Představení Technologie Vln v Genetice – P. P. Garyaev

Autor: Peter P. Garyaev ( Гаряев Пётр Петрович ), ruský genetik, 2012

URL: https://youtu.be/POjORzdyW6A

E-mail : gariaev@mail.ru

Vlnová Genetika je Stará Více jak Sto Let

Co je hlavním zájmem běžného člověka? Je to být zdravý a žít dlouho.

Například: Pokud má člověk špatné srdce, obvykle následuje infarkt, mrtvice, špatná funkce mozku. Je možné vypěstovat nové srdce místo transplantace se všemi problémy, které s tím souvisejí: naděje na nalezení dárce, rizika transplantace a nakonec předčasná smrt, možná i bez nalezení vhodného dárce. Dnes existuje obrovský průmysl založený na transplantacích orgánů. Musíme přiznat, že je to děsivé odvětví. V některých zemích jsou lidé zabíjeni, aby jim byly odebrány orgány. V jiných případech jsou chudí lidé vybízeni k tomu, aby za výhodnou cenu prodali své orgány, například ledvinu nebo oko. To je špatný způsob. Hnutí, které zastupuji a které se rozrůstá o mnoho odborníků po celém světě, je lingvistická a vlnová genetika. Je stará již 80 let, protože náš geniální předchůdce, ruský genetik A. G. Gurwitsch, navrhl teorii bioenergetického pole již ve 20. letech 20. století. tvrdil, že náš genetický aparát má vlnový ekvivalent.

Regenerace Slinivky bez Použití Léků

Jedním z prvních úspěchů byla například úspěšná regenerace slinivky břišní (EXPERIMENTÁLNÍ DEMONSTRACE VLNOVÉ IMUNITY). V roce 2002 to bylo provedeno zde a v Kanadě a v roce 2004 se toho ujali kolegové pod vedením P. P. Garyaeva v Nižním Novgorodu. Vlnová genetika je velmi praktická, protože místo užívání léků se slinivka, který již neprodukuje inzulin, regeneruje.

Metodika Přenosu Jediného Genu

Pak se podařilo zregenerovat zuby, i když se při tom vyskytly určité potíže. Nakonec jsme ukázali možnost skutečného přenosu jednoho genu. K regeneraci slinivky jsme museli přenést tisíc genů a přenést je na dálku. Zde jsme však vyvinuli metodiku přenosu jediného genu, genu BLBP, který se podílí na programování kmenových buněk. Podařilo se nám ji přenést na vzdálenost několika metrů z kmenových buněk dárce do kmenových buněk příjemce.

Strategický Omyl Současné Genetiky

V současné době se do manipulace s kmenovými buňkami (CRISPR, mDNA, cDNA, mRNA …) investují miliardy dolarů. Garyaev však tvrdí, že se jedná o strategický omyl, a že všechny tyto peníze jdou vniveč.

Programování Kmenových Buněk a Zavedení do Krve

Naše nejnovější práce se týká opravy mozkové kůry a míchy (KVANTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ KMENOVÝCH BUNĚK ČLOVĚKA – REGENERACE MÍCHY). Mnoho lidí trpí poraněním míchy nebo zničením mozkové kůry po mrtvici. Neurony jsou zničeny a výměna je narušena. Osoba ochrne nebo zemře. Podařilo se naprogramovat kmenové buňky a zavést je do krevního oběhu. Tyto kmenové buňky zaujmou své místo v mozku a začne regenerace mozkové kůry. Dochází k diferenciaci kmenových buněk na neurony. P. Garyaev a jeho skupina byla první a tato technologie má obrovskou budoucnost.

Regenerace Orgánů a Omlazení Člověka Vlnovou Genetikou

Můžeme regenerovat jakýkoli orgán, a tím prodloužit život člověka. Navíc je možné omladit a zastavit stárnutí. Můžeme to s jistotou předpokládat, protože existují organismy, které nestárnou nikdy, ale také naše kmenové buňky nestárnou téměř vůbec. Bez ohledu na to, kolikrát se kmenová buňka rozdělí, se nezmění: nedojde k odumření buňky ani mitochondrií. Tyto buňky jsou nesmrtelné, bohužel stejně jako rakovinné buňky. Všechny mají tu zvláštnost, že se dělí donekonečna, aniž by stárly.

Má smysl žít donekonečna?

Nelze se vyhnout další otázce: Má smysl žít donekonečna? Pravděpodobně ne. Ale žít několik set let je užitečné. Přestože se vyskytnou problémy s přelidněním. To není otázka pro lékaře, biology ani genetiky. Je to sociální otázka, ale je to možné. Je to v podstatě sociální otázka. O tom se zde nebudeme bavit (Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky).

Kvantová Technologie

Technologie jsou na první pohled velmi jednoduché. Jsou však výsledkem více než dvacetiletého výzkumu. Na tom spolupracovali embryologové, fyzikové a dokonce i lingvisté-matematici. Ale hlavně fyzikové, protože tato technologie je založena na poznatcích kvantové fyziky. Perspektivy jsou tak neomezené a v zásadě na tom pracuje a spekuluje mnoho lidí.

Biologické Produkty ve Formě Kvantových Ekvivalentů

Zaznamenáváme různé biologicky aktivní produkty ve formě jejich kvantových ekvivalentů, které je mimo jiné možné zavádět do vody. To je dnes velmi velký problém, když homeopaté dělají velmi vysoká ředění různých účinných přípravků, až v této zředěné vodě nezůstane nic, a přesto si zachovává své účinné schopnosti. Totéž platí pro homeopatické granule. Z miliardy molekul pomocné látky může zbýt jedna molekula účinného přípravku. Přesto je aktivní.

A proč tomu tak je?

Je to důsledek toho, co Gurvitch předpověděl o chromozomech: Tuto předpověď lze zobecnit na jakýkoli produkt: Každý produkt má svůj kvantový ekvivalent. Pokud jste schopni řídit tento kvantový ekvivalent, můžete jej zaznamenat ve snadno použitelných formách a také ho uložit.

Není Potřeba Vyrábět Léky ve Velkém

Tímto způsobem odpadá nutnost vyrábět léky ve velkém množství. Potřeba vyrábět léky ve velkém množství se tak stává zbytečnou. To je někdy velmi užitečné a nechceme házet kamenem do zahrady farmakologů. Jen je třeba, aby došlo k dohodě mezi farmakology a námi, propagátory vlnové genetiky, kteří disponují technologií pro záznam těchto kvantových ekvivalentů.

Vlnová Genetika je Stará Více jak Sto Let – G. Gurwitsch jako první v roce 1924 vyslovil hypotézu, že chromozomy mají vlnový character a navrhl teorii bioenergetického pole. – Regenerace Slinivky bez Použití Léků – Metodika Přenosu Jediného Genu – Strategický Omyl Současné Genetiky (CRISPR, mDNA, cDNA, mRNA) – Regenerace Orgánů a Omlazení Člověka Vlnovou Genetikou – Biologické Produkty ve Formě Kvantových Ekvivalentů – Není Potřeba Vyrábět Léky ve Velkém

Презентация Волновых технологий. Гаряев Пётр Петрович. Апрель 2012 г.

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Napsat komentář