DNA Experimenty Zpochybňují Současné Zažité Systémy – Fantom DNA – Experiment Kvantová Teleportace – Nová Genetika

V posledních třech článcích jsme diskutovali o struktuře a funkci DNA, přičemž jsme si všimli důležitosti dvanáctistěnu v DNA struktuře, funkci a uspořádání. Nyní se podíváme na různé vědecké experimenty týkající se DNA jako struktury světla a toho, jak může být molekula DNA ovlivněna.

DNA je spíše anténa než „absolutní“ plán pro všechno, jak si mnoho lidí myslí.

DNA získává informace z Elektromagnetické Sily

“DNA je informačně závislá na elektromagnetické síle.” Jak frekvence sluneční energie stoupá nad horizont, otiskuje se do všech živých organismů,“ vysvětluje Freddy Silva. „DNA při svém vývoji závisí na vnějších informacích; jinými slovy, potřebuje informace posílané na Zemi v elektromagnetických vlnách světla a akustických vlnách zvuku. Podle biologa Lyalla Watsona: „Světelné vlny nesou energii i informace. Není náhodou, že množství energie obsažené ve viditelném světle dokonale odpovídá energii potřebné k provedení většiny chemických reakcí.’“

Dr. Luc Montagnier – DNA vysílá Elektromagnetické Signály

V roce 2011 Dr. Montagnier objevil, že DNA vysílá elektromagnetické signály. Více v článku Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie

DNA je Efektem Kvantového Pole

Zdá se, že DNA je efektem kvantového pole, který nejprve nevyžaduje další život. Život se zařizuje spontánně pomocí nekonečně rozsáhlých informací vložených do fraktálně-holografické matrice éteru.

Experimenty Zpochybňují současné Zažité Systémy

Kvantová fyzika vnáší nové světlo a rozpouští současné dogmatické myšlení. Dogma nás zabijí. Některé skvělé příklady vědy, které zpochybňují tyto současné a dlouho zažité systémy přesvědčení, zahrnují:

Kvantová Fyzika – Proslulý Experiment s Dvojitou Štěrbinou – Vliv Vědomí na Hmotu

Experiment Teleportace Atomu

Ukazuje se, že v souvislosti s teleportací na kvantové úrovni bylo učiněno mnoho průlomů. Profesor Rainer Blatt na univerzitě v Innsbrucku v Rakousku vedl tým, který byl schopen poprvé úspěšně provést teleportaci na atomech. Jejich práce byla publikována v časopise Nature – červen 2004.

Kompletní Kvantová Teleportace

V práci prof Rainer Blatt „ Deterministická kvantová teleportace s atomy (Deterministic quantum teleportation with atoms)uvádějí: „Teleportace kvantového stavu zahrnuje kompletní přenos informace z jedné částice na druhou. Kompletní specifikace kvantového stavu systému obecně vyžaduje nekonečné množství informací, a to i pro jednoduché dvouúrovňové systémy (qubity). Principy kvantové mechaniky navíc diktují, že jakékoli měření na systému okamžitě změní jeho stav, přičemž poskytne nanejvýš jeden bit informace. Přenos stavu z jednoho systému do druhého (prováděním měření na prvním a operací na druhém) se proto může zdát nemožný. Bylo však prokázáno, že propletené vlastnosti kvantové mechaniky v kombinaci s klasickou komunikací umožňují provádět teleportaci v kvantovém stavu.“

Experiment Deterministická Kvantová Teleportace s Dopřednou Zpětnou Vazbou v Systému v Pevné Fázi

Kromě toho tým fyziků University of Queensland v roce 2013 v práci „Deterministická kvantová teleportace s dopřednou zpětnou vazbou v systému v pevné fázi (Deterministic quantum teleportation with feed-forward in a solid state system)prokázal úspěšnou teleportaci pomocí systémů v pevné fázi. “Toto je proces, kterým lze kvantové informace přenášet z jednoho místa na druhé bez odeslání fyzického nosiče informací.”

Experiment Kvantová Teleportace mezi Qubity Vzdálené Hmoty

Týmu z Joint Quantum Institute na University of Maryland a University of Michigan uspěli v teleportaci kvantového stavu přímo z jednoho atomu na druhý na značnou vzdálenost. Popsáno v práci „Quantum teleportation between distant matter qubits“ – 2009

Dr. Francis Crick je příliš složitá, aby vznikla náhodně

Nositel Nobelovy ceny Dr. Francis Crick objevil v roce 1953 DNA. Dokázal, že DNA je příliš složitá na to, aby se vyvinula náhodnými procesy. Bylo by to, jako by se celá Encyklopedie Britannica sešla náhodnou náhodou v dokonalém pořádku (Life Itself: Its Origin and Nature – 1982, Francis Crick). Užíval LSD.

Dr. Peter Gariaev – Vlnová Genetika (Fraktální Genetika)

V letech 1984 až 1994 vytvořil Dr. Gariaev nový směr v genetice – genetiku vln. Tato vlnová genetika je dnes hlavní genetikou v Rusku. Navštivte webové stránky manželů Gariaev, pro více informací: http://wavegenetics.org/en/.

Genetika založená na Vlnách

  • Kombinuje fyzikální modely holografické asociativní paměti a matematický formalismus, který má co do činění s vnitřními vlnovými vzory v DNA.
  • Zachází s genomem jako s holografickým biopočítačem (VLNOVÉ BIO POČÍTAČOVÉ FUNKCE DNA), který generuje endogenní solitonické akustické a elektromagnetické vlny pro přenášení 4D epigenetických (alternativní kódování) informací používaných biosystémy pro prostorovou a časovou sebeorganizaci.
  • Aktivita při řízení buněčného metabolismu a replikace je primárně podřízená energii a pak až biochemii.

Dr. Gariaev učinil slavný objev DNA Fantomového Efektu.

V roce 1984 objevili Dr. Peter Gariaev a Vladimir Poponin z Ruské akademie věd v Moskvě Efekt Fantom DNA (The DNA Phantom Effect – Direct Measurement of a New Field in The Vacum Substructure).

Přítomnost DNA způsobila, že se neuspořádané fotony uspořádaly podél DNA a zůstaly ve tvaru DNA i po odejmutí DNA.

Vzali křemennou nádobku (kyveta) se vzorkem DNA. Když se světlo dostane do místnosti, fotony se objeví všude jako malé tečky. Když je DNA v místnosti, chová se jako miniaturní černá díra – každý foton byl absorbován do DNA. Dr. Gariaev ukončil experiment a odstranil DNA. Pak se podíval přes mikroskop. Světlo se stále spirálovitě točilo tam, kde předtím byla DNA.

Ilustrace zjednodušeného blokového schématu laserového fotonového korelačního spektrometru používaného k detekci Fantom DNA

Ověření Fantom Efektu v Moskvě a Stanfordu

Odpálil fantoma plynným dusíkem. Fantom zmizel na 5-8 minut a pak se vrátil. Fantom zůstal viditelný po dobu 30 dnů poté, co byl poprvé odstraněn. Toto bylo mnohokrát ověřeno znovu a znovu v několika experimentech. Později to bylo ověřeno v Moskvě a Stanfordu.

Fantom Efekt podobně rozptyluje Světlo stejně jako DNA

To ukazuje, že existuje nějaký druh koherentní energetické šablony, která zůstala po odstranění DNA. Tato šablona, tento Fantom DNA Efekt rozptyloval světlo podobným, ale odlišným způsobem jako fyzická molekula DNA. Tento efekt nastal pouze v komoře s DNA, žádné jiné látky nebyly přítomny..

Dvě nezbytné podmínky pro pozorování přízraků DNA:

  • přítomnost molekuly DNA
  • vystavení DNA slabému koherentnímu laserovému záření

“Fantomový efekt DNA lze interpretovat jako projev nové fyzikální vakuové substruktury, která byla dříve přehlížena.” – Dr. Vladimir Poponin

DNA využívá Zdroj Elektromagnetické Energie

To dokazuje, že DNA využívá zdroj elektromagnetické energie. Zdá se, že všude kolem nás v éteru jsou vlny tvořící DNA, které jsou způsobeny energetickou strukturou gravitace (samotným proudícím éterem).

Nelineární Dynamika Pole Fantomové DNA

Navíc se zdá velmi pravděpodobné, že efekt fantomu DNA je příkladem jemného energetického projevu, ve kterém není zapojen přímý lidský vliv. Tato experimentální data nám poskytují nejen kvantitativní data týkající se vazebné konstanty mezi polem fantomu DNA a elektromagnetickým polem laserového světla, ale poskytují také kvalitativní a kvantitativní informace o nelineární dynamice pole fantomové DNA.

DNA Experimenty a Fantom DNA – DNA získává informace z Elektromagnetické Sily – Dr. Luc Montagnier – DNA vysílá Elektromagnetické Signály – DNA je Efektem Kvantového Pole – Experimenty Zpochybňují současné Zažité Systémy – Experiment Teleportace Atomu – Kompletní kvantová Teleportace – Experiment Deterministická Kvantová Teleportace s Dopřednou Zpětnou Vazbou v Systému v Pevné Fázi – Experiment Kvantová Teleportace mezi Qubity Vzdálené Hmoty – Dr. Peter Gariaev – Vlnová Genetika (Fraktální Genetika) – Dr. Gariaev učinil slavný objev DNA Fantomového Efektu. Ověření Fantom Efektu v Moskvě a Stanfordu – Fantom Efekt podobně rozptyluje Světlo stejně jako DNA – Nelineární Dynamika Pole Fantomové DNA

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

3 thoughts on “DNA Experimenty Zpochybňují Současné Zažité Systémy – Fantom DNA – Experiment Kvantová Teleportace – Nová Genetika

Napsat komentář