Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Peter P. Garyaev se narodil ve městě Perm. Navštěvoval Permskou Státní Univerzitu (Пермский университет), katedru biologie. Ve třetím ročníku byl požádán, aby šel na Moskevskou státní univerzitu. Byl na katedra biologie (Биологический Факультет) a katedra molekulární biologie. Moskevskou stání univerzitu Peter P. Garyaev ukončil postgraduálním studiem tříroční disertační práci, věnované studiu struktury a fyzikálně-chemického komplexu proteinů. Od roku 1984 Peter P. Garyaev začal s výzkumem nových oblastí genetického kódování. Do roku 1994 vytvořil nový trend v genetice – Genetics Wave a poté Lingvisticko – VlnovouGenetiku (Lingvistiko – The Wave Genetics). V roce 1997 na toto téma Peter P. Garyaev obhájil disertační práci ve fryazinu. Bauman z HIAC. Byl zvolen akademikem RANS a RAMTN a členem New York Academy of Sciences.

V letech 2001-2002 Peter P. Garyaev pracoval na pozvání v Kanadě (Toronto). V Torontu byla experimentálně potvrzena správnost základních myšlenek Lingvisticko – Vlnové Genetiky. V roce 2013 založil společnost „Institute Of Quantum Genetics“.

Pracoval na Ústavu fyzikálních a technických problémů Akademie věd SSSR (1984-1998) jako vedoucí výzkumný pracovník a vedoucí skupiny, Během této doby Peter P. Garyaev našel dva dosud neznámé neobvyklé druhy paměti molekul DNA. Paměť molekul DNA byla nalezeno pomocí korelační laserové spektroskopie (correlation laser spectroscopy).

Nelineární Dynamika DNA

Prvním typem je nelineární dynamika DNA („nonlinear dynamics of DNA” -akustika) s návraty excitací primárních modů. Je to základní jev (ne však na DNA atd. strukturách organismů). Ve fyzice je již dlouho známý jako „fenomén Fermi-Pasta-Ulama“ (the phenomenon of Fermi-Pasta-Ulam – FPU). Paměť je nelineární systém vedoucí k tvarům excitací. Genetický aparát používá tento jev k řešení požadavku ve vlastních chromozomech na volání holografických programů. Tyto požadavky jsou implementovány v biologických systémech v procesech regenerace orgánů a tkání. Když chcete volat, „návratovou“ informaci o struktuře lidské jaterní regeneraci, krabího drápu, ocasu ještěrky atd. Tyto „kontroly“ nejsou podle našeho výzkumu jedinečné pro DNA, ale jsou v nukleoproteidam (Ribosomech), bílkovinách a v biostrukturách (kolagen, extracelulární matice).

Fantomový Efekt DNA

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí. Například u cystické fibrózy mutace č. 508.

Další významnou součástí práce je úprava současného kódovacího modelu tripletnoj proteinů (tripletnoj proteins) genetického aparátu organismů. Podstata pozměňovacích návrhů je v systému kontextové orientace Ribosomů na RNA v procesu biosyntézy proteinů. To znamená, že si představíme silnou pozici skutečných (nikoliv metaforických) genů a kvazi myslící rozum genomu jako kvantové bio počítače. Využití konceptu fraktálních dimenzí vztahujících se k úrovním vědomí a myšlení v biologických systémech. Posledním klíčovým bodem je použití modelu vesmíru „Boma“ Berkovica – pro praktické použití našich technologií.

Tyto části naší práce byly základem pro revizi a doplnění již významných funkcí DNA v genetickém kódování – Teorie Lingvisticko – Vlnového Genomu. Desítky vědeckých článků byly publikovány ve spolupráci s hlavními fyziky MOSCOW STATE UNIVERSITY, FIANa, ISP RAS a zahraničními vědci. Publikovány tři monografie (autor Peter P. Garyaev), Patenty a priority. Na základě toho všeho byly vyvinuty zásadně nové zdravotní stavy (correction technology), prodloužení aktivního života. Jedním z klíčových bodů rozvíjejících se technologií je kvantové programování kmenových buněk prostřednictvím přírodních programů používaných lidským tělem.

Peter P. Garyaev je nominován na Nobelovu cenu za medicínu, která se bude konat v roce 2021.

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba