SPOJENÍ VAKCÍN S MAGNETOGENETIKOU, NANOTECHNOLOGIÍ A 5G – VLNOVÁ GENETIKA – UMĚLÁ INTELIGENCE

VLNOVÁ GENETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE

Magnetogenetika – Ferritin – Krystal a Umělé Proteiny – Magnetogenetika a Studie – Magnetogenetika a Experimenty – Spike protein a Ferritin – Nanoboti a Magnetogenetika – DARPA a Agentury – DARPA a Magnetogenetika – DARPA BioMarkery – DARPA Hydrogel – DARPA si je vědoma Elektromagnetické Signalizace v Biologických Systémech – DARPA a Preventivní Ladění Genu – PREPARE – HR001118S0037 – DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Optogenetika a Luciferaza – Umělá Inteligence – Autonomní Internet – Neuromorfní čipy – OSN a Kybernetické Mučení – PALANTIR (PROMIS) – Bílý Dům a Nanotechnologie …

Důvěřuj, ale prověřuj – 15. díl – Vlnová genetika a umělá inteligence, nebo na facebooku
Srdcem pro Vlast – živě – Důvěřuj, ale prověřuj – 15. díl | Facebook

Dokument “VLNOVÁ GENETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE – 7.6.2021 – verze 396(záloha), slouží jako podklady k výše zmiňovaným tématům. Je vhodný pro další samostudium a šíření informací. Děkujeme

Magnetogenetika, mRNA a Váš Mobil

DALŠÍ DOKUMENTY

DALŠÍ VIDEA

Vlnová genetika. Jak programovat lidskou DNA vibracemi zvukových frekvencí a jazyka?

Vlnová genetika. Jak programovat lidskou DNA vibracemi zvukových frekvencí a jazyka?

Lidský mozek jako světelný počítač. Co tvoří základ našeho vědomí?

Důvěřuj, ale prověřuj – 12.díl – 5G sítě a vliv na lidský organismus

DALŠÍ ZDROJE

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

One thought on “SPOJENÍ VAKCÍN S MAGNETOGENETIKOU, NANOTECHNOLOGIÍ A 5G – VLNOVÁ GENETIKA – UMĚLÁ INTELIGENCE

Napsat komentář