Magnetická Vakcína – Zuckerberb a Biohub – MagnetoGenetiké Krystaly a Dálkové Ovládání Těla a Smyslů – Experimenty – Zacílení Speciálních Buněk

Geneticky upravený protein „Magneto“ dálkově řídí mozek a chování (2016)

Tato metoda využívá magnetizovaný protein Magneto k rychlé a neinvazivní aktivaci a deaktivaci. Je to metoda řízení mozkových obvodů spojených s komplexním chováním zvířat, lidí pomocí genetického inženýrství k vytvoření zmagnetizovaného proteinu, který z dálky třeba přes 5G sítě aktivuje specifické skupiny nervových buněk (MagnetoGenetické Vakcíny – Umělý Protein – Vypínání a Zapínání Neuronů, Smyslů, Těla a Svalů – DARPA – BioMarkery – Ferritin).

Dálkové ovládání Mozkové Aktivity pomocí Vyhřívaných Nanočástic

Studií ukázaly, že proteiny nervových buněk, které jsou aktivovány teplem a mechanickým tlakem, mohou být geneticky upraveny tak, aby se staly citlivými na rádiové vlny, mikrovlny, 5G a magnetická pole. Děje se tak pomocí molekule Ferritin, která uchovává železo, nebo pomocí anorganickým paramagnetickým částic. Tato technika je založena na proteinu zvaném TRPV4, který je citlivý na teplotu i na protahovací síly. Tyto podněty otevírají jeho centrální póry a umožňují protékání elektrického proudu buněčnou membránou; to evokuje nervové impulsy, které cestují do míchy a poté až do mozku.

Síly magnetického točivého momentu (nebo rotující) mohou aktivovat TRPV4 tahem za otevření jeho centrálního póru. Tak pomocí genetického inženýrství fúzuje Magneto protein s paramagnetickou oblastí Ferritinu. Krátké sekvence DNA signalizují transport proteinu do membrány nervových buněk a vložení proteinu do buňky.

Lidské Buňky syntetizovaly protein „Magneto“ a vložily Protein do své Membrány

Když zavedli tento genetický konstrukt do lidských embryonálních ledvinových buněk. buňky syntetizovaly protein „Magneto“ a vložily jej do své membrány. Aplikování magnetického pole aktivovalo inženýrský protein TRPV1, o čemž svědčí přechodné zvýšení koncentrace iontů vápníku v buňkách, které bylo detekováno fluorescenčním mikroskopem.

Magneto DNA Sekvence vložena do Genomu Viru

V experimentu vložili do genomu viru sekvenci Magneto DNA a gen kódující zelený fluorescenční protein. Regulační sekvence DNA způsobila expresi konstruktu pouze ve specifikovaných typech neuronů(Interneuron (Bipolar), Sensory Neuron (Unipolar), Motoneuron (Multipolar), Pyrimidal Cell). Pak injekčně zavedli virus do mozku myší a zaměřili se na entorhinální kůru (entorhinal cortex). Poté pitvali mozek zvířat, aby identifikovali buňky, které emitovaly zelenou fluorescenci. Pomocí mikroelektrod pak ukázali, že aplikování magnetického pole aktivovala Magneto DNA sekvenci a buňky vytvářely nervové impulsy.

Programové nástroje a technika: optogenetika a magnetogenetika – vlnová genetika

Magneto DNA manipuluje s Neuronální Aktivitou

Magneto použili k manipulaci s neuronální aktivitou u živých zvířat, injekčně zavedli Magneto do larev kaprovité ryby Dánio pruhované zaměřením na neurony v ocasu. Tyto neurony normálně řídí únikovou reakci ryby. Poté umístili larvy ryby do speciálně vytvořeného magnetizovaného akvária a zjistili, že vystavení magnetickým polím vyvolalo manévry podobné těm, které se vyskytují během reakce při úniku. Tento experiment zahrnoval celkem devět rybích larev a následné analýzy odhalily, že každá larva obsahovala asi 5 neuronů Magneto. Jak moc dokáží takto ovládat třeba neurony lidí?

Injekčně zavedený Magneto protein v larvách kaprovité ryby Dánio pruhované byl zaměřen na neurony v ocasu. Magnetické pole způsobilo pohyb ocasu.

S Magneto se dají měnit Funkce Mozku

V experimentu vědci injekčně vstříkli Magneto myším do oblasti šedé hmoty mozku (Striatum). Hluboké mozkové struktury obsahující neurony produkující dopamin, které se podílejí na odměně a motivaci. Poté zvířata umístili do aparátu rozděleného na magnetizované nemagnetizované sekce. Myši s Magneto strávily v magnetizovaných oblastech mnohem více času než myši, které Magneto neměly.Protože aktivace proteinu pomocí Magneto způsobila, že neurony v šedé mozkové oblasti, které Magneto vyjadřují, uvolňovaly dopamin, takže myši měly pocit, že jsou v těchto oblastech prospěšné. Ukazuje to, že Magneto může dálkově ovládat vzplanutí neuronů hluboko v mozku a také řídit složité chování

“Tento systém je elegantní virus, který lze injekčně stříknout kdekoli v mozku“ – Steve Ramirez

„Magnetogenetika“ je důležitým doplňkem sady nástrojů pro neurovědy. Kdzž společnost není informována o Magnetogenetice, tak potenciál zneužití je velký. (‘Magneto’ manipulates behavior of freely moving mice)

Magnetogenetika, mRNA a Váš Mobil

Magneto? Mikrokrystaly dávají Magnetům Super Síly nad živými Buňkami

Představte si, že by Vás někdo nebo něco mohlo ovládat pomocí magnetismu. Bylo by to trochu jako postava Magneto, z filmů X-Men, která může ovládat cokoliv co se dá zmagnetizovat. Dokonce i železo uvnitř lidského těla. Ovládání lidí pomocí magnetů zní trochu šíleně. Vědci však nyní udělali něco podobného. Vyrobili dlouhé jehlicovité krystaly bohaté na železo. Vědci pak mohou pomocí magnetů ovládat buňky obsahující tyto krystaly (Like Magneto? Microcrystals give magnets superpower over living cells (2019)).

dlouhé jehlicovité krystaly bohaté na železo

Video záznamy ukazují, že se tyto krystaly bohaté na železo pohybují směrem odkud přichází magnetická síla. Krystaly táhnou celou buňku spolu s nimi. Tím mohou řídit neurony, buňky, pohyby a smysly člověka. Vědci v této oblasti geneticky upravují buňky tak, aby reagovali na magnetická pole. Nyní mohou vědci dálkově ovládat specifické neurony v těle. Ty neurony mohou být ty, které řídí to jak moc máte hlad. Nebo to mohou být neurony, které ovládají Vaše svaly nohou, takže můžete dojít do situace, kdy Vaše tělo bude chtít skočit z mostu, protože poblíž bude nějaký zdroj magnetismu, třeba telekomunikační věž.

Získání Magnetické Kontroly

Magnetické pole může zapnout neurony, které obsahují proteiny bohaté na železo. Pole to dělá zahříváním nebo mechanickým tlakem na tyto proteiny. Vědci si nejsou jisti, co se stane s krystaly později. Ale buňky mají geny pro tvorbu krystalů. Takže každá buňka reprodukovaná z původních buněk by měla být schopná vyrobit krystaly …. Buňky přirozeně obsahují pouze 3 procenta železa, co se všechno může může poškodit, mění-li se základní vlastnosti buňky? COVID je experimentální vakcína.

Obří Krystaly se Železným Středem

Tým nejprve extrahoval gen, aby vyrobil Ferritin z mikrobu. Poté vytvořili kruhový kousek DNA, který obsahoval dva lidské geny. Tyto geny vytvářejí dlouhé duté krystaly zvané inka-PAK4 (zkratka pro Inkabox-PAK4cat). Tým zavedl tyto kruhové kousky DNA do lidských ledvinových buněk, které rostly v Petriho misce. O den později se objevily první krystaly. Krystaly jsou podobné páteři a jsou větší než buňky, ve kterých rostly…

S COVID Vakcínou přichází MagnetoGenetika a Krvácení

Farmaceutický průmysl vymyslel problém a řešení pro daný problém. Myslíte, že jim někdy šlo o Vaše zdraví, nebo víc o peníze? Tohle experimentální řešení přináší daleko víc problémů aneb imunizace experimentálními vakcínami s ferritinem s funkcemi Spike proti SARS-CoV-2 (2021) aneb další etapa genocidy tzn. MagnetoGenetická Genocida

SPIKE PROTEIN – FERRITIN – STUDIE FINANCUJE MARK A CHAN ZUCKERBERG PROSTŘEDNICTVÍM BIOHUBU

Vývoj vakcíny SARS-CoV-2 se zdá být velkou prioritou Nového Světového Pořádku (NWO). Navrhli kandidáty na podjednotkové vakcíny pomocí samosestavujících se ferritinových nanočástic popsaných výše. Asi podle NWO je Ferritin atraktivní platforma nanočástic pro výrobu vakcín. Nehledě na to, že to ovlivňuje magnetismus celého těla a je řada dalších otázek co nejsou zodpovězeny…

Přišli s COVIDem a teď i s Spike Ferrit Protein, který se váže na tzv. COVID. Navázáním má Ferritin COVID neutralizovat a tím je tzn. experimentální imunita a hurá do prodeje. Prvně to zkusili na myších, teď to testují na lidech.

STUDIE FINANCUJE MARK A CHAN ZUCKERBERG PROSTŘEDNICTVÍM BIOHUBU! Zuckerberg & Gates a jejich snaha o …

Budoucí Věda – Vlnový Genom – Kvantová Holografie DNA s Ulrike Granogger

Zdroje

Geneticky upravený protein „Magneto“ dálkově řídí Mozek a Chování – Dálkové ovládání Mozkové Aktivity pomocí Vyhřívaných Nanočástic – Lidské Buňky syntetizovaly protein „Magneto“ a vložily Protein do své Membrány – Magneto DNA Sekvence vložena do Genomu Viru – Magneto DNA manipuluje s Neuronální Aktivitou – S Magneto se dají měnit Funkce Mozku – Magneto? Mikrokrystaly dávají Magnetům Super Síly nad živými Buňkami – S COVID Vakcínou přichází MagnetoGenetika a Krvácení …

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba