Duch ve Hmotě – Geometrie Života

Torus Vortex – Vektorová Rovnováha

Torus je ve skutečnosti základní vzor ve vesmíru, který vesmír používá k vývoji (https://vlnovagenetika.cz/vesmir-je-tvoren-tlakem-nebo-li-potencialem/). Tok energie (Vortex) a vektorová rovnováha je základní strukturou vesmíru. Torus je všude primárně od malých molekul až po obrovské galaxie.

Geometrie Života – Torus

Vektorová Rovnováha nebo Izotropní Vektorová Matice

Vzor seskupení odpovídá vektorové rovnováze nebo izotropní vektorové matici, kterou nastínil Buckminster Fuller.

Atom jako Torus

Každý atom je Torus nebo spojení několika Torů. Vodík jako základní Torus. Dalším prvkem Helium by byl dvojitý torus, jako samotné Slunce. Zbytek zkomplexněl, jak byl na drobné struktury přidán tlak hvězd a supernov, které se v nich vaří.

Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření.

Oktávová Hierarchie

Buckminster Fuller kosmická oktávová hierarchie rozložila potenciálně předvídatelnou řadu tvarů.

Elektron a Proton jako dva Spojené Torusy

Přičemž každý elektron jako torus na vnější straně a každý proton jako torus v jádře, oba spojené vírem energie podobným tornádu. Potvrzení naší identifikace této atomové struktury pochází z práce Patricka Flanagana, M.D., Ph.D. Torusy se točily takovým způsobem, že energie vycházela na rovníku a energie přicházela přes póly. Protony byly přesný opak. Takže neutron by byl kombinací elektronu a protonu spojených dohromady.

Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů

Čtyřstěn jako nejjednodušší 3D Těleso

Začíná to nejjednodušším prostorem obsahující tvar čtyřstěnu. Je duální – Davidova hvězda.. (https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-3-symetrie-dna-sroubovice-geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/). Tyto dva tvoří krychli, jejíž duál je osmistěn. Dále přichází dvacetistěn a jeho partner dvanáctistěn. Nakonec rovnováha vektoru a její duální kosočtvercový dvanáctistěn.

Symetrie s nejmenším Úsilím v Prostoru

Zdá se, že stejně jako u tolika jevů v přírodě se sekvence řídí tím nejúčinnějším uspořádáním symetrie s nejmenším úsilím v prostoru (https://stop5g.cz/zvlastni-dodatky-devet-je-cislo-vesmiru/).

Zvyšující se vnější tlak nevytváří kulečníkové koule, ale stále více vírů, které se projevují jako elektrony na vnější straně a protony na vnitřní straně.Jak se struktura atomů stává složitější a těžší, dosahují pravidelně stability v tom, co se nazývá inertní nebo ušlechtilé prvky. Jako je neon, argon, krypton xenon a nakonec radon. Každý z nich se vyznačuje tím, že má osm elektronů ve vnějším obalu. Věřím, že těchto osm vortexů odpovídá osmi vnějším trojúhelníkům vektorové rovnováhy. Proto vykazují rovnováhu samy o sobě. Jsou v podstatě spokojené nebo doslova naplněny a nesnaží se kombinovat s jinými atomy pro stabilitu. Jak každý takzvaný obal se staví směrem k rovnováze, tlak vytváří stále více vírů uvnitř vnějšího obalu a tito tvoří geometrii osmičkové hierarchie.

Article 110: Physics – Aether Units – Part 15 – Review & Platonic Solids

Čtyřstěny, Osmistěny, Dvacetistěny a Dvanáctistěny uvnitř Atomů

Atomová čísla každého vnitřního obalu naznačují, že kdybychom se mohli podívat dovnitř, mohli bychom vidět postupné utváření duálních čtyřstěnu, osmistěnu, dvacetistěnu a dvanáctistěnu. Nedávna (2014) mistrovská geometrie Marvina Solita mi ukázala, jak pět spirálních souřadnic přírody, tvoří dokonce i atomovou strukturu. Nedávno průzkumník Marshall Lefferts modeloval tuto dynamiku.

Fibonacciho posloupnost – Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem

Atomová Sebevražda

Konečné prvky jako radon a uran mají své vnější víry nebo elektrony, tak daleko odtaženy od jádra, že jsou na pokraji odletu, aby se připojily k jiným atomům. Zdá se, že to vysvětluje, proč jsou tak nestálé a připravené vyzařovat, nebo spustit řetězovou reakci, jaká se používá u atomových bomb a jaderného štěpení. To je proč Walter Russell ve své knize „Atomová sebevražda“ varoval, že tyto prvky by měly být ponechány hluboko v zemi, kde přirozeně vykonávají svou práci při rozpouštění hornin. Nikoliv je vynést na povrch, kde představují nejsmrtelnější toxicitu pro lidi a další druhy. Slyšel jsem Buckminster Fullera říkat, že na jaderné energii není nic špatného, jen je to o bezpečné vzdálenosti od reaktoru. Slunce je asi 93 milionů mil daleko.

Tokamak a Špatná Věda

Fyzici utrácejí miliardy peněz daňových poplatníků po celá desetiletí, když se neúspěšně pokoušejí získat přístup k energii prostřednictvím pokusů. Při kterých chtějí spojit dohromady atomy vodíku při teplotě, která je na Slunci v zařízení Tokamak. Používají tvar Torusu, ale stále používají spíše silový přístup než smíšení nebo rezonanci.

Vytváření Torusu pomocí Zvuku a Rezonance – Modulace Torusu

Hadronový Urychlovač pro Tvorbu Zkázy

V novém velkém hadronovém urychlovači ve Švýcarsku zkonstruovali dosud největší člověkem vytvořený torus. Dokola má 17 mil.Chtějí dosáhnou energetických úrovní, o kterých doufají, že by odhalili substrukturu atomu, a našli hypotetickou božskou částici (nepochopení vln). Higgsův boson, který má (přimět:-) aby celý vesmír fungoval (šílená věda). Základní (chybnou) myšlenkou je srážení protonů dohromady vysokou rychlostí, aby se vytvořila silná vlna energie. (tím se vytvářejí zbraně, bomby)

Přirozené zesílení, ke kterému Dochází, když jsou Vlny Synchronizované

Co kdybychom místo toho použili více mísicí přístup typu jako je Aikido. Abychom se naučili sledovat tanec, abychom viděli co univerzální energie proudění přirozeně dělá a pak s ní jít, místo toho abyste do ní naráželi. Co když základním stavebním kamenem vesmíru není věc, částice typu kulečníkové koule, ale geometrie proudění. Vzor, který platí v jakémkoli měřítku. Místo vytváření dalšího násilí k získání našich energetických potřeb. Co se raději podívat na harmonickou rezonanci, na přirozené zesílení, ke kterému dochází, když jsou vlny synchronizované. Tedy, když se dva systémy dostanou do souladu.

Frekvence 528 Hz – 93% funkce DNA je Příjem a Přenos Světla a Zvuku – Láska

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

One thought on “Duch ve Hmotě – Geometrie Života

Napsat komentář