EXPERIMENTÁLNÍ DEMONSTRACE VLNOVÉ IMUNITY

Tolerance vůči Toxickým Účinkům Hydrazinu s použitím Elektromagnetických Polí

Mnoho vědců ve svých pracích poukazuje na riziko znečištění životního prostředí hydrazinem, které má negativní dopad na lidské zdraví a na ekologii. Naše současná studie ukazuje základní možnost vývoje technologie, která umožňuje biosystémům vyvinout toleranci vůči toxickým účinkům hydrazinu použitím elektromagnetických polí. Než Gariaevova skupina začala pracovat tímto směrem, provedla několik experimentů s primárním modelem s alloxanem. Alloxan je cytotoxické činidlo, které ovlivňuje hlavně beta-buňky pankreatu a způsobuje cukrovku 1. typu (DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy).

MBER Modulované Zdravou Frekvencí Slinivky Regenerovala Pankreatické Tkáně

V experimentální práci [Gariaev et al., 2007 (a)] bylo zjištěno, že modulované širokopásmové elektromagnetické záření (MBER – Modulated Broadband Electromagnetic Radiation) generované helium-neonovým laserem a modulované informací zdravé slinivky břišní a sleziny ovlivňuje průběh experimentálního diabetu u krysy vyvolané intraperitoneální injekcí aloxanu v dávce 200 mg / kg tělesné hmotnosti zvířete. Expozice MBER vedla ke zvýšení délky života, normalizaci hladin glukózy v krvi a usnadnění regenerace pankreatické tkáně u zvířat v experimentálních skupinách ve srovnání s kontrolou.

Širokopásmové Elektromagnetické Záření a Indukovaná Rezistence

Cílem této práce je posoudit účinek indukované rezistence zvířat na aloxan za podmínek předběžného ošetření MBER. K tomuto účelu byl použit speciální laser se vzájemně propojenými doplňkovými ortogonálními polarizacemi světelného paprsku. Generování BER (broadband electromagnetic radiation – širokopásmové elektromagnetické záření) bylo prováděno v souladu s programem interferometru Fabryho-Perota, kde operační laserový paprsek několikrát prošel tenkými čerstvě připravenými částmi pankreasu a sleziny od zdravé novorozené krysy. Přípravky konkrétně modulují laserový paprsek tak, že systém odhalil následující schopnosti:

  1. BER, který je emitován z intervalu výboje He-Ne laseru, je vyztužen;
  2. BER je parametricky spojen s laserovým paprskem modulovaným přípravkem a ve výsledku se stává vysoce biologicky aktivní;
  3. Biologické účinky lze pozorovat na relativně velkých vzdálenostech od zdroje BER
  4. Probíhá elektromagnetický přenos direktivních geneticko-metabolických informací od dárce biologického objektu k příjemci biologického materiálu. V tomto případě je nosičem informací MBER (modulované širokopásmové elektromagnetické záření).

Biostruktury, které lze sondovat laserovým paprskem v daném systému, jsou: živé a / nebo kvazi-živé organismy, například bakterie, viry a aktivní orgány a tkáně, metabolity a abiogenní látky (výrobek vyrobený z forem života).

více na wavegenetics.org nebo v knize Peter Gariaev – Quantum Consciousness of the Linguistic – Wave Genome – Theory and Practice strana 155-156 …

Vlnová Imunita a COVID

Spintronické spektrum a kvantová vakcínaCovid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě nebo POKUSÍME SE UDĚLAT NĚCO S CORONAVIREM JINAK – DOKUD NENÍ POZDĚ

Zdroje

Tolerance vůči Toxickým Účinkům Hydrazinu s použitím Elektromagnetických PolíMBER Modulované Zdravou Frekvencí Slinivky Regenerovala Pankreatické TkáněŠirokopásmové Elektromagnetické Záření a Indukovaná Rezistence

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba