DNA Vlnový Biopočítač – Evoluce vytvořila genetické texty – Chromozom působí jako Zdroj a Příjemce Komunikace – Časoprostorové holografické Chromozomové kontinuum

The DNA-wave Biocomputer – Peter P. Gariaev*, Boris I. Birshtein*, Alexander M. Iarochenko*, Peter J. Marcer**, George G. Tertishny*, Katherine A. Leonova*, Uwe Kaempf ***.

Institute Control of SciencesРосси́йская акаде́мия нау́к (РАН)Ruská akademie věd

Garyaevova skupina (1994) navrhla teorii o „DNA-vlnovém Biopočítači

Abstrakt

Tato práce referuje experimentální práce provedené v Moskvě na Ústavu kontrolních věd, v institutu vlnové genetiky Institute of Linguistics – the wave genetics. Práce zahrnuje také teoretické práce z několika zdrojů, zdroje jsou uvedeny na konci textu.

Tato práce zásadně mění představu o genetickém kódu

Evoluce vytvořila Genetické Texty

1) Evoluce biosystémů vytvořila genetické „texty“ podobné textům závislým na přirozeném kontextu v lidských jazycích.

Biologická evoluce formulovala a formuje text těchto vzorů podobných řeči.

Chromozom působí jako Zdroj a Příjemce Komunikace

2) Chromozomový aparát působí současně jako zdroj i příjemce těchto genetických textů, respektive je dekóduje a kóduje.

Časoprostorové Holografické Chromozomové Kontinuum

3) Chromozomové kontinuum mnohobuněčných organismů je obdobou staticko-dynamické multiplexní časoprostorové holografické mřížky. Kontinuum obsahuje časoprostor organismu ve spletité formě.

Genový-Biopočítač „čte a chápe“ Texty podobně jako Lidi

i) „Genový znakový“ laser s jeho solitonickými elektroakustickými polemi je jako lidské myšlení. Tento Genový-biopočítač „čte a chápe“ tyto texty způsobem podobnému lidskému myšlení, ale na vlastní genomické úrovni „uvažování“.

Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor – Peter Garyaev

Genetické „texty“ mají podobné matematicko-lingvistické Charakteristiky

Přirozené lidské texty (bez ohledu na použitý jazyk) a genetické „texty“ mají podobné matematicko-lingvistické a entropicko-statistické charakteristiky.

Genetické a přirozené texty jsou si podobnéco se týká, fraktality distribuce hustoty frekvencí znaků.

Genetické “texty” jsou znaky identifikovány s nukleotidy.

Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován

Kontinuum Genového znaku vytváří Holografické Předobrazy Biostruktur

ii) Molekuly DNA, koncipované jako kontinuum genového znaku jakéhokoliv biosystému, jsou schopné vytvářet holografické předobrazy biostruktur a organismu. Fraktalita je základ holografie.

Kontinuum je měřicí a kalibrační Pole pro konstrukci Biosystému

Jako celý registr dynamických „vlnových kopií“ nebo „matric“, které na sebe navazují. Toto kontinuum je měřicí a kalibrační pole pro konstrukci biosystému.

Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem

Teoretické Práce a Reference

 • Adleman L.M. 1994, Molecular Computation of Solutions to Combinatorial Problems,Science, 266, 11th November 1021-1024.
 • Allison S.A., Sorlie S., Pecora R., 1990, Macromolecules, v.23, 1110-1118.
 • Anandan J. 1992, The geometric phase, Nature, 360, 26, 307-313
 • Binz E. Schempp W. 2000a Creating Magnetic Resonance Images, Proceedings
 • CASYS’99, International Journal of Computing Anticipatory Systems, 7, 223-232.
 • Binz E. Schempp W. 2000b, A Unitary Parallel Filter Bank Approach to Magnetic
 • Resonance Tomography, American Institute of Physics Proceedings 517 of the 3rd
 • International Conference on Computing Anticipatory System, editor Dubois D. August
 • 9-14, 1999, Liege, Belgium, 406-416.
 • Binz E., Schempp W. 1999, Quantum Teleportation and Spin Echo, Unitary Symplectic
 • Spinor Approach. In. Aspects of Complex Analysis, Differential Geometry, Mathematical Physics and Applications, Dimiev S. Sekigawa K. editors, World Scientific, 314-365.
 • Bouwmeester D. et al., 1997, Experimental Quantum Teleportation, Nature, 390, 11thDecember 575-579
 • Clement B.E.P. Coveney P.V. Marcer P. 1993, Surreal numbers and optimal encodings for universal computation as a physical process: an interpretation of the genetic code.
 • CCAI Journal, 10, 1/2, 149-164.
 • Clement B.E.P. Coveney P.V, Jessel M. and Marcer P. 1999, The Brain as a Huygens’Machine. Informatica 23, 389-398.
 • Denschlag J. et al, 2000, Generating Solitons by Phase Engineering of a Bose-Einstein Condensate, Science, 287, 7th January, 97-101
 • Dubois D., 1992, The Fractal Machine, Liege University Press, Liege. de Duve C. 1984 A Guide Tour of the Living Cell, volume two, Scientific American Library,
 • Fatmi H.A. and Resconi G. 1988, A New Computing Principle, Il Nuovo Cimento,101B, 2, 239-242.
 • Fatmi H.A., Jessel M., Marcer P.and Resconi G. 1990, Theory of Cybernetic and Intelligent Machine based on Lie Commutator. International Journal of General Systems, 16, 123-164.
 • Fermi E., 1972, Proceedings. Moscow. Science. v.11.
 • Gariaev P.P., Junin A.M., 1989, Energy, no10, 46-52. [in Russian]
 • Gariaev P.P., Chudin V.I., Komissarov G.G., Berezin A.A., Vasiliev A.A., 1991, Proc. SPIE, v.1621, 280-291.
 • Gariaev P.P, 1994, Wave genome, Public Profit. Moscow. 279 pages [in Russian].
 • Gurwitsch A., 1923, Versuch einer synthetishen Biologie. Schaxels Abh. Z. theor. Biol. H. 17.
 • Ho M-W, 1993, The Rainbow and the Worm: The Physics of Organisms, World Scientific, Singapore.
 • Jessel M. 1954, Une formulation analytique du principe de Huygens, Comptes Rendus, 239, 1599-1601.
 • Marcer P. 1992, Designing New Intelligent Machines – The Huygens’ Machine, CCAI Journal for the Integrated Study of Artificial Intelligence and Applied Epistemology, 9,4, 373-392. 4, 373-392.
 • Marcer P. 2000, Hypercomputation, Third International Conference on Computing Anticipatory Systems, CASYS ’99, Liege, Symposium 9 on Quantum Neural Information Processing, Journal of Computing Anticipatory Systems, ed. Dubois D.,vol. 7, 288-312.
 • Marcer P. this volume, Quantum Millennium, Quantum Universe, Quantum Biosphere, Quantum Man.
 • Marcer P. (in press) Anticipation and Meaning, CASYS 2000, International Conferenceon Computing Anticipatory Systems, AIP Conference Proceedings, ed Dubois D.
 • Marcer P. and Schempp W., 1996, A Mathematically Specified Template For DNA And The Genetic Code, In Terms Of The Physically Realizable Processes Of Quantum Holography, Proceedings of the Greenwich Symposium on Living Computers, editorsFedorec A. and Marcer P., 45-62.
 • Marcer P., Schempp W. 1997, Model of the Neuron working by Quantum Holography, Informatica 21, 5 19-534.
 • Marcer P and Schempp W., 1997a, The Model of the Prokaryote cell as an Anticipatory System Working by Quantum Holography, Proceedings of CASYS 97, 11-15, August, HEC-Liege, Belgium, International Journal of Computing Anticipatory Systems, v.2, 307-315.
 • Marcer P., Schempp W. 1998, The brain as a conscious system, International Journal of General Systems, 27, 1/3, 231-248.
 • Maslow M.U., Gariaev P.P., Fractal Presentation of Natural Language Texts and Genetic Code, 2nd International Conference on Quantitative Linguistics”, QUALICO ’94, Moscow, September 20-24, 193-194, 1994
 • Patel A. 2000, Quantum Algorithms and the Genetic Code, Proceedings of the Winter Institute of Quantum Theory and Quantum Optics, 1-13 January, S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta, India.
 • Perez J-C, 1991, De l’ordre et du chaos dans l’ADN, Science et Technology, April, 36,40-47.
 • Pribram K.H. 1991, Brain and Perception; Holonomy and Structure in Figural Processing, Lawrence Eribaum Associates, New Jersey.
 • Popp F.A., 2000, Some features of biophotons and their interpretation in terms of coherent states. Biophotonics and Coherent Systems. Proc. 2nd A.Gurwitsch Conference and Additional Contributions. Moscow University Press. Ed. L.Beloussov etal., 117-133.
 • Resta R., 1997, Polarization as a Berry Phase,(The Berry Phase), Europhysics News, 28,19
 • Rice S.A. 1992, New Ideas for Guiding the Evolution of a Quantum System, Science,258, 16th October, 412-413.
 • Schempp W. 1986, Harmonic Analysis on the Heisenberg Group with Applications in Signal Theory, Pitman Notes in Mathematics Series, 14, Longman Scientific and Technical, London.
 • Schempp W. 1992, Quantum holography and Neurocomputer Architectures, Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2, 279-326.
 • Schempp W., 1993, Bohr’s Indeterminacy Principle In Quantum Holography, Self-adaptive Neural Network Architectures, Cortical Self-organization, Molecular Computers, Magnetic Resonance Imaging and Solitonic Nanotechnology, Nanobiology2, 109-164.
 • Schempp W. 1998, Magnetic Resonance Imaging, Mathematical Foundations and Applications, John Wiley, New York.
 • Scherbak V.I., 1988, J. Theor. Biol., v.132, 121-124.
 • Schleich W.P. 1999, Sculpting a Wavepacket, Nature, 397, 21st January, 207-208.
 • Sudbery T. 1997, The Fastest Way from A to B., Nature, 390, 11th December, 551-552 Sutherland J. 1999, Holographic/Quantum Neural Technology, Systems and Applications, an ANDCorporation documented plenary presentation for the 3rdInternational Conference on Computing Anticipatory Systems, 8-14 August, HEC Liege, Belgium. International Journal of Computing Anticipatory System, 2000, 7, 313-334, sutherland@andcorporation.com. and http://www.andcorporation.com.
 • Von Neumann J. 1966, Theory of A Self-reproducing Automaton, University of IllinoisPress, Urbana and London.

Garyaevova skupina (1994) navrhla teorii o „DNA-vlnovém Biopočítači“ – Evoluce vytvořila Genetické Texty – Chromozom působí jako Zdroj a Příjemce Komunikace – Časoprostorové Holografické Chromozomové Kontinuum – Genový-Biopočítač „čte a chápe“ Texty podobně jako Lidi – Genetické „texty“ mají podobné matematicko-lingvistické Charakteristiky – Kontinuum Genového znaku vytváří Holografické Předobrazy Biostruktur – Kontinuum je měřicí a kalibrační Pole pro konstrukci BiosystémuTeoretické Práce a Reference

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

14 thoughts on “DNA Vlnový Biopočítač – Evoluce vytvořila genetické texty – Chromozom působí jako Zdroj a Příjemce Komunikace – Časoprostorové holografické Chromozomové kontinuum

Napsat komentář