Prof. Peter P. Garyaev je nominován na Nobelovu cenu za medicínu, která se bude konat v roce 2021.

Vlnová Genetika – Šetrná Léčba

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Naše tělo emituje biofotony
Německý biofyzik Fritz-Albert Popp strávil mnoho let studiem emise biofotonů, tj. Světla, které biologická těla přirozeně vyzařují. Poppovy studie naznačují, že DNA je jedním z hlavních dodavatelů biofotonů.
Hyperkomunikace DNA přijímá i vyšší informace
Hyper-komunikace je výměna dat na úrovni DNA pomocí genetického kódu. Jelikož tento kód má strukturu, která je základem všech lidských jazyků, mohou být přenášeny i vyšší informace, které jsou schopny přijít k lidskému vědomí a interpretovat je tam.
DNA je biologický čip
Nezávisle na biochemické funkci a produkci bílkovin je DNA komplikovaný elektronický biologický čip, který komunikuje se svým prostředím, jak zjistil ruský výzkum.

MENU
PAGE TOP