Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)

V Ústavu jazykově-vlnové genetiky se již několik let vyvíjí technologie tekuté kvantové informační matice (Жидкая квантовая информационная матрица – ЖКИМ). Technologie je založena na principech jazykově-vlnové genetiky, kterou formuloval akad. doktor v oboru biologie, P.P. Garyaev.

Ústředním bodem lingvisticko-vlnové genetiky je zdůvodnění dualismu hmotné a vlnové genetické informace a důkaz reality vlnových genů, které plní strategické regulační funkce v organismech, včetně člověka.

Programování pomocí Laseru Schopného Generovat Torzní (Spinové) Pole

Vytvořené tekuté kvantové informační matice, ŽKIM (ЖКИМ) získáme speciálním způsobem programování připravených biologických látek. Toto je praktickým důkazem fungování základních ustanovení lingvisticko-vlnové genetiky. Programování provádíme pomocí sekundárního záření laseru schopného generovat torzní (spinorické) pole modulované biologicky aktivními látkami přírodního původu. Taková modulace je u nás již dlouho propracovaná – tzv. maticové programy.

Matricové Programy zvyšují Pozitivní Vliv na Pacienty

Takové biologicky aktivní látky mají pozitivní potenciál při užívání pacienty s různými onemocněními, ale jejich zpracování pomocí matricových programů zvyšuje jejich účinnost o mnoho řádů. Jako příklad stačí uvést působení ŽKIM na omrzlé nohy ve fázi, kdy je nutná amputace končetin.

ŽKIM Zachranilo před Amputací Nohy a při Nekróze

Aplikace ubrousků navlhčených ŽKIM na omrzlou nohu vede k úplnému vymizení následků hlubokých omrzlin. Ošetření ŽKIM k zevnímu použití na nohu s gangrénou chodidla do dvou týdnů zastaví rozklad tkáně a usnadní následnou obnovu kůže při nekróze,

ŽKIM Programuje Biologické Tekutiny

ŽKIM je založena na programování biologických tekutin a má silný potenciál regenerovat poškozenou tkáň. Používá se, když je část kůže mrtvá na těle nebo na orgánu.

Zde se dá objednat ŽKIM

Léčba Vředů, Poranění Kůže, Kosmetický prostředek, Regeneraci

Praktické využití nachází ŽKIM při léčbě vředů, různých druhů poranění kůže, také v kosmetice jako prostředek místo povrchového peelingu, odlupuje odumřelé kožní buňky, regeneruje obličej, udržuje jeho dobrý stav.

ŽKIM Zachranilo před Amputací Nohy a při Nekróze

Léčba Vředů, Poranění Kůže, Regenerace ….

Tekutá Kvantová Informační Matice

Prameny

Programování pomocí Laseru Schopného Generovat Torzní (Spinové) PoleMatricové Programy zvyšují Pozitivní Vliv na PacientyŽKIM Zachranilo před Amputací Nohy a při NekrózeŽKIM Programuje Biologické TekutinyLéčba Vředů, Poranění Kůže, Kosmetický prostředek, Regeneraci

Komentář

Milý Petr Petroviči! Chci vám poděkovat za úžasnou tekutinu, kterou jste vytvořili – ЖКИМ. Na radu Vašeho kolegy Leonida mi bylo svěřeno použití na pooperační nekrózu po resekci nosní přepážky u 3 pacientů. 3. den po operaci se objevilo ložisko nekrózy chrupavky a septa, které se postupně rozšiřovalo. Stabilizace přišla po týdnu. Léky, hormony nedaly požadovaný výsledek. Začal jsem vkládat turundy namočené v ЖКИМ. Druhý den se zlepšilo dýchání, změnila se barva nekrózy a objevila se dynamika, což u dvou pacientů vedlo k úplnému uzdravení a u jednoho pacienta k rychlému odmítnutí nekrózy. Všichni pacienti zaznamenali úlevu a zlepšení dýchání po zavedení turund namočených v tekutém ЖКИМ. O měsíc později dva pacienti neměli známky nekrózy, u jednoho pacienta došlo k perforaci. Všichni pacienti nemají žádné stížnosti na dýchání nosem. Moc děkuji a chválím za vaši práci.

PS. Pokožka mé ženy na obličeji a rukou se zlepšila, je spokojená a upřímně Vám děkuje

Dr. Patrin

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN