Patenty RU2355009C2 – Replikace vln DNA – RU2383133C1 – Kontrolovaný vlnový efekt u parazitického roztoče – Ochrana včel před Varroaza

Patent RU2355009C2 – Způsob a zařízení pro získávání replikovaných obrazů DNA vln (2007)

Vynálezce: Петр Петрович Гаряев (RU), Екатерина Александровна Леонова-Гаряева (RU), Михаил Васильевич Смелов (RU), Алексей Александрович Митешов (RU)

Podstata Patentu

Předkládaný vynález se týká technologie získávání topografických obrazů mikroskopických biologických předmětů. Metoda je fyzikální proces v prostoru a čase, která vytváří topografický obraz výše zmíněného DNA preparátu. Za působení světelných elektromagnetických vln, které ozařující nejednotný multifraktální hologram ve formě skupiny molekul DNA.

Zařízení je sada fotografických zapisovačů a systém světelných zdrojů v infračerveném, viditelném a ultrafialovém spektru, v jehož provozním rozsahu je umístěn přípravek DNA v suchém vzduchu. Zařízení má osciloskop s elektrodami. Fotografické zapisovače zobrazují replikace vln od okamžiku zapnutí světelných zdrojů.

Efekt Patentu

Možnost získání vlnových obrazů DNA

Patent RU2355009C2 – METHOD AND DEVICE FOR OBTAINING WAVE REPLICATIVE DNA IMAGES

Patent RU2383133C1 – Metoda a zařízení pro řízený vlnový efekt u roztoče varroa (2008)

Vynálezce: Виктор Петрович Усов (RU), Петр Петрович Гаряев (RU).

Podstata Patentu

Vynález se týká chovu včel a je určen pro kontrolovaný vlnový efekt u parazitického roztoče varroa a jeho larev v hnízdním prostoru včelího úlu. Způsob působení spočívá ve změně / poškození izolovaného genomu roztočů varroa pomocí rentgenového nebo ultrafialového záření.

Také ve skenování vzorků izolovaných v roztoči se změněným genomem pomocí zařízení s optickými vlnami pro měření jejich spektrálních charakteristik, které jsou vlastní tomuto biologickéme organismu.

Dále přeměna optického rozsahu parazitického roztoče a jeho larev destruktivními frekvencemi, na parametricky příbuzné rádiové vlnové spektrum, za účelem blokování vývoje larev roztočů varroa. A také jak záření tohoto spektra radiových vln působí na zdravého roztoče a jeho larvy v prostoru úlu.

Efekt Patentu

Vynález je zaměřen na účinnější eliminaci roztočů varroa a jejich larev v hnízdním prostoru úlu.

PATENT RU2383133C1 – Method and device for controlled wave effect at varroa mite

Varroáza

Varroóza je infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, původně označovaný jako Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904). Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní včely vůči němu rezistentní, na rozdíl od včel evropských. Neharmonické vlnění z telekomunikačních sítí dále zvyšuje intoxikaci včel. Jsou to neharmonické kumulativní efekty, které vedou k vymírání včelstev.

Další Zdroje

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

Napsat komentář