ISRICA

 • ISRICA – Institut pro vědecký výzkum kosmické antropoekologie (Institute for Scientific Research in Cosmic Anthropoecology)
 • Je organizace v rámci Ruské Akademie Lékařských Věd v Novosibirsku na Sibiři,
 • Práce v ISRICA je z velké části založena na původních výzkumech Kozyreva a v menší míře Vladimara Vernadského, které rozpracovali Vlail Kaznačev a Alexander Trofimov.
 • Autonomní nezisková organizace založená v roce 1994 na základě Sibiřské pobočky Ruské akademie lékařských věd, registrovaná na Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace (osvědčení č. 5414050720).
 • Generální ředitel a předseda akademické rady doktor lékařských věd, profesor Alexander Trofimov.
 • Mezinárodní vědecký výzkumný ústav kosmoplanetární antropoekologie pojmenovaný po akademiku V. P. Kaznačejevovi, Novosibirsk, Rusko, isrica2@rambler.ru, www.isrica.ru

Výzkum Živé Hmoty

 • Hlavními programovými cíli ústavu jsou výzkum živé hmoty na planetě Zemi jako kosmicko-planetárního fenoménu.
 • Studium vlivu kosmických faktorů na biosféru
 • Evoluce biosystémů a zdraví člověka
 • Vývoj a ověřování nových metod v geoekologii, zemědělské výrobě, potravinářství a zdravotnictví.
 • Metody pro posílení syntézy bílkovin, prevence kardiovaskulárních onemocnění a jejich komplikací spojených s heliolýzou a urychlené stárnutí člověka.

Ústav získal 7 Patentů

 • Ústav má 3 Osvědčení o Registraci Lékařského Softwaru
 • Ústav získal 7 patentů(popis patentů, zde se dají dohledatРФ на изобр. № 2163491)
 • Ústav vydal 10 monografií v ruštině a angličtině, 86 vědeckých článků, přednesl 27 zpráv na vědeckých fórech v USA, Kanadě, Brazílii, Německu, Francii, Itálii a mnoha dalších zemích.
 • ISRICA získala osvědčení o státní akreditaci (č. 2201).

ISRICA Experimenty

Experimenty Transpersonálních Interakcí v Informačním Poli Země s 5000 Lidmi

 • Kozyrev věřil vrůzné směry energie(z Torzního pole) a času v různých zeměpisných šířkách.
 • Na Dálném severu v hypotetické zóně zpětného pohybu času byla zřízena Kozyrevova zrcadla a v letech 1990-93 byly provedeny tři globální synchronní (podle astronomického času) experimenty zaměřené na studium transpersonálních interakcí v informačním poli Země.
 • Těchto experimentů se zúčastnilo asi 5 tisíc lidí.
 • Byla Ověřena Funkčnost Zrcadel.

Holografická Technologie Zvyšuje Syntézu Bílkovin, Odolnost Vůči Nemocem

 • V posledních letech vědci z ISRICA vytvořili unikátní, ve světě nevídanou holografickou technologii, která umožňuje živým systémům selektivně absorbovat sluneční energii a přeměňovat ji na energii pro své životní funkce, čímž se zvyšuje syntéza bílkovin, produktivita, rychlost reprodukce a odolnost vůči mnoha nemocem.
 • Novou holografickou technologii lze využít v různých oblastech zemědělství, potravinářství, preventivní medicíny a veterinární medicíny k vytváření analogových energeticko-informačních přípravků pro zlepšení buněčné energetiky, syntézy a regenerace bílkovin a prevence infekčních onemocnění u zvířat a v potravinářství k úpravě pitné vody, nápojů a následně potravin analogovými informacemi o esenciálních látkách (aminokyseliny, vitamíny, minerály, aminokyseliny).
 • Přečtěte si více o technologiích NNIIKA МНИИКА …

Výroba “Helioautotrofní” Pitné Vody, Úprava Semen

 • V roce 2011 ISRICA vytvořila a otestovala nový typ zařízeníTRODR-1 («ТРОДР-1») pro hypogeomagnetickou úpravu vody, jakož i úprava mini a mikrobiobjektů (semen, bakterií) při simulovaném oslabení geomagnetického pole.
 • Helioautofrofni je ze tří slov Helios (Slunce), autos (sám), trophe (výživa) viz. autotrofie. Technologie výroby “helioautotrofní” pitné vody, upravených semen, přísad do krmiv, bakterií mléčného kvašení, vzorků enzymů atd., které přispívají ke zvýšení syntézy bílkovin u rostlin a zvířat, resp. ke zvýšení jejich hmotnosti a produktivity a v budoucnu i ke zpomalení stárnutí lidí, kteří tyto produkty systematicky konzumují.

Další Informace

Výzkum Živé Hmoty – Ústav získal 7 Patentů – 3 Osvědčení o Registraci Lékařského Softwaru – ISRICA Experimenty – Holografická Technologie Zvyšuje Syntézu Bílkovin, Odolnost Vůči Nemocem – Výroba “Helioautotrofní” Pitné Vody, Úprava Semen – Kozyrevova Zrcadla

Follow us

Druhým typem paměti je fantomový efekt DNA (DNA phantom effect), tj. paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Prostředím je například prostor spektrometru (Cuvette compartment spectrometer), nebo prostor živých buněk a tkání. Pravděpodobně je také používán organismy k tahání jednoho z kvantových stavu signálních molekul DNA ve formě fantomů. V praxi to lze realizovat umělým vytvářením kvantových matric přirozených v těle, fragmentů DNA, vyplňujících a nahrazujících ztracené fragmenty DNA za účelem genetického poškození u lidí.

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

One thought on “ISRICA

Napsat komentář