Peter Gariaev – Kvantové Vědomí Lingvisticko Vlnového Genomu – Teorie a Praxe – Institut Kvantové Genetiky

Fascinující kniha „Kvantové Vědomí vlnového lingvistického genomu“ demonstruje nové principy činností genomu. Aplikace těchto principů má velké následky na světové změny.

Prof. Dr. Petr Gariaev je ruský vědec, průkopnický výzkumník a přední expert v oblasti vlnové genetiky (Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN).

Kniha vysvětluje současnou I vlnovou genetiku

Ve své knize “Kvantové Vědomí vlnového lingvistického genomu (Quantum Consciousness of the Linguistic-Wave Genome)”, Peter Gariaev popisuje a vysvětluje nedostatky v současném modelu genetického kódu. Peter Gariaev vysvětluje, proč translační stroje musí fungovat s kvazi-intelektem. Že aminokyselinový výběr je kontextový a lingvistický, založený na celém mRNA skenování. Že současný DNA model s doslovným kodon za kodonem dogmatickým mechanickým výběrem je chybný. Chybný je proto, že standardní model je neúplný. Tento neúplný model vede ke degeneraci rodu, národu, přírody a úrody (Standardní model DNA nevysvětluje buněčnou diferenciaci – Biologické fotony – Mozek je světelný počítač).

Práce Dr. Peter Gariaeva

Dr. Peter Gariaev rozpracoval vlastní výzkumy, spolupracoval s odborníky z celého světa. V knize kriticky analyzuje výzkumy, které vychází z neúplného genetického modelu. Zároveň klade na srdce, aby vlnová genetika byla použita směrem, který rozvijí a posilňuje náš rod a přírodu. Peter Gariaev si byl vědom možného zneužití vlnové genetiky. Na toto zneužití vždy upozorňoval a proti němu bojoval. Položil základy nového vědního oboru – Vlnovou Lingvistickou Genetiku, která se stala hlavní genetikou v Rusku. Jeho experimenty, studie a použití kvantové a elektromagnetické povahy genomu se stalo nosným kamenem celé vlnové genetiky. Dalším kamenem je jeho holistické kontinuum, které usnadňuje okamžitou metabolickou kontrolu organismus. Práce Peter Gariaeva vysvětluje řadu věcí, které se dějí v nás a kolem nás.

Objevy zahrnují to, o čem lidstvo dlouho snilo

Nově objevené principy uvedené v této knize dláždí cestu k dosažení technologií, které mění svět v medicíně, zemědělství, výpočetní technice, komunikaci … Kniha zahrnuje také to, o čem lidstvo dlouho snilo, o vzdáleném a neoperativním uzdravení, regeneraci orgánů, významné prodloužení lidského života a kvantovou výpočetní techniku. Výše uvedené je jen malá ukázka toho, co se nám s touto knihou dostává do ruk …

Podpořte rodinu Peter Gariaev

Budeme rádi když pomůžete rodině Peter Gariaeva. Budeme moc rádi, když podpoříte také ženu Peter Gariaeva Katya Gariaev. Ze srdce velmi děkujeme Peter a Katya Gariaev za jejich neúnavnou prací po celá dlouhá desetiletí, za jejich odhodlání i v těžkých časech, za jejich láskyplný přístup k životu. Jejich práce nám poskytuje velkou naději a láskyplné světlo v dnešní době. Ze srdce děkujeme.

КВАНТОВАЯ ГЕНЕТИКА. СИЛА СЛОВА. БЕССМЕРТИЕ И ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ. Пётр Гаряев и Ада Кондэ

Zdroje

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

4 thoughts on “Peter Gariaev – Kvantové Vědomí Lingvisticko Vlnového Genomu – Teorie a Praxe – Institut Kvantové Genetiky

Napsat komentář