Může být Život Digitalizován? – PŘEDĚLÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU – Degenerace Rodu, Přírody

Může být Život Digitalizován?

 • Digitální Kód a Genetický Kód se mohou pohybovat jako Elektromagnetické Vlny
 • DNA v každé živé (věci) bytosti má jedinečnou Frekvenci
 • Každá živá věc je anténa, která vysílá a přijímá – DNK jako fraktální anténa
 • Digitální kód, jak víte je binární kód, jsou to jedničky a nuly. váš genetický kód je doslova čtyř-bázový kód (Adenine, Thymine, Cytosine, Guanine). Nyní můžeme snadno převádět mezi těmito dvěma.
 • VLNOVÉ BIO POČÍTAČOVÉ FUNKCE DNA
 • Technický princip přijímačů pro elektromagnetické vlny je plně shodný s biologickým informačním a komunikačním systémem. Proč se o těchto patentech veřejně neví? Kdy to lidi zastaví?
 • TV byla digitalizována a co ještě bylo digitalizováno?
 • DNA je vysoce programovatelná, stejně jako počítač.
Technologie pro politickou kontrolu – Biozbraň aktivovaná frekvencí viru – Mysl a Bioroboti

PŘEDĚLÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU – Human Genome Project

 • Totalitní, Absolutní Kontrole od Kolébky až do Hrobu
 • Zabýval se experimentem, výzkumem a popisem kvantifikace a kvalifikace lidského genomu … (Leuren Moret – )
 • Biologie se pohybuje rychlostí světla – Biofotony – Zavádět Pandemie, Potravní krize rychlostí světla
 • Nové Biologické Zbraně jsou Frekvenčně Řízeny – Ani nezačnou dělat žádnou škodu, do doby než jsou aktivovány
 • Projekt lidského Genomu (1990 začátek, 2003 – konečná verze)www.lbl.gov, – Každé DNA vyzařuje Unikátní Elektromagnetické Frekvence
 • Krom Lidí se zaměřoval se i na jiné živočišné druhy

Projekt Nové Formy Života – Craig Venter – Degenerace Přírody

 • Vytvořit nové formy života“
 • Paralelně k vládnímu programu probíhal od roku 1998 soukromý projekt společnosti Celera, kterou založil biolog a podnikatel Craig Venter.
 • Syntetický Genom – Zabíjení Přírody
 • Craig Venter – Time ho v letech 2007 a 2008 uvedl mezi 100 nejvlivnějších lidí světa (wikipedie).
 • Klonování lidi a Genové Inženýrství
 • Navrhl svoji vlastní metodu sekvenování genomu, takzvanou “shotgun sequencing”. Při použití této metody se genom rozdělí na náhodně velké fragmenty, každý z nich se osekvenuje a následně se tyto sekvence seřadí. Venter věřil, že jde o nejrychlejší a nejefektivnější cestu, jak získat užitečné informace, nicméně genetici tuto metodu zamítli, protože se domnívali, že u tak velkého genomu jako je lidský nebude metoda dostatečně přesná … Jinými slovy je to šílená věda, která vede k velkému počtu degenerativních jedinců
 • CIA, Vojenská Operace a Software Života
 • Frekvenčně řízeny Uměle vytvořené Viry
 • Syntetické Proteiny se Vzdáleným Ovládáním
 • Syntetický Ferritin, změna magnetických vlastností krve
 • DARPA, Biomarkery
Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

Může být Život Digitalizován? – Digitální Kód a Genetický Kód se mohou pohybovat jako Elektromagnetické Vlny – TV byla digitalizována a co ještě bylo digitalizováno? – DNA je vysoce programovatelná, stejně jako počítač. – PŘEDĚLÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU – Human Genome Project – Projekt Nové Formy Života – Craig Venter – Degenerace Přírody

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

2 thoughts on “Může být Život Digitalizován? – PŘEDĚLÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU – Degenerace Rodu, Přírody

Napsat komentář