Human Genome Project

Technology for Political Control – Virus Frequency Activated Bioweapon – Mind and Biorobots

TRANSFERRING THE HUMAN GENOME – Totalitarian, Absolute Control from the Cradle to the Grave – Can Life Be Digitized? – Digital Code and Genetic Code are Electromagnetic Waves – Consciousness in Microtubules and DNA – Decoding the Brain – Synthetic Telepathy – Transcribing Digital Code into DNA – New DNA Model and DNA Teleportation – Resonance between your DNA and Artificial Signal – Manipulation of Thoughts, Emotions, Behaviors, Senses – Biology moves at the speed of light – New Biological Weapons are Frequency Driven – Simulations of the Perceptual World and Biorobots – Human Genome DNA Project – DNA in every living Being has a unique Frequency – Controlling DNA Frequency – HAARP 5G and DNA are Linked – New Life Forms Project – Human Cloning and Genetic Engineering – CIA, Military Operations – Totalitarian Scientific Oligarchy – Artificially Created Viruses – Remote Controlled Nanoscale Radio – Synthetic Genome, Killing Nature

Sources

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

One thought on “Human Genome Project

Leave a Reply