Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě

Kvantová fluktuace – geny, části viru se mohou objevovat a mizet, nebo se dají vypínat a zapínat pomoci vln, mikrovln, 5G … V patentu na koronavirus je popsána umělá sekvence (Nanotechnologie – Patent US10130701B2 – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace Pomocí 5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I.)

DNA má holografické, vlnové, lingvistické a elektromagnetické vlastnosti, tím pádem je v DNA kvantová fluktuace a tím pádem se vir, nebo jeho část může i nemusí víc v testech objevit i při stejným replikačním čísle PCR (Polymer Chain Reaction neslouží ani k testovaní, ale k namnožení vzorku). Také může docházet k četným vlnovým a holografickým mutacím. Západní genetika tyto vlnové vlastnosti ignoruje, což ji zavedlo do slepé uličky.

Malá změna změnila koronavirus na patogen COVID-19 – Covid-21 a holografická mutace za použití zneužité umělé inteligence a 5G – Gen změní význam pokud změníte jeden znak – I pouze přesun háčku nad písmenem Vám změní úplně význam celé věty, genu – Západní věda nerozumí genovému jazyku – A co teď můžete dělat? Naučte se vlnové a další vlastnosti DNA – V kvantových podmínkách vrátit RNA chromozónu do původní podoby – Projevení nebo neprojevení patogenity v naší DNA – Reverzní transkriptáza může vést k transformací koronaviru – Genetičtí inženýři a zločin proti lidskosti – Neznámé vzorce mutace a aktivace pomocí 5G sítí – Částečně lze zastavit pomoci kvantového navrstvení koronaviru – Východisko je okamžité zahájení výzkumu genetiky lingvistických vln západní vědou – Práce s kvantovými kopiemi genů – Kvantově vypnout patologické geny – Destrukce patogenní bakterie pomocí destruktivní genetické informaci – Spintronické spektrum a kvantová vakcína

Jak se tento stav projevuje, když „genetičtí inženýři“ pracují s koronaviry?

Gen změní význam pokud změníte jeden znak

Jednoduchý příklad, takové slovo, druh genu, jako například „Luk“, zcela obrátí význam, pokud v něm změníte pouze jedno písmeno. Změnou získáte nová slovaLUK → BUK → PUK KUK, z podstatného jména luk je najednou strom buk a když to ještě změníte dostane pryžový puk a nebo citoslovce kuk … Takových slov najdete hodně.

I pouze přesun háčku nad písmenem Vám změní úplně význam celé věty, genu

Dokonce i přesun čárky, háčku z jednoho místa na druhé v textu může také zcela změnit význam genu, nebo interpretaci několika genů. Třeba změna ze slovesa šít síť. což je podstatné jméno. Takže z věty „Jehlou šít na šaty.“ dostanete větu „Jehlou síť na šaty“. A najednou celá věta, geny, Vám nedává smysl, nebo dává úplně jiný smysl a přitom se posunul jen jeden háček ve větě …

Co všechno se může stát špatně v modifikované genetice mDNA nebo mRNA? Co všechno Vám neřekli s Covid-19 a Covid-21?

Malá změna změnila koronavirus na patogen COVID-19

To je to, co zcela změnilo neutrální koronavirus na patogenní Covid-19. V důsledku umělých krátkých genových (textových) inzercí do genetického aparátu koronaviru (RNA chromozomu) se koronavirus stal patogen. Dokumentuje to i patent, který udává vložené digitální sekvence (The term also includes yeast artificial chromosomes and bacterial artificial chromosomes which are capable of accommodating longer portions of DNA).

Západní věda nerozumí genovému jazyku

Význam počátečního RNA koronaviru byl zkreslený a dostali jsme to, co dostali – bitevní virus, který nemůžou ovládat, protože dosud nerozumí genovému jazyku, tím pádem ani virovým genů.

A co teď můžete dělat? Naučte se vlnové a další vlastnosti DNA

Naučte se tyto genetické jazyky. Na toto téma P. P. Garyaev již publikoval mnoho článků (Something to do with coronavirus). Jsou ale málo přečtené, protože mění starý model genetického kódu, který je falešný a starý 50 let. Západní virologové a genetické inženýrství si zvyklo na neúplný, falešný model, který nebere v potaz vlnové, elektromagnetické, holografické a lingvistické principy DNA. Ano je vždy těžké se něco naučit.

V kvantových podmínkách vrátit RNA chromozónu do původní podoby

Text RNA chromozomu Covid-19, Covid-21 musí být vrácen do původní podoby. To však není možné u každého koronaviru a u mnoha nemocných lidí. Pomocí kvantových vlastnosti DNA můžeme přepsat, tedy zvrátit patogenitu viru.

Projevení nebo neprojevení patogenity v naší DNA

Jak již bylo řečeno přepsat v kvantových, nikoli v hmotných stavech. Tyto patogenní stavy, podmínky mohou být součástí našich chromozomů. Ale pouze po jejich materializaci a přepsání jejich textu z RNA na DNA vlivem enzymu přítomnému v naších buňkách se mohou projevit nebo neutralizovat … Přepsání se děje pomocí reverzní transkriptáza (reverse transcriptase).

Reverzní transkriptáza může vést k transformací koronaviru

To může vést k transformaci koronaviru na jiný retro virus poměrně složitou metabolickou cestou, což nás pravděpodobně zachraňuje od okamžité pandemií.

Genetičtí inženýři a zločin proti lidskosti

Tzv. „genetičtí inženýři“, s neúplnými znalostmi teorie genetického kódování nebo se zlým záměrem, zde mohou udělat další zločin proti lidskosti, kromě toho, co již bylo učiněno v souvislosti s vytvořením bojové, patogenní mutace Covid-19 a Covid-21.

Covid-21 a holografická mutace za použití zneužité umělé inteligence a 5G

Zůstává otázkou

  • Jak moc viry s umělou sekvencí mutují v reálných podmínkách.
  • Jak moc lze tyto umělé sekvence ve viru aktivovat pomocí 5G sítí se zneužívanou umělou inteligencí?

Neznámé vzorce mutace a aktivace pomocí 5G sítí

Garyaev a jeho tým v laboratoři vrátili Covid-19 do starého stavu, který není nebezpečný. Ale jak to udělat, s digitálně změněnými patogeny, tedy Covid-21? Patogeny v sobě mají digitální, změněné sekvence, která se mění pomocí vlnění, mikrovln, 5G a tím mohou vykazovat neznámé vzorce mutace.

Částečně lze zastavit pomoci kvantového navrstvení koronaviru

Jak to chcete zastavit? Jedna možnost je kvantově navrstvit koronavirus, který se vrátil do relativně neutrálního stavu, na všechny mutace koronaviru. Tento postup dokázal neutralizovat mutaci a patogenitu viru, Je neznámé, jestli to pomůže ve všech případech.

Východisko je okamžité zahájení výzkumu genetiky lingvistických vln západní vědou

Jediným východiskem z převládajících ponurých okolností je okamžité zahájení celosvětového výzkumu v oblasti genetiky lingvistických vln. Určité teoretické a experimentální základy v této oblasti již máme.

Práce s kvantovými kopiemi genů

Hlavní částí je, že již můžeme pracovat s kvantovými kopiemi genů, což nám umožňuje vypnout RNA geny Covid-19, Covid-21 a geny dalších patologických virů, které obsahují RNA a DNA.

Kvantově vypnout patologické geny

Vypnout jejich geny kvantovým způsobem znamená deaktivovat je. Toto je další způsob, jak vyřešit problém Covid-19, Covid-21 a další šílené experimenty nejen na lidském genomu.

Destrukce patogenní bakterie pomocí destruktivní genetické informaci

Garyaev a jeho tým dosáhli pozitivního výsledku na patogenní bakterii, když vnesli do jejího genetického aparátu jistou destrukci. Dostali spintronické spektrum (spintronic spectrum) takového poškození. Spintronické spektrum zablokovalo vývoj patogenních bakterií.

Spintronické spektrum a kvantová vakcína

Ve skutečnosti dostali kvantovou vakcínu proti těmto bakteriím. Dáli se tato léčba nazvat ještě vakcína, Vlnová genetika v dobrých rukou je návrat k harmonii. Má smysl pokračovat v této práci týkající se Covid-19 a Covid-21.

Tato informace se musí dostat k lidem, virologům, do nemocnic, ústavů než lidí, biologové, doktoři propadnou ještě daleko většímu, davovému strachu. Je nutno zastavit tuto genocidu. Děkujeme za vaši pomoc. Pro náš rod, rodinu a přírodu.

Zdroje

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

16 thoughts on “Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě

  1. Raamil napsal:

    Prečo tie “ťažké” dlhoročné štúdie???

    Nerozumie tomu snáď každé malé dieťa? Áno, rozumie.

Napsat komentář