Co je Vlnová Genetika?

 • Vlnová genetika se dá použít k dobru i ke zlu.
 • Vlnova genetika je Informativní Medicína. – Informativní medicína léčí pomocí informací, které jsou replikou kvantového stavu zdravého člověka. Tato informace koriguje odchylky od normálního stavu. Světlo je informace.
 • Institut Lingvisticko Vlnové Genetiky v Rusku založil a vyvíjí technologie “bio-spintroniky”. které otevírají široké možnosti v oblasti informační medicíny. Nabízí individuální programy matric Dr. Petera Garyaeva. To se děje na základě fotografií, pupečníkové krve, placenty nebo vlasové cibulky.
 • Pomocí těchto technologií se získávají záznamy konkrétních zvukových spekter, které se využívají k transformaci zdravotního stavu pacienta na zdravého člověka.
 • První záznam se pořizuje pomocí speciálního laseru schopného generovat fotony, které mění svou polarizaci (stav svého spinu). To znamená, že zaznamenává informace z průzkumu jakéhokoli objektu (z buňky, z tkáně, bioaktivních produktů, fotografie a dalších). Takový záznam je jakousi velkokapacitní knihovnou.
 • Druhým krokem, který je neoddělitelný od prvního, je přepracování fotonů laseru z průzkumu a po pohlcení spinové bioinformace na širokospektrální elektromagnetický záznam, který zahrnuje spektrum rádiových vln a spinovou složku.
 • Tato transformace se provádí v souladu s “fyzikální teorií polarizovaného světla”. Záznam rádiových vln, který obsahuje fotonickou informaci, je poté naskenován a převeden do zvukového souboru. Poslech tohoto záznamu způsobí, že se do mozku pacienta vloží téměř celá knihovna. Je zachována míra fraktality.
 • V širším pojetí vlnová Genetika vede k pochopení toho, že Vesmír je mentální. S vlnovou genetikou se dostáváme k ZÁKONU MENTALISMU, ZÁKONU SHODNOSTI (jak nahoře tak dole), ZÁKONU VIBRACÍ, ZÁKONU POLARITY (vše má dva póly), ZÁKONU RYTMU (vše stoupá a klesá), ZÁKONU PŘÍČINY A NÁSLEDKU, ZÁKONU POHLAVÍ – RODU (rozmnožování , zákon pohlaví)
 • Vlnová genetika vede k pochopení bodu, kruhu, sinusovky, posvátné geometrie. Naše fyzické těla jsou dle posvátné geometrie (Genetika – Geometrie DNA – část 1).
 • Naše DNA má biochemické, vlnové, lingvistické a holografické vlastnosti. Ladění vlnové genetiky je přes lingvistické a holografické vlastnosti DNA.
 • UNIVERZÁLNÍ PROGRAMY
Матрица Гаряева – Волновой иммунитет

Co je z pohledu vlnové genetiky nejzásadnější a nejvýjimečnější na naší DNA ?

 • DNA se dá číst jako kniha, a tato kniha obsahuje božský záznam.
 • DNA má v sobě Zprávu“Věčný Bůh v těle”.
Dokonalý nástroj proti stárnutí – vlnová genetika od Dr. Petera Garyaeva

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Napsat komentář