Patenty RU2355009C2 – Replikace vln DNA – RU2383133C1 – Kontrolovaný vlnový efekt u parazitického roztoče – Ochrana včel před Varroaza

Patent RU2355009C2 – Způsob a zařízení pro získávání replikovaných obrazů DNA vln (2007)

Vynálezce: Петр Петрович Гаряев (RU), Екатерина Александровна Леонова-Гаряева (RU), Михаил Васильевич Смелов (RU), Алексей Александрович Митешов (RU)

Podstata Patentu

Předkládaný vynález se týká technologie získávání topografických obrazů mikroskopických biologických předmětů. Metoda je fyzikální proces v prostoru a čase, která vytváří topografický obraz výše zmíněného DNA preparátu. Za působení světelných elektromagnetických vln, které ozařující nejednotný multifraktální hologram ve formě skupiny molekul DNA.

Zařízení je sada fotografických zapisovačů a systém světelných zdrojů v infračerveném, viditelném a ultrafialovém spektru, v jehož provozním rozsahu je umístěn přípravek DNA v suchém vzduchu. Zařízení má osciloskop s elektrodami. Fotografické zapisovače zobrazují replikace vln od okamžiku zapnutí světelných zdrojů.

Efekt Patentu

Možnost získání vlnových obrazů DNA

Patent RU2355009C2 – METHOD AND DEVICE FOR OBTAINING WAVE REPLICATIVE DNA IMAGES

Patent RU2383133C1 – Metoda a zařízení pro řízený vlnový efekt u roztoče varroa (2008)

Vynálezce: Виктор Петрович Усов (RU), Петр Петрович Гаряев (RU).

Podstata Patentu

Vynález se týká chovu včel a je určen pro kontrolovaný vlnový efekt u parazitického roztoče varroa a jeho larev v hnízdním prostoru včelího úlu. Způsob působení spočívá ve změně / poškození izolovaného genomu roztočů varroa pomocí rentgenového nebo ultrafialového záření.

Také ve skenování vzorků izolovaných v roztoči se změněným genomem pomocí zařízení s optickými vlnami pro měření jejich spektrálních charakteristik, které jsou vlastní tomuto biologickéme organismu.

Dále přeměna optického rozsahu parazitického roztoče a jeho larev destruktivními frekvencemi, na parametricky příbuzné rádiové vlnové spektrum, za účelem blokování vývoje larev roztočů varroa. A také jak záření tohoto spektra radiových vln působí na zdravého roztoče a jeho larvy v prostoru úlu.

Efekt Patentu

Vynález je zaměřen na účinnější eliminaci roztočů varroa a jejich larev v hnízdním prostoru úlu.

PATENT RU2383133C1 – Method and device for controlled wave effect at varroa mite

Varroáza

Varroóza je infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, původně označovaný jako Varroa jacobsoni (Oudemans, 1904). Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní včely vůči němu rezistentní, na rozdíl od včel evropských. Neharmonické vlnění z telekomunikačních sítí dále zvyšuje intoxikaci včel. Jsou to neharmonické kumulativní efekty, které vedou k vymírání včelstev.

Další Zdroje

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Napsat komentář