Staroslovanská Bukvica – Notový Zápis – Frekvenční Charakteristika

Staroslovanská Bukvica – Notový Zápis – Frekvenční Charakteristika

Rádiové Tajemství DNA
  • Pomocí obrázkového písma lide začínají používat větší kapacitu jejich mozku.
  • Staroslavjanská boukvice má frekvenční rozložení tonů a každý obrázek, každé slovo má svoji frekvenční charakteristiku.
  • Vaše jméno má Staroslavjanský obrazový přepis a dá se zahrát na piánu.
  • Každý z nás se může stát W. A. Mozartem, uslyšet a skládat božskou hudbu, která je v harmonii s celým vesmírem.
  • Aktivujte sílu, která je ve vás a přejděte z mrtvé Latiny do živé Staroslověnštiny.

Znaky Staroslavjanské Boukvice

Můžete se Léčit

Vaše tělo má sílu se samo uzdravit

více také na Dokumenty Vlnové Genetiky

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

2 thoughts on “Staroslovanská Bukvica – Notový Zápis – Frekvenční Charakteristika

Napsat komentář