Genetika – Geometrie DNA – část 1

V tomto článku začneme několika dílnou sérii o geometrii DNA, molekule života. Zlatý řez a dvanáctistěn hrají důležitou roli v DNA, kterou objevíme při procházení těmito články. Ještě jednou si všimněte důležitosti geometrie, zejména Platóncké geometrii těles ve struktuře a funkci DNA. Nukleová kyselina deoxyribóza (DNA) je informační molekula, která uchovává genetický kód pro všechny živé organismy.

Většina DNA sídlí v Mitochondriích

  • Většina DNA sídlí spíše v mitochondriích (organely, které generují metabolickou energii) než v buněčných jádrech.
  • V lidském těle jsou biliony buněk – cca. 10^14 (nebo 100 000 000 000 000). Každá buňka má 46 lidských chromozomů, seskupených do 23 párů.
  • Existuje 80 000 genových kódů pro proteiny, které plní všechny životní funkce
  • Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie

Vědomí Kóduje Světlo, Světlo Kóduje DNA a DNA vede k růstu a Transformaci Života

Experimenty prokázaly, že DNA zachycuje a uchovává světlo pro hojení, růst a evoluci. Stále více se chápe, že DNA ukládá a uvolňuje zachycené světlo neboli fotony a tohoto procesu se účastní každý živý organismus. Světlo nebo fotony jsou zakódovány informacemi vědomím. Vědomí kóduje světlo; světlo kóduje DNA; DNA vede růst a transformaci života.

Mikrotrubičky (Mikrotubuly) rytmickými pohybují, rozpouští se a znovu se objevují

Práce Dr. Sturarta Hameroffa a Dr. Fritze Poppa popisuje, že mikrotrubičky lidské buňky fungují jako „světlovody“. Robert Lawlor vysvětluje: „Mikrotubuly jsou malá, dutá, válcovitá těla s průměrem menším než 270 angströmů, která se v buňce pohybují rytmickými způsoby, rozpouští se a znovu se objevují.

Mikrotubuly jako Biorezonátory, které rezonují v Hz až po 790 THz

Hameroff navrhl, aby tyto malé trubice byly považovány za biorezonátory, protože vypočítal, že mohou rezonovat od několika Hz až do blízkosti frekvence ultrafialového světla. Poukazuje na to, že jejich vnější vrstva je průsvitná a lomí světlo, propouští ultrafialové světlo do trubice, a navrhuje, že jakmile je uvnitř, toto světlo může být rezonančně zesíleno mikrotubulem a tak je přenášeno jako aktivní síla v těle.

Světlo je Primárním Regulátorem ve všech Buněčných Procesech

Bylo dokonce navrženo, že komunikace ultrafialovým světlem může být primárním regulátorem ve všech buněčných procesech a může dokonce působit tak, aby vedla molekuly DNA na správné místo ve struktuře dvojité šroubovice. Zdá se také, že pokyny, které regulují buněčnou mitózu a výměnu miliónů starých buněk za nové buňky každou sekundu, jsou do těla přenášeny elektromagnetickými a skalárními vlnami prostřednictvím afinity biorezonátorů, jako jsou tyto mikrotubuly.

DNA je „plán života“ v Kvantovém Poli

DNA je „plán života“ v kvantovém poli. Je vyrobena z vlny. Elektromagnetická vlna má dvě osy: magnetickou a elektrickou. Osy jsou navzájem posunuty o 90 stupňů.

Tyto dva aspekty vytvářejí jedinou spirálovitou vlnu neboli „přímočarou spirálu“, která se pohybuje prostorem.

Nyní se znovu podívejte na dvojitou šroubovici:

Poměr 6/5 je základní pro Kódování Živých Buněk

“Živá spirála prostoru, času, formy a počtu [je vidět na dvojité šroubovici].” Uvnitř 180 ° poloviční otáčky spirály DNA je pět párů bází a šest párů bází rámuje poloviční otočení o 180 °. Tento poměr 6:5 je strukturálně základní pro kódování živých buněk stejně jako pro zákony geometrie.

Tento poměr 6:5 převádí Zlatý průměr (poměr) dělený na druhou (φ2 = 2,618) zpět na funkci dokonalého kruhu π = 6/5 x φ2 = 3,1416.

6/5 x φ2 = π

1.2 x 2.618 = 3.1416 = π

Tento poměr 6: 5, nalezený v molekule DNA harmonizuje geometrii zlatého řezu a pí. To symbolizuje možnost zdokonalení vtěleného lidského vědomí (symbolizuje pi – 3,1415 – poměr „dokonalého kruhu“) pomocí použití „věčného zákona“ zlatého řezu. Každé stvoření musí objevit svou předurčenou funkci ve vztahu ke všem ostatním tvorům, jakož i účastí a podporou „Božského plánu“ a „původního účelu stvoření“.

Vesica piscis
Vesica piscis

Měření DNA

Celková délka DNA v 1 buňce: 6,4 × 109 × 3,4 × 10–10 metrů ≈ 2 metry. Pokud byste dokázali rozbalit DNA, kterou máte ve všech buňkách ve Vašem těle, dokázali byste se dostat na Měsíc a zpět 260 000krát!

Různé DNA „Zábavné Fakta“

Spirálovitý pohyb Sirius A a Sirius B je identický s geometrií molekuly DNA.

Dva řetězce DNA připomínají dva hady stočené kolem sebe v komplikovaném námluvním rituálu. Stočený had je také známý jako kundaliní, životní síla, která stoupá ze spodní části páteře, stimuluje čakrový systém, jak spirálovitě směřuje ke korunní čakře v temeni hlavy … Spirály hada jsou však také symbolem pozitivní a negativní polarity, síly dezorganizace a transformace.

Naše struktura DNA je tedy velmi provázaná s vývojem našeho vědomí. Symbolizuje spirálovité obraty DNA a spirálovitý vývoj vědomí a duše.

Hermes nebo Merkur, posel řeckých a římských bohů, měli kolem svých kouzelných hůlek vinutí s dvěmi hadími těly, nástroj jejich léčivé síly, a dokonce i dnes profese spojené s léčením používají tento symbol jako svůj znak.

Dodecahedron je ideální formou DNA Šroubovice

Ideální formou dvojité šroubovice je dodecahedron – skládaný a rotující dodecahedra, abychom byli přesnější. Ideální formou genetického kódu je tedy také dvanáctistěn.

Reprodukční kódy DNA se vyskytují nejen ve spermiích a vajíčku májí 5000 milionů slov

Robert Lawlor píše: „Reprodukční kódy DNA se vyskytují nejen ve spermiích a vajíčku, ale byly také objeveny jako 6 stop dlouhé, pevně stočené mikroskopické dvojvlákna v každé buňce těla. Tento kód obsahuje 5 000 milionů slov vytvořených z kombinací čtyř nukleových bází: A, U, C, G. Na jednom z dvojvláken je 32 kódových slov a na druhém 32 antikódových slov. Šroubovice samotná má dvanáct „příběhů“ nebo spirálových zákrutů.

32 kódových slov a 32 antikódových slov = 64. Důležitost tohoto čísla je popsána níže. Šroubovice mající 12 zatočení nebo spirálové zákruty se vztahuje k 12 tvářím dvanáctistěnu.

Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor – Peter Garyaev

Prameny

Většina DNA sídlí v Mitochondriích – Vědomí Kóduje Světlo, Světlo Kóduje DNA a DNA vede k růstu a Transformaci Života – Mikrotrubičky (Mikrotubuly) rytmickými pohybují, rozpouští se a znovu se objevují – Mikrotubuly jako Biorezonátory, které rezonují v Hz až po 790 THz – Světlo je Primárním Regulátorem ve všech Buněčných Procesech – DNA je „plán života“ v kvantovém poli – Poměr 6/5 je základní pro kódování živých buněk – Měření DNA – Různé DNA „ZábavnéFakta“ – Dodecahedron je ideální formou DNA Šroubovice – Reprodukční kódy DNA se vyskytují nejen ve spermiích a vajíčku májí 5000 milionů slov

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN