Co je Vlnová Genetika?

 • Vlnová genetika se dá použít k dobru i ke zlu.
 • Vlnova genetika je Informativní Medicína. – Informativní medicína léčí pomocí informací, které jsou replikou kvantového stavu zdravého člověka. Tato informace koriguje odchylky od normálního stavu. Světlo je informace.
 • Institut Lingvisticko Vlnové Genetiky v Rusku založil a vyvíjí technologie “bio-spintroniky”. které otevírají široké možnosti v oblasti informační medicíny. Nabízí individuální programy matric Dr. Petera Garyaeva. To se děje na základě fotografií, pupečníkové krve, placenty nebo vlasové cibulky.
 • Pomocí těchto technologií se získávají záznamy konkrétních zvukových spekter, které se využívají k transformaci zdravotního stavu pacienta na zdravého člověka.
 • První záznam se pořizuje pomocí speciálního laseru schopného generovat fotony, které mění svou polarizaci (stav svého spinu). To znamená, že zaznamenává informace z průzkumu jakéhokoli objektu (z buňky, z tkáně, bioaktivních produktů, fotografie a dalších). Takový záznam je jakousi velkokapacitní knihovnou.
 • Druhým krokem, který je neoddělitelný od prvního, je přepracování fotonů laseru z průzkumu a po pohlcení spinové bioinformace na širokospektrální elektromagnetický záznam, který zahrnuje spektrum rádiových vln a spinovou složku.
 • Tato transformace se provádí v souladu s “fyzikální teorií polarizovaného světla”. Záznam rádiových vln, který obsahuje fotonickou informaci, je poté naskenován a převeden do zvukového souboru. Poslech tohoto záznamu způsobí, že se do mozku pacienta vloží téměř celá knihovna. Je zachována míra fraktality.
 • V širším pojetí vlnová Genetika vede k pochopení toho, že Vesmír je mentální. S vlnovou genetikou se dostáváme k ZÁKONU MENTALISMU, ZÁKONU SHODNOSTI (jak nahoře tak dole), ZÁKONU VIBRACÍ, ZÁKONU POLARITY (vše má dva póly), ZÁKONU RYTMU (vše stoupá a klesá), ZÁKONU PŘÍČINY A NÁSLEDKU, ZÁKONU POHLAVÍ – RODU (rozmnožování , zákon pohlaví)
 • Vlnová genetika vede k pochopení bodu, kruhu, sinusovky, posvátné geometrie. Naše fyzické těla jsou dle posvátné geometrie (Genetika – Geometrie DNA – část 1).
 • Naše DNA má biochemické, vlnové, lingvistické a holografické vlastnosti. Ladění vlnové genetiky je přes lingvistické a holografické vlastnosti DNA.
 • UNIVERZÁLNÍ PROGRAMY
Матрица Гаряева – Волновой иммунитет

Co je z pohledu vlnové genetiky nejzásadnější a nejvýjimečnější na naší DNA ?

 • DNA se dá číst jako kniha, a tato kniha obsahuje božský záznam.
 • DNA má v sobě Zprávu“Věčný Bůh v těle”.
Dokonalý nástroj proti stárnutí – vlnová genetika od Dr. Petera Garyaeva

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

Napsat komentář