Revoluční Výsledky Vlnové Genetiky – Biologický čip v našich Buňkách – Tichý kód DNA se používá pro Hyper-komunikaci

DNA je biologický čip

Nezávisle na biochemické funkci a produkci bílkovin je DNA komplikovaný elektronický biologický čip, který komunikuje se svým prostředím, jak zjistil ruský výzkum.

Biochemický, dogmatický, starý, neúplný model DNA

V roce 1990 se v Moskvě sešla skupina vědců, pro něž bylo studium lidských genomů příliš omezeno výhradně na biochemii. Poznali, že z tohoto omezeného pohledu, který je založen spíše na ortodoxním dogmatismu než na objektivních vědeckých realizacích, zůstává pro nás spousta informací skrytých.

Po dlouhá desetiletí do této skupiny patří vysoce kvalifikovaní vědci, do značné míry z Ruské akademie věd. Kromě fyziků renomovaného Lebedevova institutu se účastní také molekulární biologové, biofyzici, genetici, embryologové a lingvisté. Ředitelem projektu byl Dr. Peter Garyaev, biofyzik a molekulární biolog. Je členem Ruské akademie věd a Akademie věd v New Yorku.

Během osmi let od založení projektu dospěla moskevská skupina k revolučním realizacím, díky nimž se naše chápání DNA a lidské genetiky objevilo ve zcela novém světle.

Systematické kódování DNA

Například dnes mluvíme téměř přirozeně o „genetickém kódu“, tedy o systematickém kódování informací. Ale minulá, dogmatická genetika se zastavila a zbytek práce řeší výlučně pomocí chemie, místo konzultací s odborníky také na jazyky. Dogmatický biochemický model DNA s úpravy genů, modifikovanou DNA / RNA a CRISPR technikou vedou ke degeneracím, protože neberou v potaz akustické, vlnové, optické, frekvenční, holografické vlastnosti DNA.

Lingvistika také zkoumá umělé jazyky

V Moskvě byl genetický kód podroben přesnému vyšetřování i lingvisty. Lingvistika je věda o struktuře jazyků. Zkoumá nejen přirozené jazyky, které se vyvinuly v jednotlivých zemích a kulturách, ale také umělé jazyky, které se používají například pro programování počítačů a které byly v minulých desetiletích vyvíjeny systematicky pomocí lingvistických realizací.

Sémantika, syntaxe a gramatika

Lidé zkoumají sémantiku (teorie významu slov), jazykové zákonitosti syntaxe (pravidla pro sestavování slov z písmen) a základy gramatiky.

Genetický kód dodržuje stejná pravidla jako lidské jazyky

Pokud někdo použije tyto vědecké realizace na genetickém kódu, pak si uvědomí, že tento kód dodržuje stejná pravidla jako naše lidské jazyky.

Jazyky jsou stejné na základní úrovni

Jazyková pravidla jednotlivých jazyků nerozhodují, na základní úrovni všechny jazyky lidstva mají srovnatelné struktury. Je tedy možné nastavit strukturu genetického kódu ve vztahu ke každému existujícímu jazyku lidstva.

Lidské jazyky se řídí genetickým kódem

Po staletí vědci hledali lidský původní jazyk – Peter Garyaev a jeho spolupracovníci ho možná našli. Musíme obrátit vztahy: struktura DNA neodpovídá struktuře lidského jazyka, ale lidské jazyky se řídí genetickým kódem ve své struktuře pravidel! DNA a genetický kód existovaly již dlouhou dobu, než první lidé poprvé promluvili artikulovaným slovem! Všechny lidské jazyky se od té doby vyvíjely podle základního vzorce, který již existoval ve struktuře genetického kódu.

Uspořádání bází v DNA sleduje gramatiku

Toto poznání byste neměli špatně pochopit: nejedná se zde o ortodoxní materialistickou koncepci světa, podle níž by schopnost mluvit byla pouze druhotným účinkem proteinů, které jsou v některých genech použity. Uspořádání elementárních bází v DNA sleduje gramatiku, nehmotný plán, který je podobný struktuře našich jazyků.

Spojení DNA s jazyky je nejvýznamnější mimo syntézu proteinů

Fakt, že zde nejde o žádný fyzikální postup, dokazuje další objev Garyaevova týmu: Analogie mezi strukturou DNA a lidským jazykem je nejvýraznější právě v těch částech obrovské molekuly, které se nepoužívají pro syntézu proteinů !

50 let starý, dogmatický, neúplný model DNA

Po dlouhou dobu je známo, že pouze asi 10 procent molekuly DNA se používá k přípravě genů, pro syntézu proteinů. Zbývajících 90 procent má neznámou funkci pro klasický, dogmatický, 50 let starý model DNA. Těchto 90 procent bylo označeno jako »tichá DNA« nebo “Junk DNA”.

Tichá DNA mluví jazykem

Garyaevova realizace je tedy revolucí pro celou oblast genetiky. Při zkoumání pouze 10 procent tzv. známých genů vám budou chybět ta nejdůležitější fakta! Je to paradoxní tzv. tichá DNA mluví jazykem!

Tichý kód DNA se používá také pro Hyper-Komunikaci

V různých experimentech a patentech je dokázáno, že tyto rozsáhlé kódy v DNA se v žádném případě nepoužívají k syntéze složek našeho těla, jak je tomu u genů. Tento tzv. tichý kód se spíše používá pro komunikaci, přesněji pro hyper-komunikaci.

Hyper-komunikace DNA přijímá i vyšší informace

Hyper-komunikace je výměna dat na úrovni DNA pomocí genetického kódu. Jelikož tento kód má strukturu, která je základem všech lidských jazyků, mohou být přenášeny i vyšší informace, které jsou schopny přijít k lidskému vědomí a interpretovat je tam.

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

9 thoughts on “Revoluční Výsledky Vlnové Genetiky – Biologický čip v našich Buňkách – Tichý kód DNA se používá pro Hyper-komunikaci

  1. Kvantová Fyzika pro Radikální Revizi – DNA je Biologický Internet – Chromozomy jako Holografické Počítače – 5G a Destrukce DNA – https://stop5g.cz/kvantova-fyzika-pro-radikalni-revizi-dna-je-biologicky-internet-chromozomy-jako-holograficke-pocitace-5g-a-destrukce-dna/

Napsat komentář