Kontext DNA – Chromozomové Kontinuum – Fraktalita – Holografie – Nebezpečí GMO a Synthia – Prostorová organizace Chromozomu – Mechanobiologie

Genetická informace je realizována z kvantového pole organismu

Za prvné genetická informace neleží jen v jednotlivých chromozomech uvnitř jádra každé buňky, ale je také fraktálně distribuována a realizována úplným chromozomovým kontinuem nebo kvantovým polem celého organismu. S každým projevem sada chromozomů komunikuje s oscilačním holografickým polem všech ostatních sad chromozomů v každé buňce.

Nejste jen konglomerát jednotlivých buněk, ale vy sami o sobě jste stojatou vlnovou formou akustické a elektromagnetické informace, která se doslova znovu neustále vytváří a buduje z vakua.

Postranní a podélné časoprostorové kvantové stavy

Dále chromozomové kontinuum v celém organismu samozřejmě má prostorové rozšíření vzájemné komunikace po celém těle, ale komunikuje dokonce i mimo něj. Má také časovou složku, která komunikuje důležité posloupnosti informací napříč generacemi druhů. Je to postranní a podélný časoprostorový kvantový holografický proces. 

Kontextová funkce 98 procent DNA

Za druhé výsledky fantom DNA efektu dokazují, že kód není obsažen pouze v kódujících genech, ale jeho uzákonění také vyžaduje, aby zbytek DNA, tedy 98 procent jeho nekódující části DNA, která se nazývá introny, nebo vetešnická DNA měl také úlohu. Tato část nemá zjevné funkce, ale poskytuje kontext pro výraz genových textů v buňce. 

Hra chaosu ukázala, že sekvence nukleotidů v genomu není náhodná

V článku, který napsala Ulrike Granögger přesně na toto téma v roce 2008 (Global Scaling – Basis eines neuen wissenshaftlichen Weltbildes – Holographie der DNA). V článku paní Ulrike Granögger ukázala reprezentace hry chaosu (Petri Disk Talk – Chaos Game Analysis of Genomes) k vizualizaci pořadí a vzorce DNA.

Genetický kód DNA je Fraktál

Genetický kód DNA je fraktál. Hra chaosu Joela H. Jeffreyho a dalších vědců ukázala, že sekvence nukleotidů v genomu není náhodná nebo nesleduje Boltzmannovu konstantu. Ale zobrazují se globální vzorce a korelace na velké vzdálenosti, které lineární perspektivy neukazují (Chaos game represenation of gene structure H. Joel Jeffrey)

Zde vidíme reprezentaci hry chaosu oblasti lidského chromozomu 11, která vykazuje charakteristiku fraktálního vzoru. Můžeme vidět v pravém horním obdélníku tuto načervenalou oblast a její opakování v menším měřítku na jiných čtvercích.

Podobnost na velké vzdálenosti a nadřazený Kontext

Taková měřítková invariance je součástí fraktálového procesu. (CGR of fraction of sequence of human collagenChaos Game representation).  V těchto sebe-podobných vzorcích existují korelace na velké vzdálenosti, které se táhnou přes tisíce základních pozic a označují existence nadřazeného kontextu.

Korelace existují primárně v nekódujících sekvencích genetického materiálu. Což je důkazem, že 98 procent zdánlivě zbytečné DNA má organizaci a kontext generování informací.

Další fraktální nebo soběpodobný vzor DNA byl (The Human Genome in 3 dimensions) nalezený v jeho trojrozměrné struktuře. 

Prostorová organizace chromozomu a Mechanobiologie

Vědci takzvané mechanobiologie pomalu objevují i to, že prostorová organizace chromozomu je kritická pro regulaci genomu. Trojrozměrná organizace chromozomu, dvojitá spirála o délce téměř dvou metrů, složená do oblasti pouhých dvou nanometrů sleduje to, co se nazývá hilbertova křivka (Hilbert curve). 

Dvoumetrová DNA složena do dvou nanometrů

Tato křivka je jedna z rodiny tvarů, která může vyplnit dvourozměrný prostor bez toho aby se kdy překrývala. Matematická inteligence této molekuly je zcela výjimečná. 

Fraktalita a Soběpodobnost jsou vlastnosti Holografie

Jak z hlediska teorie skupiny (group theory), stejně jako z hlediska její geometrické topologie. Mějte na paměti, že fraktalita a soběpodobnost jsou vlastnosti holografie (Fractal Antenna Metamaterial). - Vraťme se zpět do kontextu poskytujícího korelace na velké vzdálenosti.

Lidské jazyky a kontext DNA

Kontext je základní podmínkou pro bezchybný přenos, tj. reprodukovatelnost a srozumitelnost informací. Několik studií se zabývalo překvapivou přesností RNA transkripce, jmenovitě kopírování genetické informace pro syntézu proteinů nebo buněčné dělení. 

RNA transkripce se řídí kontextem DNA

Studie poukazující na to, že statisticky vysoký stupeň věrnosti transkripce nemůže být náhodný. DNA má nadřazený opravný a řídící kontextový mechanismus. Přepsané plány jsou nejednoznačné v proteinových kódovacích jednotkách. Plány obsahují homonymní (stejnou podobu ale jiný význam jako třeba oko - oko) a synonymické (tatínek je lingvista – otec je jazykovědec) sekvence, které neposkytují jednoznačný recept na syntézu bílkovin. Kontextová část DNA zajišťuje správnou traskripci.

Homonyma a Synonyma v DNA kodování

Homonyma v genetickém kódu jsou oblasti, když různé aminokyseliny jsou kódovány stejnými tripletovými jednotkami. Synonyma jsou případy, kdy různé triplety nebo kodony kódují stejné aminokyseliny. Například to bylo jasné velmi brzy (DNA like a Human Language) po objevu genetického kódu, že triplet UUU Uracil Uracil Uracil, který je pro RNA kódy jak pro fenylalanin (phenyl alanine), tak pro leucinu (leucine). Dále je rozuměno, že pouze první dvě číslice tripletu jsou definující jednotky. Tak odlišné (неоднозначные соответствия и синонимо-омоническая двумерность генетического кода) kodony mohou kódovat stejnou aminokyselinu.

Jak buňka rozhodne co syntetizovat?

Genetika, která pracuje s dvěma procenty DNA, na tuto otázku nemá odpověď. To je jedna z hlavních obtíží, na které upozornil Garyaev.  Vzhledem k danému rozšíření synonym a homonym kódovacích jednotkách - Jak buňka rozhodne, které proteiny je třeba syntetizovat? Rozhodne dle kontextu DNA. 

Nadřízená kvaziinteligentní Bio-počítačová struktura kontextu

A jak je možné, že se rozhodne tak rychle? Musíme předpokládat nadřízenou kvaziinteligentní bio-počítačovou strukturu kontextu, která je odvozena z genetického kódu, odvozena z holografického celku a né jenom z malé části dvou procent aktivních genů.

GMO a Synthia jsou nebezpečné produkty genetického inženýrství

Ignorování kontextu DNA a práce pouze s 2 procenty genů podle Garyaeva vede k chybným a nebezpečným produktům genetického inženýrství, z nichž nejvíce markantní je syntetická bakterie Synthia - Craig Venter (First Self-Replicating Synthetic Bacterial Cell – Craig Venter – Synthia) a GMO jídlo.

Genetická informace je realizována z kvantového pole organismu – Postranní a podélné časoprostorové kvantové stavy – Kontextová funkce 98 procent DNA – Hra chaosu ukázala, že sekvence nukleotidů v genomu není náhodná – Genetický kód DNA je fraktál – Podobnost na velké vzdálenosti a nadřazený kontext – Prostorová organizace chromozomu a mechanobiologie – Dvoumetrová DNA složena do dvou nanometrů – Fraktalita a soběpodobnost jsou vlastnosti holografie – Lidské jazyky a kontext DNA – RNA transkripce se řídí kontextem DNA – Homonyma a synonyma v DNA kodování – Jak buňka rozhodne co syntetizovat? – Nadřízená kvaziinteligentní bio-počítačová struktura kontextu – GMO a Synthia jsou nebezpečné produkty genetického inženýrství

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?