DNA má v sobě zprávu – “Věčný Bůh v těle”

Každá abeceda, o které se ví, že existovala, měla vždy záhadné číslo spojené s písmenem, které představuje.

DNA má v sobě Zprávu

Přepis videa: DNA má v sobě zprávu. Šel jsem do jednoho z nejstarších a nejtajemnějších duchovních textů. Sefer Yetrirah – The book of creation – Aryeh Kaplan Do angličtiny byla kniha přeložena jen jednou.

Když jsem vzal starověké abecedy a nahradil elementy DNA těmito abecedami. DNA se začalo číst tak, jako čtete písmena ve větách na stránce v knize. Když tato písmena nahradíme periodickou tabulkou a začneme číst text. Úplně první věta ve všech vláknech DNA doslova říká slova “Věčný Bůh v těle”.

Lingvistické vlastnosti DNA

Matematika založená na víru – Květ Života

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Napsat komentář