Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem

Přepis Videa – Co je kolem mozku a IT? Mně zajímá bio digitální svět (https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/).

Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem

Myslím, že máme kapacitu nejen si v (budoucnu) vyrobit kameru s rozlišením lidského oka … Mimochodem by to mohla být bio kamera. A jedna z věcí, kterou již máme je schopnost sítnicových buněk dorůst v zadní části oka někoho, kdo oslepl (https://vlnovagenetika.cz/zdravotni-vysledky-technologie-lingvisticko-vlnove-genetiky/).

A tyto buňky se automaticky připojí k optickému nervu, takže (zvíře) může znovu vidět.

Spojení Digitálního a Biologického Světa

Úžasné, teď mluvím o něčem jiném, mluvím o fúzi digitálního a biologického světa https://vlnovagenetika.cz/umela-inteligence-zalozena-na-desifrovani-jazyka-kognitivni-modely-a-neuromorfni-cipy-lidsky-mozek-byl-dekodovan/

Mluvím o těchto mozkových buňkách, které zde můžete vidět. Rostou na povrchu počítačového čipu (https://stop5g.cz/rizeni-mysli-pomoci-kvantovych-skalarnich-vln-dna-rezonance-fraktalni-mozek-k-rozhrani-pocitace/).

Mozkové Buňky Se Signálně Propojují k Počítačovým Čipům – Neuromorfní Čipy

Mozkové buňky jsou inteligentní a rozpoznávají další inteligenci (https://vlnovagenetika.cz/vlnove-bio-pocitacove-funkce-dna/). Mozkové buňky se automaticky připojují k počítačovým čipům, nepotřebují žádné učení, prostě to udělají.

Hydr(Oxide) Grafenu Ve Vakcínách jako Komponent Bezdrátové Nano Senzorové Sítě – Dr. Pablo Campra

Mozkové Elektrické Signály jsou Zachycovány Čipy

Jediné, co uděláte, je že smícháte mozkové buňky ve vodě a necháte je vznášet na povrchu čipu. Posadíte se, odpočíváte a nakrmíte je. Pokud to uděláte, brzy zjistíte, že elektrické signály začnou být zachycovány čipy.

Mozkové Buňky Vytvářejí Sítě

Mozkové buňky se připojují nejen k čipům, ale také začnou vysílat k sobě tykadla, spojují se navzájem. Spojují se s čipem a získáte bio digitální zařízení (https://vlnovagenetika.cz/cilem-je-udelat-z-vas-synteticky-zpusob-zivota-chytry-prach-nanotechnologie-5g-wi-fi-chemtrails-vakcinace-transformace-lidske-bytosti-aniz-by-jste-si-toho-vsimli/).

Tyto Čipy se už Pěstují 15 a Více Let

Vyprávím vám historii moji přátelé, vy mi řekněte budoucnost. Tyto zařízení se pěstovala posledních pět až deset let (2005?).

Propojení Lidského Mozku na Internet – Internet Lidí

Takže (můžeme mít/máme) lidský mozek, který se může připojit k internetu. To je historie, už jsme to udělali u zvířat.

Krysy a Myši a jejich Mozková Činnost je již Dávno na Internetu

Máme krysy a myši, které umí myslet elektricky, které produkují proudy a myšlenky. Jde to od jedné myši k druhé. Myš říká, že má žízeň. Tento signál jde elektronicky k další myši v jiné laboratoři. A říká, prosím, můžete mi dát napít. Pokud druhá myš souhlasí s tím, že dá první myši napít, dostane trochu jídla.

Frekvenční programování Uhlíku (GRAFÉNU) – Nanotube Rádio je jen jedna z mnoha aplikací …

Budoucnost se potkává se Současnosti

Žijeme v podivném světě. Neříkám, že budete mít v (budoucnu) zásuvný modul pro matematiku, nebo jazyk (už mají), jen říkám, že vstupujeme na nového území budoucnosti (současnosti), co dál kolem dalších možností inovace …. více na https://stop5g.cz a https://vlnovagenetika.cz

Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem – Neuromorfní Čipy – Spojení Digitálního a Biologického Světa – Mozkové Buňky Se Signálně Propojují k Počítačovým Čipům – Mozkové Buňky Vytvářejí Sítě – Tyto Čipy se už Pěstují 15 a Více Let – Propojení Lidského Mozku na Internet – Internet Lidí – Krysy a Myši a jejich Mozková Činnost je již Dávno na Internetu – Budoucnost se potkává se Současnosti – Mozkové Elektrické Signály jsou Zachycovány Umělou Inteligencí – Signální Inteligence – Syntetická Telepatie

Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN