5G REZOTONE Štít pro ochranu – Nemoci lze Vysílat prostřednictvím Frekvence – 5G 60 GHz Zombie Apokalypsa – CDC

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci

Nikola Tesla

Lidské tělo je hologram generovaný z vlnového informačního pole

Práce Dr. Petera Gariaeva jsou na reálné špici skutečné vědy. Vlnová povaha těla znamená, že nemoci – vlastně závady vlnových průběhů – mohou být vysílány frekvencí do populace a nemusí být biologicky šířeny (Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě nebo Riziko 5G: Vědecká Perspektiva).

CDCPřipravenost na zombie – Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí – Centrum pro připravenost a reakci

Nemoci lze vysílat prostřednictvím frekvence, energie a vibrace. Nemoci jsou velmi efektně šířeny přes 5G sítě a jejich neharmonické přenosy. Už není divu, proč se zde mluví o Zombie, Zombie Apokalypsa a CDC Zombie (ne)připravenosti. Toto programování vidíme ve filmech, nebo oficiálně na stránkách CDC (Připravenost na zombie). CDC je další lživá organizace, tzv. centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. které nechrání a jen poskytuje iluze ochrany.

5G sítě v České republice a 60 GHz

V České republice je v nelicencovaném pásmu na 60 GHz postavena síť, která má jen v Česku přes 42000 antén. Plus tu máme 5G sít na 3,6 GHz, 5G stě v pásmu 20-30 GHz a další frekvenční pásma jsou také používána. Technologie Fázových Anténních Polí spolu s technologii Softwarově Definovaných Sítí dovoluje měnit v reálném čase frekvenční a výkonové rozsahy antén, což je genocida v přímém přenosu v České republice. Kdy to lidi pochopí, až z nich bude popel (5G, 60 GHz, absorpce kyslíku, vy a Coronavirus) ???

Lingvistické CDC Prediktivní programování Zombie Apokalypsy

Ukázalo se, že prediktivní programování vědomí lidi je jedna z cest jak ovládat vědomí a podvědomí lidí. Prediktivní programování využívá lingvistické principy naší DNA (Kvantové Vědomí Lingvistického Vlnového Genomu). Co začalo třeba jako kampaň ve filmech, jejímž cílem bylo zaujmout nové publikum zprávami, se stalo velmi účinnou platformou k podvědomému ovládání populace.

CDC snaha o Zombie Apokalypsu

Dnes vidíte další krok tohoto prediktivního programování v podobě oslovování a zapojení široké škály publika o připravenosti na všechna rizika prostřednictvím „připravenosti na zombie“ jak je uvedeno na oficiálních stránkách CDC. Lidí si čim dál víc začínají uvědomovat technologickou, skalární a elektromagnetickou povahu této COVID 5G pandemie a Zombie Apokalypsy.

Jak se chránit – 5G REZOTONE ŠtítKrok k Zastavení Zombie Apokalypsy

5G Rezotone štít chrání před 5G. Rezotone je vojenská patentovaná technologie, která je nyní nabízena veřejnosti. Tato technologie pomáhá chránit před ionizovaným i neionizovaným zářením včetně technologie 5G a Wi-Fi. Na webu REZOTONE si můžete pořídit 5G USB REZOTONE. Více také na – Zařízení USB REZOTONE proti 5G – Silný Pozitivní Účinek na Všechny Fyziologické a Geobiologické Parametry.

Návratová konzistence atomů

Klíčem je být schopni obnovit geometrickou povahu atomů k dosažení účinnosti, zdraví a harmonie s rodem a přírodou. To také vede k posvátné geometrii.

Vytváření harmonické šířky pásma

Klíčem je vytvořit významnou šířku pásma, která pomáhá obnovit tělo v jeho jedinečném stavu.

Dr. Peter P. Gariaev Ph.D. a Matematický formalismus

Dr. Peter Gariaev Ph.D. je zakladatelem genetiky založené na vlnách. Základní koncept revolučního přístupu k morfogenezi navržený a vyvinutý týmem Dr. Gariaeva kombinuje fyzikální modely holografické asociativní paměti a matematický formalismus, který souvisí s vlastními vlnovými vzory v DNA.

Holografického ukládání a energetické aspekty biologie

Základní principy holografického ukládání a přenosu solitonických vln morfogenetických informací odhalují dříve neznámé „energetické“ aspekty fungování biologických systémů.

Genom jako holografický biopočítač

Tento nový pohled na podstatu morfogeneze umožňuje zacházet s genomem jako s holografickým bio-počítačem, který generuje endogenní solitonické akustické a elektromagnetické (zvukové a světelné) vlny, které přenášejí 4D epigenetické (alternativní kódování) informace používané biosystémy pro prostorovou a časovou samoorganizaci.

Považuji vědomí za zásadní. Považuji hmotu za odvozenou od vědomí. Nemůžeme se dostat za vědomí. Vše, o čem mluvíme, vše, co považujeme za existující, postuluje vědomí.

Max Planck, otec kvantové fyziky

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

One thought on “5G REZOTONE Štít pro ochranu – Nemoci lze Vysílat prostřednictvím Frekvence – 5G 60 GHz Zombie Apokalypsa – CDC

Napsat komentář