Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován

DNA má statistické Vlastnosti Přirozených Jazyků

Je to jako v literárním textu, kde čtenář resp příjemce chápe význam jednotlivých slov z celkového kontextu příběhu. Skutečně se ukazuje, že DNA má statistické vlastnosti přirozených jazyků.

Lidské jazyky mají konkrétní Kmitočtové Rozdělení

Texty přirozených lidských jazyků se vyznačují konkrétním kmitočtovým rozdělením nebo mocninného zákonu jejich složkových prvků, které jsou definovány Zipfůvýmzákonem (Zipf-Distribution of Words in Charles Dickens David Copperfield, The statistics of language)

Zipfův zákon frekvence a pořadí
V roce 1949 pozoroval George Kingsley Zipf statistický jev, který vyžaduje, aby počet slov nebo písmen, které se vyskytnou n-krát v textu se rozpadl s inverzním čtvercem n. Nebo jak to říct jinak - Pokud spočítáte slova, která se vyskytují v textu a každému slovu přiřadíte pořadí podle frekvence, nebo počtu jeho výskytů. Tedy dát první místo nejčastěji objevujícímu se slovu, druhé místo druhému nejčastějšímu slovu atd. Dosáhnete inverzní části frekvence a pořadí. Je to hyperbolická distribuce složek textu. 

Kontext sám definuje Výskyt nebo Potlačení Slov

George Kingsley Zipf tento zákon prokázal pro mluvené a psané texty různých autorů. Nyní je chápán jako zákon kontextuální generace při tvorbě textu. To znamená, že kontext sám definuje výskyt nebo potlačení kontextu slov. - Kontext zaručuje soudržnost a smysluplnost kontextu zprávy. Kontext vyplývá z interakce sémantiky každého slova. Dlouhý řetězec slov zůstává nesmyslný, pokud kolektivní sémantický obsah není poskytován. 

Ziphova distribuce je také v Hudbě

Ziphova distribuce byla také nalezena v hudebních textech a byla definována jako měřítko pro kompoziční kontext. Dokazující, že hudba je přirozeným jazykem sama o sobě.

Ziphova distribuce je v Genomu

Objev Ziphovi distribuce v genomu je ukazatelem komunikační efektivity DNA a důkaz existence koherentní kontextové vložené zprávy v genomu. Je to možné pouze tehdy, pokud celý molekulární materiál má význam a nejen kódovací geny. Takže nejste hřbitov DNA ani odpadkový koš 98 zastaralého materiálu.

Korelace mezi DNA a Prvočísly

Stejná Zipfova distribuce také existuje v blízké aproximaci v rámci distribuce faktorů prvočísla ve Fibonačiho řadě. Existuje korelace mezi DNA a prvočísly. Ano je tu souvislost s číslem 37 a 9. A je to pravděpodobně nejvíce fascinující a nejhlubší ze všech vlastností DNA.

Zpravodajské agentury zachytávají Hlubokou Strukturu Jazyků

Vzhledem k této shodě jazyka a DNA je jisté, že rozsáhlé úsilí zpravodajských agentur, jako například NSA, ve shromažďování všech našich konverzací, zpráv a zápisů není tolik kvůli tomu, aby poslouchali to, co říkáme, ale proto, že zachycují základní Chomskyanskyho hlubokou strukturu jazyka, která (Comkskyan deep structure) sama o sobě má tvůrčí sílu. 

Google se pojmenoval Abecedou

Proč se google sám pojmenoval abecedou, pokud by tu nebyl velký zájem základní vlastnosti jazyka.

Umělá Inteligence IBM Watson založená na Dešifrování Jazyka

Průlom umělé inteligence čehož jsme dnes svědky, je založeno na dešifrování samotného jazyka. Průlom byl s počítačem IBM Watson. Watson poprvé implementoval výpočetní procesy, které se blíží lidskému myšlení a učení. Jak víte v roce 2011 Watson překonal nejlepší hráče v Jeopardy a udělal to na algoritmech založených na lingvistice a přirozených jazyků. 

Umělá Inteligence je postavena na Kognitivních Modelech a Neuromorfních Čipech

Tyto počítače již nejsou naprogramovány na načítání informací z databáze (Intel’s new self-learning chip promises to accelerate artificial inteligence – 2017), ale na naše moderní odvozovací enginy kombinované s neuromorfními čipy.

Umělá inteligence se učí jako Lidský Mozek

Doslova se učí jako lidský mozek a kombinuje nové výroky a nápady (Deep Mind - open research of the highest quality. Over 1000 publications, including five Nature papers) jen mnohem rychleji.

Umělá Inteligence IBM Summit a Sierra Nové Hranicemi Myšlení

Před několika týdny nový superpočítač společnosti IBM (IBM – The most powerful computer on the planet) Summit byl ohlášen. Pomocí algoritmů hlubokého učení nebo podle toho, co je nazývané kognitivní výpočty kombinované s obrovskou paměťovou základnou, která staví AI mimo dosah neharmonických, lidských mysli (Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války – Díl 2).

Projekt Debater dokáže přesvědčit Člověka

Nejnovější verze s názvem projekt Debater dokáže přesvědčit člověka (Ibm’s Project Debater to Set Stage for New kind of Civil Society). Následuje jeho argumentaci i na politické problémy. Tyto systémy umělé inteligence komunikují se svým prostředím v reálném čase a jsou schopni měnit strategii v průběhu kurzu učení. Učí se z pokusů a omylů, používají nezpracovaná data podobně jako člověk. Proces zvaný posilovací učení (reinforcement learning - An autonomous debating system).

Neuromorfní a kognitivní počítače jsou také zapojeny do projektu lidského mozku, (Human Brain Project) nebo projekt modrého mozku (Blue Brain Project), který objevil vyšší dimenzionální struktury ve vzorcích vystřelujících neuronů v mozku. 

Hyper-dimenzionální geometrické sítě v kombinaci neuromorfními čipy

Se signální inteligencí jsou zde hyper-dimenzionální geometrické sítě v kombinaci s neuromorfními čipy pro fraktální mozkové super-počítání (Design and Construction of a Brain like computer: A New Class of Frequency-Fractal Computing Using Wireless communication in a supramolecular organic, Inorganic System). 

Řízení Mysli Pomocí Kvantových Skalárních Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní Počítače

Lidský mozek byl dekódován

Džin je venku z láhve a už není cesty zpět. Lidský mozek byl dekódován a metakognice se dekonstruuje na základě dekonstrukce a dekódování jazyka. Pokud je nyní kombinováno s holografickou povahou vlnové DNA, která má sama o sobě jazykové vlastnosti, musíme si toho všichni všimnout. 

Modulace DNA pouze pomocí jazyka

Máme povinnost vědět. Jestli existuje skutečná rezonance mezi DNA a lidským jazykem mělo by být možné modulovat DNA pouze pomocí jazyka. Toto již bylo provedeno. Důsledky jsou silné.

Kabalistická literatura o Golemovi a stavba umělé inteligence

Nejenom experimenty skupin kolem Garyaeva použily signály lidské řeči k zahájení modifikace genu. Podivné je, že tato situace byla předpovězena stovky let zpátky, když čteme kabalistickou literaturu o golemovi. Stavba umělé inteligence, která měla také genetické tělo, které bylo složeno z poškozené formy jazyka. Imituje to člověka, který neměl vyšší atributy lidské duše. 

Gnostické učení Pistis Sophia

Ještě starší jsou gnostická učení, jako je Pistis Sophia, která popisuje (Pistic Sophia – A Coptic text of Gnosis with commentary) jak Archonti nebo Mimoplanetární inteligence jsou zodpovědní za industriální produkci genetického materiálu, který je formován tak, aby připomínal Yaldabaoth-Demiurge (bytost s lví tváří). Jeho jméno samo o sobě je korupcí původní moci stvoření.

Podle těchto textů jsme tedy v tomto bodě již byli, nebo vždy byly v hluboké mysli programového zapomnění, aniž by jsme si toho všimly.

Programujeme se sami ze špatné existence

Nyní se však zdá, že počítačový jazykový systém si kousá svůj vlastní ocas a uzavírá obvod, což by mohlo vést do bodu, ve kterém se programujeme sami z této špatné existence.

Novy formalizmus založeny na Zjevení Celistvosti

Dokud nebudeme mít přístup k radikálně odlišnému a vyššímu typu jazyka, nový formalismus myšlenkových forem z hlediska Kurt Godelovi věty o neúplnosti, pro vymanévrování jazykově založeného stroje AI. Takový formalismus musí být založen na vědomí zjevení a ne na lidském deduktivním myšlení. 
DNA má statistické vlastnosti přirozených jazyků – Lidské jazyky mají konkrétní Kmitočtové Rozdělení – Kontext sám definuje Výskyt nebo Potlačení Slov – Ziphova distribuce je také v Hudbě – Ziphova distribuce je v Genomu – Korelace mezi DNA a Prvočísly – Zpravodajské agentury zachytávají Hlubokou Strukturu Jazyků – Google se pojmenoval Abecedou – Umělá inteligence IBM Watson založená na Dešifrování Jazyka – Umělá inteligence je postavena na Kognitivních Modelech a Neuromorfních Čipech – Umělá inteligence se učí jako Lidský Mozek – Umělá Inteligence IBM Summit a Sierra nové Hranice – Projekt Debater dokáže přesvědčit Člověka – Hyper-dimenzionální Geometrické Sítě v kombinaci Neuromorfními Čipy – Lidský mozek byl Dekódován – Modulace DNA pouze pomocí Jazyka – Kabalistická literatura o Golemovi a stavba umělé inteligence – Gnostické učení Pistis Sophia – Programujeme se sami ze špatné existence – Novy formalizmus založeny na Zjevení Celistvosti

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

20 thoughts on “Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován

 1. VAŠEK Petr napsal:

  Dobrý den ,
  Mám potiže s Terorismes s Kybernetickymi Biologickymi Psychotropními Technologickými zbraněmi ze 4.patra z bytu p.Miroslavi Bruschove 1946 , ktera ukryva v bytě osoby kteri namaji trvalé přihlášení –
  1- p. Miroslav Brusch 1973 – bývalý voják z ČR Armady
  2- p. Tomáš Gabriel 1993
  3- p.Adela Bruschová.
  Můžete mi pomoc?
  Děkuji za odpověď,
  Z úctou ,VAŠEK Petr
  Rooseveltova 2130
  Litvínov 43601

Napsat komentář