Když se buňka nemůže nadechnout vzniká rakovina – Primární důvod rakoviny – Laureát Nobelovi ceny Oto Heindrich Warberg – Oscilace Mikrotubulů pro základ vědomí

Laureát nobelovy ceny za medicínu (1931)[1] Otto Heinrich Warburg napsal studii „Hlavní příčina a prevence rakoviny“. Vlivem znečištění těla dochází ke změně ATP výroby energie z oxidace na fermentaci, což vede ke vzniku rakoviny.
Když se buňka nemůže nadechnout vzniká Rakovina – Kyslík a Rakovina

Vlivem okolního znečistění kolem buňky se buňka nemůže nadechnout a vzniká RAKOVINA

Elektromagnetické vlny jsou primárním důvodem vzniku všech biologických a chemických procesů. Vlivem kumulativních neharmonických elektromagnetických vln vzniká v buňce a kolem ní toxicita. Větší míra biochemického, elektromagnetického znečištění, tedy toxicity kolem buňky vede k tomu, že buňka už nedokáže přijmout energii z kyslíku. Jakmile vlivem toxicity buňka dostává méně a méně kyslíku, buňka se nemůže nadechnout. Aby neumřela z nedostatku kyslíku změní příjem energie na fermentaci cukru. Co Vy by jste dělali, kdyby jste měli méně a méně kyslíku? Co by se z Vás stalo?

Širší chápaní vzniku rakoviny s návaznosti na vlnovou podstatu

Systém lze popsat jako funkci jedné vlny

Fröhlichovi vlnové vzory (Herbert Fröhlich -  Coherent Excitations in Biological Systems) nebo Frohlichovi kondenzáty jsou téměř jako Bose Einsteinovi kondenzáty, ale při vysokých teplotách. Bose-Einstein kondenzátor (Bose-Einstein-Condensate) zahrnuje překrývání DeBroglie vlnových délek (DeBroglie Wavelength) částice nebo hmotných vln do takové míry, že celý systém lze popsat jako funkci jedné vlny.

Molekuly jako makroskopické kvantové stavy

Německý fyzik Herbert Fröhlich v roce 1968 předpověděl, že biologické proteiny a membrány mohou vstoupit do takového stavu při kterém jsou vzrušeny prostřednictvím metabolického čerpání. (Evidence for Bose condensation-like excitation of coherent modes in biological systems1975). C je absorpce energie, která za následek koherentní excitační frekvence, které fungují jako makroskopické kvantové stavy (Experiment shows Einstein’s quantum spooky action approaches the human scale).

Studie – Organismy komunikují přes elektromagnetické záření

V článku od Mae-Wan Ho (Bioenergetics and the Coherence of Organisms - Bioenergetika a soudržnost organismů) se píše, že vzrušené molekuly a membrány vibrují na různých charakteristických frekvencích. Toto se nakonec hromadí v kolektivních režimech, nebo koherentním buzení elektromechanických kmitů fononů nebo zvukových vln v pevném médiu a elektromagnetického záření fotonů. Vzniká tak možnost, že organismy mohou ve skutečnosti používat elektromagnetické záření ke komunikaci mezi buňkami nebo mezi různými organismy.

Oscilace Mikrotubulů pro základ vědomí

Tyto Fröhlichovi oscilace uvnitř mikrotubulů stejně jako v jiných strukturách a molekulách biologického významu jsou také součástí teorie Stuart Hameroff pro základ vědomí (Center for Consciousness Studies – The University of Arizona, Quantum consciousness).

Výzkumy Univerzit – Mikrotubuly mají na kraji Frekvence

Tyto výzkumy kolem vědomí byly podpořeny technologickým institutem Univerzity v New Jersey

(New Jersey Institute of Technology – Do cells have exotic vibrational properties? - 2017) a univerzitou Yeshiva v Izraeli. zkumy ukazují, že mikrotubuly mají na svých okrajích uložené určité frekvence.

Vibrace na okraji Povrchu Materiálu

Vědci se dívali na topologické okraje fononů mikrotubulů (Dynamical Majorana edge modes in a broad class of topolocical mechanical systems), které jsou kvantami zvukové energie nebo vibrací na samém okraji povrchu materiálu. Toto hraje roli v supravodivosti a souvisí to se speciální třídou subatomární částice, tzv. Majoranské fermiony (Majorana Fermions).

Majorana Částice vysvětluje Černou Hmotu

Mimochodem, Majorana je součástí teorie, která vysvětluje temnou hmotu a možná souvisí s neutriny (Neutrinos). Ještě není jasné, zda neutrina jsou ve skutečnosti Majorana částice. 

Supravodivost podél okrajů cytoskeletonu

Ukazuje nám to, že tam může být (Biosensors and Bioelectronics - 2013 - Atomic water channel controlling remarkable properties of a single brain microtubule: Correlating single protein to its supramolecular assembly), protože složka supravodivosti je zapojená podél okrajů cytoskeletu (cytoskeleton).

Vědomí vznika v Mikrotubulých, které komunikuje v Kilohertzích, Megahertzích, Gigahertzích …

Zde vidíte tři různá frekvenční pásma, která se nacházejí podél okrajů mikrotubulů. Pásmá jsou dobře viditelná ve videu od Anirban Bandyopadhyay (Triplet resonance bands of microtubule) Bandyopadhyay je seniorní výzkumný pracovník v Národním ústavu pro materiálové vědy v Japonsku.

Triplet resonance bands of microtubule / Tripletní rezonanční pásma mikrotubulů

Video zobrazuje frekvenční rozsah v kilohertzích megahertzích a gigahertzích. 

Komunikační hrany vidíme ve Čtvrtém Skupenství Vody

Jsou to právě tyto hrany, kraje, které můžeme najít ve čtvrtém skupenství vody (EZ Water H302), nebo vyloučená zóna (exluded zone) výzkumu Geralda Pollocka (Cells, Gels and the Engines of Life).  Výzkum ukazuje, že cytoplazma je složena z konkrétního typu intracelulární strukturované vody. Tekutý krystaly vody v buňce usnadňují přenos energie a informací.
Strukturovaná Voda – EZ Voda – H3O2

Uspořádaná voda se vytvoří kolem mikrotubulů

Vrstva uspořádané vody se vytvoří kolem mikrotubulů (www.pollacklab.org). Poprvé byla hlášena L.A. Amos v roce 1979. Silné elektrické pole se také vytváří kolem mitochondrií, které jsou zarovnány kolem mikrotubulů. Akustické Fröhlichovi kondenzátory vibrují a strukturují vodní prostředí uvnitř buňky. 

Uspořádaná voda umožňuje šíření vibrací

Uspořádaná voda v oblasti elektrického pole podél membrány vytváří gelovitou strukturu, která umožňuje vysokou excitaci intracelulárních vibrací. Tato gelová oblast také vykazuje vyšší hodnoty PH a zahrnuje několik vrstev molekul vody, aby to mohlo mít makroskopické rozměry. Pokles nebo ztráta membránového potenciálu podél okrajů mění uspořádání vody kolem mikrotubulů a mitochondrií. Je to indikace pro snížení v čerpání energie (Lidské Srdce – Kosmické Srdce – Srdce není Pumpa – Elektřina – Vývoj Humanity – Čtvrté Skupenství Vody – EZ Voda). 

Laureát Nobelovi ceny a Primární důvod rakoviny

Nyní je zajímavé poznamenat, že Oto Heindrich Warberg poukázal na to, že nefunkční mitochondriál (The Prime Cause and Prevention of Cancer  Oto Warberg1966 - Nositel nobelovy ceny) přejde na výrobu energie z fermentace, nikoli z oxidace, nebo z protonového přenosu do nitra mitochondrií. Příjem energie z fermentace je primární důvod vzniku rakoviny. Oto Heindrich Warberg

ATP výroba fermentací probíhá mimo mitochondrie v cytoplazmě, kde již není buněčná strukturovaná voda a PH je kyselé. Tato obrácená forma ATP produkce a cytoplazmatická kyselost je příčinou rakoviny. 

Proč se už 50 let na medicíně neučí jak vzniká rakovina?

Doktoři přísahali na Hippokratova přísaha. Proč Vám většina doktorů už víc jak 50 let nejsou schopni říct jak vzniká rakovina? Co dalšího dělají ještě špatně, co Vám neřekli? Bez elektřiny se nic v lidským těle nestane.

Proč šéf kuchař musí znát všechno co je v jídle a doktor co Vám dává vakcínu, nezná co je ve vakcíně? Co a kdo doktory učí na školách? (Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a  Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru –  Nepochopení v Západní Vědě)

Doktoři, prosím proberte se a začněte mluvit o vlnových, holografických a lingvistických vlastnostech DNA. Začněte mluvit pravdu o rakovině. Je to zdraví nás všech a našich rodin.

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN