SRDCE NENÍ ČERPADLO

Spirálový Charakter Proudění a Bremer

V roce 1932 J. L. Bremer z Harvardu natočil krev ve velmi raném embryu, která cirkulovala samospádem ve spirálovitých proudech ještě předtím, než začalo fungovat srdce (The presence and influence of two spiral streams in the heart of the chick embryo). Kupodivu byl tak ohromen spirálovitým charakterem proudění krve, že si neuvědomil, že jev před ním zbořil princip tlakového pohonu.

Rudolf Steiner, Srdce a Přerušení Oběhu

Již dříve, v roce 1920, Steiner z Goetheanum ve Švýcarsku v přednáškách pro lékaře poukázal na to, že srdce není pumpa nutící inertní krev k pohybu tlakem, ale že krev je poháněna vlastním biologickým momentem, jak je vidět na embryu, a sama se posiluje “indukovaným” momentem ze srdce.

Skutečnost, že srdce samo o sobě není schopno udržet krevní oběh, znali již starověcí lékaři. Pomocné síly pro pohyb krve hledali v různých typech “éterizace”.

TORUS A SRDCE – SRDCE NENÍ PUMPA – KOSMICKÉ SRDCE

Proč Srdce Nemůže být Pumpa

Předpokládá se, že srdce, orgán vážící asi tři sta gramů, denně “přečerpá” asi osm tisíc litrů krve v klidu a mnohem více během aktivity, aniž by se unavilo. V přepočtu na mechanickou práci to představuje zvednutí přibližně 100 kilogramů do výšky jedné míle! Z hlediska kapilárního průtoku vykonává srdce ještě zázračnější úkol “nutí” krev s viskozitou pětkrát větší než voda procházet miliony kapilár o průměru často menším než samotné červené krvinky! Je zřejmé, že taková tvrzení přesahují rozum a představivost.

Tok Krve

Krev neproudí přímým nebo “laminárním” prouděním; to by bylo velmi neefektivní a mnoho energie by se ztrácelo třením o viskózu a turbulencemi. Tok krve je spirálovitý s několika různými proudy proudícími různou rychlostí.

Srdce, Torus a Morfogeneze.

Tvorba orgánů je řízena morfogenetickými poli (holografické, lingvistické a vlnové vlastnosti DNA). Srdce má spirálovitý tvar a funkci a nachází se v centru fraktálního spirálového torzního energetického pole. Srdce produkuje největší torzní pole v těle.

Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp

Červené Krvinky jako Torus

Také při pohybu většími tepnami mají červené krvinky toroidální tvar s hmotností na periferii, aby se maximalizoval moment setrvačnosti, a předpokládá se, že rotují kolem jednotlivých os v důsledku jevu vířivosti (vytváření mikrovírů mezi vířícími vrstvami v hlavním víru pohybujícím se různými rychlostmi). Můžeme tedy očekávat, že miliardy červených krvinek se ve skutečnosti pohybují ve svém vlastním jedinečném prostoru, což je další důkaz extrémního řádu pohybu krve.

Krev v Embriu se Pohybuje Předtím, než Začne Fungovat Srdce

Krev má svůj vlastní tvar, vír, který určuje tvar cévního lumen. V embryu cirkuluje s vlastní biologickou hybností ještě předtím, než začne fungovat srdce. Stejně jako inertní vír v přírodě pulzuje radiálně a longitudinálně. Krev není poháněna tlakem, ale vlastním biologickým, torzním momentem, který je posilován srdcem.

Spirálové Impulzy

Když srdce začne fungovat, zvyšuje hybnost krve spirálovitými impulzy. Tepny slouží jako pomocná funkce napodobující funkci srdce tím, že poskytují cirkulující krvi spirálovité impulzy. Přitom se tepny rozšiřují, aby přijaly přicházející krev, a stahují se, aby poskytly impuls ke zvýšení hybnosti krve.

Rozdíl Nábojů v Cévách Pohání Krev

Torzní pole se transformuje do vlnění. Vlnění je elektromagnetismus. V těle se vytváří elektřina s rozdílnými náboji. Naše cévy jsou hydrofilní, tedy mají rády vodu. Na vnitřním povrchu cév se vytvoří největší záporný náboj, který klesá. Ve středu cévy se shromáždí kladný náboj. Tím se v cévě vytvoří něco jako baterka s kladným a záporným nábojem. Pomocí tohoto náboje se začne pohybovat naše krev.

Krev a 4 Skupenství Vody

Důvod proč se krev pohybuje je ten, který Dr. Gerald Pollock popsal, že voda může existovat ve čtyřech skupenství, nikoli ve třech. Hydrofilní cévy se stykem s vodou vytváří 4 skupenství vody, které má skupenství gelu, tzv. EZ voda. EZ voda pochází z anglického názvu „Excluded Zone“, tzv. vyloučená zóna. Jednotlivé molekuly vody se spojují do mřížky a vytvoří vrstvy EZ vody. V EZ zóně se vytvoří záporný náboj a největší záporný náboj je v místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou, tedy v lidském těle na vnitřní vrstvě cévy. Voda v mřížce v EZ zóně se změní z H2O na H3O2, voda přestane fungovat jako jedna molekule a začne existovat jako vrstva.

Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald PollackThe Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelph

Špatná Medicína Utrácí Zbytečně Miliardy

Dopad vynakládání miliard dolarů na kardiovaskulární výzkum na základě chybných předpokladů je obrovský. V souvislosti s tím snahy o konstrukci uspokojivého umělého srdce dosud nepřinesly ovoce.

Zdroje

Prosím podpořte projekt VLNOVAGENETIKA.CZVaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

Follow us

Jak učínně bojovat proti Korona viru, nebo jiným nemocem?

3 thoughts on “SRDCE NENÍ ČERPADLO

Napsat komentář