DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy

Holografické informace lze zavádět preventivně

Pote co Gariaev provedl experiment v Torontu, jednoho rána se vrátil do laboratoře, která byla financována společností, jejíž jméno Dr. P. Gariaev neprozradil a veškeré vybavení včetně dat bylo pryč. Byl to šok a Gariaev se musel vrátit do Moskvy, kde s žádným nebo velmi malým financováním přestavěl (Effect of electromagnetic radiation modulated by biostructures on the course of Alloxan-induced diabetes mellitus in rats 2007) a opakoval experimenty s krysami a Alloxanem. V Moskvě zjistili, že holografické informace lze dokonce zavádět preventivně.

Založit tedy preventivní, selektivní, vlnovou imunitu vůči selhání orgánů. Tudíž léčené krysy nepodlehnou působení Alloxanu vloženého později. 

Experiment Preventivní Indukovaná Vlnové Imunity

Skupiná lékařů, která spolupracovala s Gariaevem šla o tento krok dále. Udělali precedent vlnové imunity, což je něco úplně nového (Wave-induced Immunity). Něco kompletně nového, co předtím nikdo neviděl ve veřejné doméně. Jestliže zavedete zdravé informace krysám po dostatečně dlouhou dobu. (Preventive protection by wave information) Krysy už nereagovaly na Alloxan, i když dostávali krysy Aloxan v množstvích pětkrát nebo šestkrát vyšších, než je smrtelná dávka. Toto je normální hladina cukru a ta se držela déle než 40 dní (Praventiver Anti-alloxan Wellen Schutzeffekt in vorbehandelten Ratten) 
Hladina cukru u krys po dobu 40 dní

Můžete se Vlnově Chránit před Toxinama

To znamená, že se můžeme chránit před toxiny, které produkujeme v našem těle nebo které jsou zavedené do našeho těla. Ano takže se otevírá nová obrovská perspektiva, protože obvykle je to důvod naší smrti. Je to tedy v podstatě intoxikace.

Načíst Informace od jakékoliv Biologicky Aktivní Látky – Reaktivace Poškozených Semen

Také jsme zjistili, že náš systém je schopen čtení informací od jakékoliv biologicky aktivní látky. Garyaev byl také schopen reaktivovat poškozená semena z černobylské jaderné katastrofy ozářením světelnými a rádiovými vlnami. 

Laserová Modulace přenáší Zdravé Informace do Poškozené Buňky

Vlny byly s kvantovou spinovovou informační modulací od zdravého semene stejného typu rostlin. Myšlenka je, že DNA modulované lasery by poskytovaly původní nepoškozenou genetickou informaci zpět do buněčného nosiče, který je schopný se oživit. 

Programování Kmenových Buněk Elektromagnetickými Vlnami

Je to forma programování kmenových buněk elektromagnetickými vlnami. Jeden z velmi fascinujících úspěchů byl přenos zdravé dárcovské vlny přípravku (DNA Decipher Journal December 2015 , volume  5 , Issue 3, pp 155-173 – A. A. Korneev, Gariaev P. P.) (Same Aspects of Wave Gene Transmission) gliových buněk z mozkové kůry na to, čemu se říká Mezenchymální kmenové buňky (Mesenchymal stem cells MSCs). Mezenchymální kmenová buňka (MSC) je multipotentní buňka schopná obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně. Je schopná se měnit (diferencovat) na široké spektrum buněčných typů. 

Vlnové Programování pomohlo Obnovit Buňky u Pacienta s Ochrnutou Míchou

Tyto MSC se pak diferencovaly na neurony, které byly umístěny do krevního oběhu pacienta s ochrnutou míchou po zranění. Opakované injekce tohoto druhu vedly k návratu devadesáti procent motorických funkcí pacienta.

Vlnová Selektivní Ochrana Organismu

Je to tedy schopnost selektivní ochrany nebo oslabení určitých imunitních funkcí organismu. Ochrana se provádí vyzařováním DNA hologramů s určitými vzory.

DARPA a Preventivní Ladění Genů

DARPA (DARPA – Dialing Up the Body’s Defenses Against Public Health and National Security Threats) použí preventivní ladění genů (preemptive gene tuning). V detailu DARPA podrobně nevysvětluje, jak provádí vylaďování organismu, aby lépe odolával infekcím nebo toxinům
DARPA – Integrovaná Platforma k Identifikaci a Aktivaci Vnitřní Ochrany – Identifikace genových cílů – Vývoj Programovatelného Modulátoru Genů – Klinické Formulace – Silová a Zdravotní Připravenost

DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele

DARPA ale mluví o programovatelné modulaci genové exprese zranitelného hostitelského organismu. Jejich zpráva uvádí

Předpokládané připravené technologie by poskytly alternativu, která zachovává genetický kód přesně tak, jak je. Pouze dočasně moduluje genovou aktivitu prostřednictvím epigenomu a transkriptomu, které jsou buněčné zprávy, které provádějí genetické pokyny DNA uvnitř buněk. To by založilo schopnost dodávat programovatelné, ale přechodné genové modulátory, které poskytují ochranu v krátkém časovém období pro smysluplný zásah.

DARPA (2018)

The envisioned PREPARE technologies would provide an alternative that preserves the genetic code exactly as it is and only temporarily modulates gene activity via the epigenome and transcriptome, which are the cellular messages that carry out DNA’s genetic instructions inside cells. This would establish the capability to deliver programmable, but transient, gene modulators to confer protection within brief windows of time for meaningful intervention.

DARPA (2018)

Co použil a na čem pracoval Dr. P. Gariaev se shoduje v mnoha ohledech s tím, co dělá DARPA s preventivní genovou modulací. Základ těchto experimentu je získán z fantomové DNA vlnové formy v prázdném pozadí.

Zdroje

Holografické informace lze zavádět preventivně – Experiment Preventivní Indukovaná Vlnové Imunity – Můžete se Vlnově Chránit před Toxinama – Načíst Informace od jakékoliv Biologicky Aktivní Látky – Reaktivace Poškozených Semen – Laserová Modulace přenáší Zdravé Informace do Poškozené Buňky – Programování Kmenových Buněk Elektromagnetickými Vlnami – Vlnové Programování pomohlo Obnovit Buňky u Pacienta s Ochrnutou Míchou – Vlnová Selektivní Ochrana Organismu – DARPA a Preventivní Ladění Genů – DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

15 thoughts on “DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy

Napsat komentář