Human speech – the genetic material – Peter Garyaev

A well known story about the famous plant breeder Luther Burbank, who talked to an edible cactus and persuaded to hide its long spines, now had continued. The Russian scientist Dr. Peter Garyaev brings evidence that plants are able to react to human speech and execute requests. He developed an electromagnetic generator transforming speech into signals perceived by plants and instructing them what to do. Using this device, Dr. Garyaev helped wheat and barley grains to survive after lethal ionizing radiation. Worked with tens of thousands plants, and statistic treatment of experimental data demonstrated absolute reliability of the results obtained. It becomes a direct evidence of genetic potential of the human speech.

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Leave a Reply