SPOJENÍ VAKCÍN S MAGNETOGENETIKOU, NANOTECHNOLOGIÍ A 5G – VLNOVÁ GENETIKA – UMĚLÁ INTELIGENCE

VLNOVÁ GENETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE

Magnetogenetika – Ferritin – Krystal a Umělé Proteiny – Magnetogenetika a Studie – Magnetogenetika a Experimenty – Spike protein a Ferritin – Nanoboti a Magnetogenetika – DARPA a Agentury – DARPA a Magnetogenetika – DARPA BioMarkery – DARPA Hydrogel – DARPA si je vědoma Elektromagnetické Signalizace v Biologických Systémech – DARPA a Preventivní Ladění Genu – PREPARE – HR001118S0037 – DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Optogenetika a Luciferaza – Umělá Inteligence – Autonomní Internet – Neuromorfní čipy – OSN a Kybernetické Mučení – PALANTIR (PROMIS) – Bílý Dům a Nanotechnologie …

Důvěřuj, ale prověřuj – 15. díl – Vlnová genetika a umělá inteligence, nebo na facebooku
Srdcem pro Vlast – živě – Důvěřuj, ale prověřuj – 15. díl | Facebook

Dokument “VLNOVÁ GENETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE – 7.6.2021 – verze 396(záloha), slouží jako podklady k výše zmiňovaným tématům. Je vhodný pro další samostudium a šíření informací. Děkujeme

Magnetogenetika, mRNA a Váš Mobil

DALŠÍ DOKUMENTY

DALŠÍ VIDEA

Vlnová genetika. Jak programovat lidskou DNA vibracemi zvukových frekvencí a jazyka?

Vlnová genetika. Jak programovat lidskou DNA vibracemi zvukových frekvencí a jazyka?

Lidský mozek jako světelný počítač. Co tvoří základ našeho vědomí?

Důvěřuj, ale prověřuj – 12.díl – 5G sítě a vliv na lidský organismus

DALŠÍ ZDROJE

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

One thought on “SPOJENÍ VAKCÍN S MAGNETOGENETIKOU, NANOTECHNOLOGIÍ A 5G – VLNOVÁ GENETIKA – UMĚLÁ INTELIGENCE

Napsat komentář