Rádiové Tajemství DNA

Velmi málo lidí ví, že ve vesmíru existuje neomezená vysokofrekvenční energie. Naše lidské tělo má schopnost s touto energií rezonovat. Moderní věda tomuto příliš nerozumí.

Řekneme si o několika úžasných experimentů, které vysvětlí tento fenomén. Budeme mluvit o covid z jiné perspektivy, která zahrnuje málo známý způsob, jak odstranit virus. Virus je výměšek toxické buňky.

Rádiové Tajemství DNA

DNA Experimenty a Myšlenky

První experiment, o kterém budeme hovořit, provedl pan D.Sc. Cleve Backster. Subjekt (člověk) v tomto experimentu byl umístěn v místnosti A a vzorek jeho DNA byl odebrán a izolován v místnosti B. Pan Baxter poté sledoval změny nálady subjektu a také elektrické reakce jeho vzorku DNA v jiné místnosti. Když subjekt v místnosti A byl emocionálně stimulován, jeho DNA v místnosti B souběžně reagovala. S pocitem inspirace pan Backster chtěl zjistit, zda toto spojení mezi DNA a jejím vlastníkem bude ovlivněno vzdáleností. K ověření této myšlenky byl subjekt v jeho DNA odděleny 560 kilometry. Pan Backster pak provedl stejný experiment a DNA subjektu reagovala podobně a současně. Jak je to možné? DNA a její majitel byli odděleni stovkami mil daleko. Jak byla DNA schopná poznat emoční změny svého majitele? Tento experiment naznačuje, že emoční výkyvy lidských bytostí se odrážejí na jejich DNA okamžitě.

Myšlenky člověka ovlivňují DNA

Následující experiment provedl Dr. Glen Rain. Tento experiment dokazuje, že lidské myšlenky jsou schopny ovlivnit tvar DNA. (https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-1/) Obvykle když se lidská buňka rozděluje nebo je poškozená, DNA se rozvine. (https://vlnovagenetika.cz/objeveni-a-experimenty-s-biofotony-prof-dr-fritz-albert-popp/) Když se DNA opraví, rozvine se. V tomto experimentu DNA byla rozdělena do dvou skupin – Testovací skupina a kontrolní skupina. Poté Dr. Rain požádal skupinu subjektů, aby namotali nebo rozmotali DNA testovací skupiny jednoduše pomocí svých myšlenek. Výsledkem bylo, že DNA testovací skupiny se začala navíjet nebo rozmotávat rychlostí mezi 2 až 10 procenty. Ve srovnání s kontrolní DNA skupinou, na kterou subjekty nesměřovaly své myšlenky a vykazovala pouze 1,1% míru změny. Experiment Dr. Rain také ukázal, že hněv odvíjí DNA silněji.

Právě jsme viděli, jak dva vědci Cleve Backster a Glen Rein použili dva různé přístupy, aby dokázali, že lidská myšlenka ovlivňuje DNA. Ale tajemství kolem DNA by mohlo být mnohem hlubší, než jsme viděli.

DNA Uchovává Světlo

Experiment Dr. Peter Gariaev dokázal, že DNA je schopna uchovávat fotony. Vložil vzorky DNA do křemenné nádoby a osvítil DNA slabým laserem (https://vlnovagenetika.cz/dr-peter-p-garyaev-doktor-biologickych-ved-rans-a-ramtn/) V důsledku toho se DNA chovala jako miniaturní černá díra a absorbovala všechny fotony. Normálně nepovažujeme fotony za něco, co lze uložit, protože fotony ve formě světla obvykle procházejí vesmírem velmi vysokou rychlostí. Ale tento experiment prokázal, že fotony jsou jako jídlo a mohou být uloženy uvnitř DNA. Je to podobné, jako když veverky ukládají ořechy do duté části kmene stromu pro zimu. Tento experiment naznačuje, že DNA obsahuje neviditelné energetické pole, které ještě (ne)bylo objeveno (torzní pole).

I když to není elektromagnetické pole, které běžně známe, je schopno ovládat elektromagnetickou energii ukládáním fotonů například. Dr. Gariaev porovnával DNA s inteligentním biologickým počítačem, který je schopen ukládat a prohledávat všechny biologické informace lidské buňky v lidském těle.

DNA funguje jako Biologický Internet

Veškerá DNA v lidském těle funguje jako biologický internet, který umožňuje desítkám bilionů buněk vzájemně komunikovat prostřednictvím elektromagnetických signálů. Dlouhou dobu mainstreamová věda věřila, že pouze dvě procenta DNA kódují proteinové sekvence, které se nazývají kódující DNA. Zbývajících 98 DNA se nazývalo junk DNA, protože se zdálo, že tam není žádná biologická funkce.

Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor – Peter Garyaev

Z Experimentu Vyplývá, že Nemoc nebo Smrt lze Přenášet Elektromagneticky

Další vědec Dr, Vlail Kaznacheyev provedl řadu experimentů a dokázal, že nemoc nebo smrt lze přenášet elektromagneticky,

Buněčná kultura byla rozdělena na dva identické vzorky A a B. Byly umístěny do dvou uzavřených nádob s tenkým optickým okénkem oddělujícím nádoby. Poté byla buněčná kultura vzorku A vystavena virusu (toxicitě), to vedlo k onemocnění a smrti.

Vlnový Přenos na Zdravou Kulturu

Během této doby monitoroval buněčnou kulturu B. V důsledku toho, že okénko mezi dvěma uzavřenými nádobami bylo vyrobeno z obyčejného skla, které blokuje ultrafialové záření, buněčná kultura B zůstala zdravá. Když okénko mezi dvěma uzavřenými nádoby bylo vyrobeno z křemene, který neblokoval žádné ultrafialové záření. Buněčná kultura A onemocněla a zemřela v rozmezí dvou až čtyř hodin. Buněčná kultura B také onemocněla a také umřela.

Experiment byl opakován více než pět tisíckrát, bylo zjištěno, že pravděpodobnost infekce bez fyzického kontaktu byla až 70 až 80 procent.

Buněčné kultury A a B byly izolovány, neměly žádný fyzický kontakt, takže jak se buněčná kultura B infikovala? Jediným vysvětlením je, že ultrafialové záření emitované z buňky A infikovalo buněčnou kultura B.

DNA funguje jako Rádiová Cívka

Ultrafialové záření je segmentem elektromagnetického spektra Experiment naznačují, že DNA v buňce funguje jako rádiové cívky a je schopna vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Elektromagnetické signály následně ovlivní zdraví buňky. Myšlenky vysílané lidským mozkem obsahují elektromagnetické signály také. Lidské myšlenky možná mohou mít vliv na DNA nebo RNA viru (vir je výměšek toxické buňky).

Rezonance a Toxicita

Nyní se podíváme na rezonanci. Možná se divíte, má rezonance něco společného s viry (exosoms)?Ano, rezonance nám dává způsob, jak propojit energii, která může „virus“ zabít/neutralizovat.

(https://stop5g.cz/5g-dr-marco-ruggiero-phd-md-fraktalni-antena-dnk-mikrobiom-molekularni-biologie-kvantova-biologie-exosomy/)

Houpačka jako Příklad Rezonance

Použijme houpačku jako příklad. Když někoho zatlačíte na houpačce, když se pohybuje dolů a od vás, dáváte sílu švihu s dokonalým načasováním, takže švih jde výš. Toto je příklad rezonance, takže pokud se vaše načasování nebo frekvence shoduje s frekvencí vnější síly, získáte pomoc od externí sily.

Ladící Vidličky a Rezonance

Dalším příkladem jsou ladící vidličky. Víme, že každý předmět má svou vlastní identickou přirozenou frekvencí. Ladicí vidličky A a B jsou identické, sdílejí přesně stejnou hmotnost, tvar a materiálové složení. Když narazíme na ladičku A, vibrace se šíří vzduchem, protože ladička B má identickou přirozenou frekvenci jako ladící vidlička A, je schopna přijímat (rezonovat) na vibracích vydávané ladičkou A i když netrefíme ladičku B.

Elektromagnetické Vlny Ovlivňují Rádio i DNA

Nyní použijeme rádio jako příklad. Podívejme se na to, jak funguje. Rádio má uvnitř elektromagnetickou cívku, která je schopna rezonovat s různými elektromagnetickými frekvenčními pásmy, když je cívka určité délky. Když upravíme tuner na rádiu, délka cívky se mění. Stejně tak se mění i přirozená elektromagnetická frekvence cívky. Pak je cívka schopna rezonovat s různými elektromagnetickými frekvencemi, které byly kódovány různými programy nebo rozhlasovými programy. Pamatujte, právě jsme mluvili o tom, jak lidské myšlení může ovlivnit DNA. Elektromagnetické vlny ovlivňují rádio. Naše myšlenky ovlivňují DNA. Vidíte podobnost?

Schumannova Rezonance a Přirozené Zdraví

Frekvence nebo vibrace jsou všude. Země má přirozenou elektromagnetickou frekvenci, která rezonuje s ionosférou. Tato rezonance se nazývá Schumannova rezonance. Frekvence Schumannových rezonancí je kolem 7,83 hertzů. Rezonují na stejných frekvencí jako Hipokampus v lidském mozku. Jsou nezbytné pro lidské zdraví.

Kvantová Fluktuace je v Podstatě Forma Vibrace

Náš vesmír je plný vibrací. I ve vakuu existují kvantová fluktuace, které také nazývaná fluktuace vakua. Kvantová fluktuace je v podstatě forma vibrace. Existuje fyzikální teorie, která říká, že základní částice, které formují náš svět jsou vytvořeny kvantovou fluktuací. Pokud je to pravda, mohli bychom říci, že základní částice jsou vyrobeny z vibrací? Takže náš vesmír má také svou vlastní vibrační frekvenci?

KYMATIKA – CYMATICS Hmota je animována zvukem

Vibrace, Rezonance a Pozitivní Energie

Nyní víme, že vibrace jsou všude, pak vyvstává otázka, Jak můžeme přijímat pozitivní vibrace? Nebo bychom se možná mohli zeptat. Jak můžeme upravit naši frekvenci, aby rezonovala s pozitivní energií?

DNA Experimenty a Myšlenky – Myšlenky člověka ovlivňují DNA – DNA Uchovává Světlo – DNA funguje jako Biologický Internet – Z Experimentu Vyplývá, že Nemoc nebo Smrt lze Přenášet Elektromagneticky – Vlnový Přenos na Zdravou Kulturu – DNA funguje jako Rádiová Cívka – Rezonance a Toxicita – Houpačka jako Příklad Rezonance – Ladící Vidličky a Rezonance – Elektromagnetické Vlny Ovlivňují Rádio i DNA – Schumannova Rezonance a Přirozené Zdraví – Kvantová Fluktuace je v Podstatě Forma Vibrace – Vibrace, Rezonance a Pozitivní Energie

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba