DNA lze Kódovat Jazykem nebo Slovy

Peter R. Garyaev demonstroval, že existuje přímá korelace mezi genetickým kódem a strukturou jazyka, která vedla k jeho formulaci lingvistické vlnové genetiky. Doslova to znamená rezonanci mezi jazykem člověka a genomem. Každý jazyk má jiný vliv na strukturu DNA. Lze jednoduše říct, že DNA můžeme kódovat jazykem nebo slovy.

Lingvistická Vlnová Genetika má obrovský potenciál. Hlavní věcí jsou laserová technologie, které simulující procesy kvantové informace v chromozomech ve spinových stavů fotonů.

DNA lze Kódovat Jazykem nebo Slovy

Jaké byly výsledky v praxi při použití Lingvistické Vlnové Genetiky?

1. Získané primární výsledky zahrnují také Bomovské principy pro dálkový přenos genetických a metabolických informací o rostlinách a bakteriích, stejně jako o nemocných a starých lidech. Například bylo možno, začít léčit dříve nevyléčitelné genetické poruchy, jako je cystická fibróza, autismus …

2. Bylo implementováno kvantové programování kmenových buněk, které vedlo k regeneraci zubů, pankreatické žlázy, střeva a v některých případech k obnovení zraku u lidí.

3. Získané výsledky zahrnují primární důkazy proč dochází ke stárnutí, zbrzdění stárnutí, nebo dokonce částečného návratu do mladistvějšího stavu. Menstruace u žen byla třeba i v 70 letech.

Program Vlnové Genetiky pro Downov Syndrom. / Wave genetics program for Down Syndrome. / The Ultimate Anti-Aging Tool – Wave Genetics by Dr. Peter Garyaev

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN