Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie

Gariaev a Tým Implementovali Fenomén Fantomu také Obráceně

Gariaev a tým implementovali fenomén fantomu také obráceně. (DNA Decipher Journal, 2015 Korneev, A.A. Gariaev P.P. Some Aspects of Wave Gene Transmission) Konkrétně zhmotnění fragmentu DNA ve vodě skrz modulované laserové záření. Na vodu vyzařovali radiační spektrum glukózy, které bylo poprvé čteno speciální laserovou instalací.

Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci

Spektrum bylo vysíláno do vody, což spustilo fantom glukózy ve vodě. Voda byla fyzicky testovavá barevnou reakcí lakmusového papíru. Je téměř zázračné vyvolat chemickou reakci pouze z informovaného světla.

Podobný Experiment Laureáta Nobelovy ceny Luc Montagnie

Je to podobné jako u slavných experimentů (Transduction of DNA information throught water and electromagnetic waves 2014) od Luc Montagnier. Luc Montagnierje francouzský laureát Nobelovi ceny. Jeho nedávná práce se zaměřuje na elektromagnetické signály z DNA. V těchto experimentech (DNA waves and water Montagnier) Montagnier zaznamenával elektromagnetické signály z DNA sekvence. V tomto případě z bakteriálního a virového DNA ovšem jiným postupem.

Zařízení pro snímání a analýzu signálů em (1) Cívka vyrobená z měděného drátu, impedance 300 Ohmů (2) Plastová uzavřená trubice obsahující 1 ml roztoku, který má být analyzován (3) Zesilovač (4) Počítač

Experiment DNA ve Vodě a Odfiltrování Všech DNA Molekul

Roztok DNA se umístí do destilované vody, která se poté filtruje přes millipórové filtry, aby se odfiltrovaly aktuální molekulární složky z vody. Poté voda prošla několika koly ředění, několik se rozředila. Zředěné vzorky vody byly poté vystaveny cívce, která generovala extrémně nízké frekvence v rozsahu sedm až osm hertzů - Schumannova rezonance je 7,83 Hz. Ve vodě už nebyly přítomny žádné molekuly materiálu. Fourierova analýze vzorků vody i při vyšším ředění vykazovala frekvenční spektra, která se lišila od kontroly, nebo hluku v pozadí a indikovala přítomnost signálu. 
Typické signály z vodných ředění M. pirum (software Matlbb). Všimněte si pozitivních signálů od ředění D-7 až D-12

PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie

Když se voda dostala do kontaktu s polymerázovým enzymem pro polymerovou řetězovou reakci (PCR – polymer chain reaction). což je technika rychlého vytváření kopií dané sekvence DNA - Byla znovu postavena DNA bakterie. Znovu nebyla molekula materiálu původní DNA v kontejneru a polymerázový enzym postavil repliku zdánlivě z ničeho. ( Gel electrophoresis of Borrelia 16S DNA amplified bz PCR from a water tube having received the DNA specific EMSTransduction of DNA information throught water and electromagnetic waves Luc Montagnier) 

Elektromagnetický Signál Zrekonstruoval DNA

Enzym musel obdržet originální plán (blueprint) pro rekonstrukci DNA z elektromagnetického signálu vizualizováno ve Fourierově analýze. (DNA waves and water arxiv.org/pdf/1012.5166.pdf)
Přenos genetické informace DNA do vody elektromagnetickými vlnami.

MP3 poslán do Itálie, kde z destilované vody a enzymu udělali DNA

Montagnier jako Gariaev zaznamenávali elektromagnetické signály mikrofonní cívkou a uložili signály jako zvukové soubory. Soubory byly odeslány e-mailem do jiné laboratoře v Itálii, kde byl zvukový záznam emitován do destilované vody po určitou dobu. Upravenou vodu vložili do polymerové řetězové reakce. Opět došlo k reprodukování DNA. Jak je to možné, že ze zvukového souboru radiačního spektra destilované vody s žádnou fyzikální molekulou DNA detekovatelnou se DNA sekvence replikovala? 

Můžeme posílat aktivní bakterie přes internet v mp3? Můžete vysílat nemoci přes telekomunikační sítě? (Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě)

Zdroje

Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie – Elektromagnetický Signál Zrekonstruoval DNA – Gariaev a Tým Implementovali Fenomén Fantomu také Obráceně – Podobný Experiment Laureáta Nobelovy ceny Luc Montagnie – Experiment DNA ve Vodě a Odfiltrování Všech Molekul – MP3 poslán do Itálie, kde z Destilované Vody a Enzymu udělali DNA – Můžeme posílat Aktivní Bakterie přes Internet v mp3? – Můžete Vysílat Nemoci přes Telekomunikační Sítě?

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba