Biorezonanční Přístroje

Rezonance – Rezonanční Dutina – Zbraně – Vibrace Buněk – Exploze Kostí a Orgánů – Cirkadiánní Rezonanční Frekvence

  • Veškerá fyzická hmota vibruje na své vlastní vibrační frekvenci. Všechna hmota ve vesmíru rezonuje. Rezonance nastane, když je vytvořeno spojení mezi zdrojem a cílem, vibrují tak na stejné frekvenci.
  • Po dosažení rezonance, se dá použít zvuk, mikrovlny, ultrazvuk, elektromagnetické vlny k rozbití, k výbuchu, k deformaci předmětů, lidí, života tím, že se zvedne výkon.
  • Rezonance s přirozenou frekvenci a energií vede k harmonickému vývoji.
  • The Consolidated Annotated Frequency List – CAFL

Biorezonanční Přístroje Poskytují

  • Ošetření pomocí ELEKTROAKUPUNKTURY
  • Léčba pomocí ELEKTROMAGNETICKÉ TERAPIE
  • Léčba pomocí KVANTOVÉ SVĚTELNÉ TERAPIE
  • Léčba pomocí BIORESONANČNÍ (BRT) TERAPIE
  • Kombinace výše uvedených léčebných postupů nazvaná KOMPLEXNÍ TERAPIE.

Biorezonanční Přístroje

Rezonance a DNA

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN