The Radio Secret Of DNA

DNA Experiments and Thoughts – Human Thoughts Influence DNA – DNA Stores Light – DNA Functions as a Biological Internet – Experiment Implies, that Disease or Death can be Transmitted Electromagnetically – Wave Transmission to Healthy Culture – DNA Functions as a Radio Coil – Resonance and Toxicity – The Swing as an Example of Resonance – Tuning Forks and Resonance – Electromagnetic Waves Affect Radio and DNA – Schumann Resonance and Natural Health – Quantum Fluctuation is Essentially a Form of Vibration – Vibration, Resonance and Positive Energy

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

One thought on “The Radio Secret Of DNA

Leave a Reply

Genetics

Previous article

Human Genome Project