Staroslavěnština – Sakrální Grafika – Lingvistické Vlastnosti DNA – Rodová Paměť

Naše DNA má lingvistické vlastnosti. Rodová paměť která se přes myšlenky vlnově šíří ve fyzickém světě. Sakrální grafika je dynamika této přeměny z jedné roviny do druhé přes torzní pole.

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

Napsat komentář