Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření

Buckminster Fuller a jeho Genialita

Buckminster Fuller přišel s pochopením, že čtyřstěn je samozřejmě základní, ale řekl, že je to také svazek čtyřstěnů a nazval to „Izotropní vektorová matice (izotropic vector matrix)“. Myslel si, že je to matematický plán stvoření.

Izotropní Vektorová Matice

Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření

Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření. Tvoří jí 64 rovnostranných čtyřstěnů. Je to deset čtyřstěnů na spodní vrstvě, šest čtyřstěnů ve druhé vrstvě a pak jsou tři ve třetí vrstvě a jeden nahoře Z toho dostanete velký čtyřstěn o 20 čtyřstěnech. K tomu je opačně polarizovaný druhý velký čtyřstěn o dalších 20 čtyřstěnech. Plus dalších 24 čtyřstěnů po stranách. Dohromady tedy 64.

TORZNÍ POLE – VESMÍR JAKO HOLOGRAM – TLAK, HMOTA A VLNY

Osmistěny uvnitř Jednoho velkého Čtyřstěnu

Vakuová geometrie je Čtyřstěnné Povahy. Uvnitř jednoho Velkého Čtyřstěnu jsou pyramidální Osmistěny. Tento osmistěn je dvojitá pyramida.

Osmistěny uvnitř Jednoho velkého Čtyřstěnu

Pyramidy jako Rezonující Struktury se Strukturou Vakua

Proč všichni lidé stavěli pyramidy po celém světě? Možná proto, aby měli rezonující strukturu interagující se strukturou vakua, se strukturou tohoto časoprostoru. Pyramidy nebyly stavěny statisící otroky, kteří je stavěli pomocí provazů z vinné révy, kladky a tohle všechno. Uvnitř těchto Izotropních vektorových matic jsou pyramidy.

Druhý Velký Čtyřstěn

Uprostřed osmistěnu je další sada čtyřstěnů. Tyto čtyřstěny nepatří do osmistěnu, nepatří k druhým čtyřstěnům. Jsou převráceny, směrují dolů a jsou otočeny od hlavních čtyřstěnů. Izotropní znamená všude to samé, takže očekáváte, že nebude mít žádnou asymetrii. Struktura vakua, je dokonalá symetrie. Vesmír je polarizovaný, muž-žena, bílá a černá, takže musí být dvě Izotropní vektorové matice. A musí být od sebe protilehlé a otočeny od sebe, aby byly polarizované.

Vesmír Vytváří Dokonalé Koule

Vesmír dělá koule. Vede to k dvojitému torusu. Po spojení jednoho velkého čtyřstěnu do druhého se geometrie uprostřed čtyřstěnů, které se zdála že nezapadá zapadla. Tato asymetrie jsou ve skutečnosti čtyřstěny, které získaly svou obrácenou metriku. Když spojíte tyto dva čtyřstěny dohromady vytvoříte dokonalou kouli. Geometrie uprostřed se stane symetrickou. Geometrie uprostřed se stane jedinou geometrií v dokonalé rovnováze. Výsledná geometrie uprostřed se nazývá krychlový osmistěn (the cube octahedron). Buckminster Fuller ho přezdíval jako vektorová rovnováha. Jediná geometrie v plné rovnováze ve všech možných vektorů. Protože vidíte, že vektory uprostřed jsou přesně stejné délky jako vektory na okraji.

Aritmetika Vakua, Dynamika a Struktura Vakua

Dvanáct Vektoru tvoří Dokonalou Rovnováhu

Získáte dokonalou rovnováhu, žádná jiná geometrie jako tato neexistuje. Dvanáct vektorů, které se spojí, aby vytvořily singularitu, aby vytvořily dokonalou nehybnost, dokonalou rovnováhu. Můžeme to vyzkoušet sami pomocí kola bicyklu. Pokud odstraníte paprsky z kola bicyklu, můžete odstranit paprsky až do dvanácti. Pokud odstraníte pokaždé dva protilehlé paprsky současně, můžete jít až dolů na 12. A s dvanácti paprsky můžete stále jezdit na kole. Ale pokud sjedete na jedenáct, pokud spadnete na deset, cokoliv pod dvanáct, kolo se zhroutí, pokud se na něm pokusíte jet. Správně, je to minimální počet vektorů pro dokonalou rovnováhu.

Vektorová rovnováha 12 vektprů uvnitř 64 čtyřstěnu

Starověké Číslo 12 a 13, Singularita a Nový Život

Číslo dvanáct je všude v mnoha starověkých textech. Ve skutečnosti je to dvanáct kolem jedné. Kde jedna je singularita uprostřed, což je 13, což je vektor, který je stočený na sebe do nekonečna. Polarity se spojí, aby vytvořily singularitu, aby vytvořily nový život, aby vytvořily nový bod. Je to jako, když se muž a žena spojí a vytvoří dítě, singularita, nový život. Je bod naprostého ticha. I když děti nejsou úplně klidné, ale až poté, co vyjdou ven.

64 Čtyřstěnů a Další Úroveň Vektorové Rovnováhy

Když se 64 čtyřstěnů sejde najednou postaví se další úroveň vektorové rovnováhy. Další úroveň osmistěnu na vnější straně. Metrika roste v oktávách osmistěnů. Může růst do velkého nekonečna nebo nekonečně malého. Vytváří rovnováhu na všech úrovních interakce. Geometrie vakua a Vesmíru.

Osm Čtyřstěnů Vektorové Rovnováhy

Mohli byste postavit metrický prostor trochu jinak. Mohli by jste vzít, představit si to jako osmi hvězdný čtyřstěn. Vidíte osm hvězdných čtyřstěnů, kde každý z nich je vytvořený z osmi čtyřstěnů. Spojuje se osm hvězdných čtyřstěnů. Čtyřstěny poukazují na místo, je to jako radiační místo, které se spojí, aby vytvořily kolaps vektorů vektorové rovnováhy. Osm čtyřstěnů vektorové rovnováhy směřuje dovnitř. Tím máme obě strany rovnice ve struktuře metriky. Všechno se to spojí tímto krásným způsobem. A to je geometrie vakua.

Vakuum je jako Velký Hudební Nástroj

Druhá věc je, že roste v dokonalé oktávě, jako hudební noty. Každá další velikost kostky osmistěnu je ve vzdáleností poloměru jako první, jako původní. Roste jako hudební noty. Vakuum je jako velký hudební nástroj, který hledá rovnováhu v různých měřítkách. Vyplňuje to prostor všechnu strukturu vesmíru.

Když se Struktury Seskládají Vytvoří Dvojitý Torus

A z toho se vytváří dvojitý torus, protože tyto struktury jsou skládací, když je seskládáte produkují dvojitý torus. Je proto i matematika.

Animace Matice a Torusu

Ve výše uvedeném videu si zhruba ukážeme, jak se geometrie skutečně otáčí, aby se seskládala, aby vytvořila dynamiku, rotaci dvojitého torusu.

Matematika založená na víru – Květ Života

Hmota se Vytváří Každé Teď a Zpětnovazební Smyčka Vesmíru

V tomto chápání vidíme,že vakuum je zdrojem stvoření, stvoření hmoty. Hmota se prostě nestala v jednom velkém BIGBANG někdy velmi dávno, ale ve skutečnosti k němu dochází pořád, každé teď. Hmota je produkována po celou dobu v našem vesmíru. To je důvod, proč expandujeme a zrychlujeme. Náš vesmír se zrychluje touto neustálou produkci hmoty. Protože vesmír se neustále učí, takže všude po celý čas se neustále objevují nové informace.

Zdroje

Buckminster Fuller a jeho Genialita – Izotropní Vektorová Matice – Osmistěny uvnitř velkého Čtyřstěnu – Pyramidy jako Rezonující Struktury se Strukturou Vakua – Vesmír Vytváří Dokonalé Koule – Dvanáct Vektoru tvoří Dokonalou Rovnováhu – Starověké Číslo 12 a 13, Singularita a Nový Život – 64 Čtyřstěnů a Další Úroveň Vektorové Rovnováhy – Osm Čtyřstěnů Vektorové Rovnováhy – Vakuum je jako Velký Hudební Nástroj – Když se Struktury Seskládají Vytvoří Dvojitý Torus – Hmota se Vytváří Každé Teď a Zpětnovazební Smyčka Vesmíru

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

2 thoughts on “Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření

Napsat komentář