Informace a Energie Pyramidy

V pobočce Ústavu lingvistické vlnové genetiky v poddivizi „Bioquant“ byla použita technika informačně-energetické pyramidy. Základna pyramidy má rozměry tři krát tři metry a pyramida má dva a půl metru na výšku. Vnitřní a vnější obrysové vrstvy jsou z hliníku a bronzu. Vše je spojeno s výslednými frekvenčně bezpečnými elektromagnetickými poli, převedenými do zvuku, který nese prospěšnou biologickou informaci, která přenáší spintronickou informační matici (Informační Medicína a Vlnová Genetika). Rám pyramidy je ze dřeva a překližky. Završeno křemenným pyramidovým zařízením. Uvnitř je židle pro zaujetí lotosové pozice během sezení.

Technologie lingvistické vlnové genetiky umožňuje zaznamenat geneticko-metabolickou spinovou lékařskou informaci na pevných i kapalných nosičích (Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)). Genetický aparát využívá tohoto jevu k cílenému požadavku na vlastní chromozomy, aby zavolal potřebné holografické programy zlepšující zdraví.

Pyramida využívá informace o ekvivalentech bioaktivních látek přírodního původu pro zdravotní účely a rozvoj lidské energie. Při návštěvě pyramidy také využíváme další kapsule Garyaeva. Komplex procedur trvá 1 hodinu při jednom sezení, což umožňuje objektivně posoudit dopad principů lingvistické vlnové genetiky na lidský organismus.

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

Napsat komentář