4 Šroubovicová DNA – G-Kvartet DNA – 4G DNA – Přepsání Biologických Učebnic – Vliv Frekvence – Kymatika

Většina DNA má 2 řetězce, ale mnoho lidí neví, že může mít také 4. Této DNA se říká G-Quadruplex DNA (G4 DNA). V roce 2012 vědci z Cambridge University viděli G4 DNA v lidských buňkách. Jak je možné, že někteří lidé místo Dvou-šroubovicové DNA mají Čtyř-šroubovicovou DNA? Co je Kymatika? Může Kymatika souviset s 4G DNA?

Normálně DNA má 2 řetězce, někteří lidé mají 4 řetězce

Normálně DNA má 2 řetězce. Jsou mezi námi lidé, kteří místo 2 mají 4 řetězce. 4 DNA G-kvadruplexy jsou prokázané v lidských buňkách. Jsou předmětem velkého zájmu biologů, chemiků i lékařů. Ale co přesně jsou a proč se výzkumníci tak horlivě snaží odhalit jejich záhady? Podíváme se blíže na jedno z nejžhavějších témat výzkumu. Hodně knih se bude muset přepsat …

Od roku 2013 4 Řetězcová DNA přepisuje Biologické Učebnice

Ačkoli jsou pro mnohé z nás zcela neznámé, DNA G-kvadruplexy nás mohou donutit přepsat určité pasáže v biologických příručkách. Ještě důležitější je, že by se mohly ukázat jako klíčové v boji proti řadě závažných onemocnění, nebo i pro rozšířené stavy vědomí. Jedna věc je jistá: od té doby, co byla v roce 2013 poprvé prokázána existence těchto látek v lidských buňkách (G. Biffi et al., “Quantitative visualization of DNA G-quadruplex structures in human cells,” Nature Chemistry, 2013. (5): 182-86.), výzkum v této oblasti exponenciálně rostl.

Jeden řetězec DNA

Předefinování Genetického Kódu – Nová Úroveň Regulace

„Studií G-kvadruplexů doslova předefinujeme genetický kód. Fungují jako genetické spínače, které poskytují novou úroveň genové regulace,“ David Monchaud (Institut de chimie moléculaire de l’Université de Bourgogne (CNRS / Université de Bourgogne).)Druhy a Uspořádání DNA – 2-Šroubovicová DNA, 3-Šroubovicová DNA, 4-Šroubovicová DNA

Neobvyklé Uspořádání DNA

Konkrétně řečeno, G-kvadruplexy jsou neobvyklé struktury DNA. Posledně jmenované molekuly jsou klasicky tvořeny dvěma propletenými řetězci, z nichž každé obsahuje báze nukleových kyselin (guanin, G, adenin, A, cytosin, C a thymin, T) držené pohromadě slabými vazbami mezi bázemi.

DNA Čtyřvláknové Struktury jsou Bohaté na Guanin – G4-DNA

Toto je slavná dvojitá šroubovice (nebo „duplexní“) struktura objevená v roce 1953 biology Jamesem Watsonem a Francisem Crickem. Na druhé straně DNA G-kvadruplexy jsou struktury obsahující ne 2, ale 4 propletená vlákna. “Jsou tvořeny skládáním DNA bohaté na guanin, přičemž G báze se samy sestavují do čtyř-vláknové struktury bohaté na guanin.” Odtud pochází další název pro tyto komplexy: G4-DNA,“ vysvětluje výzkumník.

Čtyřvláknová DNA má Vysokou Dynamiku a Tajnou Povaha

Další klíčovou charakteristikou G-kvadruplexů – na rozdíl od dvou-šroubovicové DNA, která je trvalou strukturou – je jejich vysoce dynamická a dokonce tajná povaha. „To je jeden z hlavních důvodů, proč byla jejich existence v lidských buňkách prokázána teprve nedávno,“ zdůrazňuje Monchaud.

Může se nacházet téměř všude v Genech a ve všech Živých Bytostech

Nejnovější údaje naznačují, že G-kvadruplexy se mohou tvořit v ne méně než 716 000 bodech v našem genomu. Přesto se zdá, že se nejčastěji vyskytují v telomerách, oblastech nacházejících se na koncích chromozomů, které je činí stabilními. Jsou také přítomny v promotorech genů (oblasti blízko míst počátku transkripce genů a nezbytné pro jejich expresi).

G-kvadruplexy může být v RNA a ve všech Typech Živých Buněk

Další genetické molekuly bohaté na guanin mohou také tvořit G-kvadruplexy, jmenovitě RNA, látka chemicky podobná DNA. Obsahujejen jeden řetězec a je nezbytná pro produkci proteinů. G-kvadruplexy neexistují pouze v lidských buňkách, ale ve všech typech živých buněk, včetně rostlinných buněk, virů a bakterií.

Ovlivňuje Řadu Klíčových Biologických Mechanismů

Hlavní přitažlivost G-kvadruplexů pro tolik výzkumníků je jejich možná role v několika klíčových biologických procesech nezbytných pro správné fungování buněk. Patří mezi ně

  • stabilita chromozomů,
  • replikace DNA (mechanismus, který předchází buněčnému dělení a umožňuje produkci dvou identických molekul z jedné molekuly DNA),
  • „transkripce“, při které je řetězec DNA zkopírován do molekuly RNA,
  • „translace“. “, proces, kterým se RNA využívá k umožnění syntézy proteinů a tak dále.

Uspořádání Hmoty Dle Frekvence

“Výzkumníci zpočátku považovali G-kvadruplexy za jasně rušivou sílu pro buňky,” říká bioložka Marie-Noëlle Prioleau z Paříže (“Domaines chromatiniens et réplication” (CNRS / Institut Jacques Monod / Université Paris Diderot).).

Se změnou frekvence dochází k přeskupení hmoty. Se zvýšenou frekvencí vznikají složitější vzory DNA. Zpočátku nová DNA může mít negativní dopad na život, na člověka, než se ustálí a začne se projevovat nová složitější DNA. Věda se nazývá Kymatika (Cymatics). Hmota je animována zvukem.

Kymatika (Cymatics)

„Nedávno jsme se však dozvěděli, že mohou představovat také pozitivní prvky,“ pokračuje Prioleau. Ve studii publikované v roce 2014 (A-L. Valton et al., “G4 motifs affect origin positioning and efficiency in two vertebrate replicators,” EMBO J., 2014. 33(7): 732-46.) Její tým ukázal, že zatímco G-kvadruplexy mohou bránit probíhající replikaci, jsou klíčové pro zahájení tohoto procesu.

CYMATICS Hmota je animována zvukem

DNA je jednotkou Reakce na Životní Prostředí

Roky výzkumu Bruce Liptona odhalily, že DNA uvnitř jádra každé buňky je jednoduše jednotkou reakce na životní prostředí. DNA je tedy závislá na vlnových vlastnosti prostředí. Moudrost našich prastarých předků poskytuje mnohem podrobnější obraz struktury naší DNA …

Biotron a Frekvenční Řada co je v Harmonii s Vesmírem

Housenka se změní v motýla. Biotron pomocí frekvence dokáže přepsat DNA na jinou DNA. Pomocí vlnového přenosu z Biotronu se z kuřete může stát kachna. Co všechno dokáže frekvenční řada, která je v harmonii s vesmírem? Co Všechno nám může říct Kymatika?

Biotron – Torzní Generátor

Paralelní DNA G-kvadruplex

Normálně DNA má 2 řetězce, někteří lidé mají 4 řetězce – Přepsání UčebnicPředefinování Genetického Kódu – Nová Úroveň Regulace – Čtyř-vláknová DNA má Vysokou Dynamiku a Tajnou Povaha – G-kvadruplexy může být v RNA a ve všech Typech Živých Buněk – Biotron Uspořádání Hmoty Dle Frekvence …

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?