Optogenetika – Profesor Ed Boyden – Selektivní ovládání Lidí, Neuronů pomocí Světla

Neuroplasticita mozku a měnící se Struktura Mozku

Mozek je vyroben z možná tisíců různých druhů buněk nazývaných neurony, které jsou zabudovány do velmi hustých vnitřních sítí. Podle toho jak se vyvíjí naše vědomí se mění i uspořádání neuronů, tím se mozek neustále mění a je známo jako Neuroplasticita mozku.

Ovládání Lidí přes LED světla a 5G Chytrou Síť – O Vás bez Vás … Neurony používají Elektřinu

Každý z těchto neuronů počítá pomocí elektřiny. Cyklus (frekvence) implementuje chování, myšlení, emoce a všechny tyto různé druhy věcí. (Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O Vás bez Vás)

Deficity Elektřiny vedou k Nemocem

Myslíme si také, že deficity těchto elektrických výpočtů vlivem špinavé elektřiny jsou základem mnoha mozkových poruch, které postihují více než miliardu lidí na celém světě. Umělé pulzní modulované neharmonické frekvence dělají lidi nemocnými (COVID má stejné příznaky jako Mikrovlnná Nemoc – Test Krve před a po expozici SMART Zařízením – Lékařský výzkum). Deficity vznikají vlivem telekomunikací, Wi-Fi, Li-Fi, LED, mobilů …

Docent biologického inženýrství a mozkových a kognitivních věd Ed Boyden vysvětluje optogenetiku a její využití v neurologickém výzkumu. – 2013
Associate Professor of Biological Engineering and Brain and Cognitive Sciences Ed Boyden explains optogenetics and how it is used in neurological research. – 2013

Optogenetika přeměňuje Světlo na Elektřinu

V optogenetice se dělá to, že dáváme molekuly, které přeměňují světlo na elektřinu do neuronů. To pak působí na neurony a tedy na buňky mozku. Když pak na tyto neurony posvítíme, světlo se přemění na elektřinu a umožní nám tyto buňky, neurony zapnout nebo vypnout (Optogenetika – Mozková mřížka a Neuralink – Li-Fi – Nebezpečí 5G LED Světel s Mikročipem – Fototoxicita).

Elektrickou aktivitou se mění chování Neuronů

Cílem zde je najít způsob, jak řídit elektrickou aktivitu v některých buňkách a ne v jiných buňkách v síti. Abychom to mohli udělat, museli jsme se obrátit k přírodnímu světu. Ukazuje se, že ve všech královstvích života – v rostlinách, houbách, bakteriích atd. najdete fotosyntetické nebo fotosenzitivní molekuly, které přeměňují světlo na elektřinu.

Selektivní ovládání Neuronů pomocí Světla

Tyto molekuly si tedy půjčíme z přírody a třeba pomocí CRISP techniky z oblasti genové terapie a vloží je do neuronů. CRISP metoda a mRNA je velmi populární, ale také neúplná genová terapie a velmi nebezpečná. Tyto techniky vedou ke degeneraci, protože neberou v potaz funkci nekódující části DNA a vlnove vlastnosti DNA (Vlnová Genetika je odpověď na to, jak zastavit COVID 5G). Tyto molekuly nyní mohou převádět světlo na elektřinu a dělají to právě v neuronech, které chceme ovládat a neděláte to na sousedních. Můžeme tedy dodat tyto molekuly některým buňkám, jiným ne, a poté, když na tuto síť zazáří, můžeme tuto podmnožinu buněk zapnout nebo vypnout. Dá se tak i vypinát člověk nebo i dav …

Selektivní Vypínání a Zapínání Neuronů

Pokud dokážeme zapnout a vypnout sadu buněk, které jsou vloženy do této husté matice, můžeme zjistit, jak přispívají k chování, jak měnit chování. Pokud například můžeme zapnout sadu buněk, můžeme zjistit, jaké druhy chování můžete iniciovat Je to také možná forma Ovládání myšlení.

Selektivní Ladění Davu

Pokud můžeme vypnout sadu buněk, můžeme ji na okamžik odstranit a zjistit, co je pro ni nezbytné. Takže tím, že dokážeme vytočit informace do buněk v mozku a pak je odstraníme, tím můžeme zjistit, jak přispívají k sítím a k chování a chorobám, které vznikají při mozkových výpočtech.

Ladění nebo Vytváření Nemocí

Můžeme lovit přesnou sadu buněk, které přispívají ke konkrétnímu chorobnému stavu, nebo které aktivují nebo vypínají, napraví (zesílí) tento chorobný stav (DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy).

Optogenetika se používá v kombinaci s Léky, s Preparáty

To je velmi „důležité“, protože vyvinuta spousta léků, které cílí na molekuly. Molekuly se ale nacházejí v celém mozku. A ve skutečnosti se mnoho buněk v mozku může navzájem velmi molekulárně podobat. Pokud dokážeme cílit na obvody v mozku, možná bychom dokázali vyvinout mnohem konkrétnější léky (nejenom léky …). Představte si, že bychom mohli ulovit přesně nastavené buňky v mozku, které po aktivaci napraví (zesílí) mozkovou poruchu. A pak, pokud se můžeme podívat dovnitř a podívat se na přesné molekuly v těchto buňkách, možná najdeme „léky“, které jsou mnohem konkrétnější než ty stávající.

Optogenetika k přímému ovládání Mozkových Obvodů

Můžete si také představit, že můžeme použít optogenetiku k přímému ovládání mozkových obvodů u pacientů s mozkovými poruchami (ovládání davu). Elektřina se používá ke stimulaci mozku při hluboké mozkové stimulaci, pokud místo toho můžeme skutečně zaměřit světlo na určité buňky a zapnout nebo vypnout je možné, že budeme mnohem konkrétnější. Spíše než používat elektřinu k zapnutí nebo vypnutí buněk v mozku a aktivaci mnoha druhů buněk, tedy těch, které chceme, stejně jako jejich sousedů. Pokud bychom dokázali vytvořit pouze jednu podmnožinu spojenou s nemocí, spojit se se světlem a mohli bychom je zapnout nebo vypnout, mohli bychom s nimi zacházet mnohem konkrétněji.

Optogenetika má ve vědeckém světě velký dopad

Optogenetika má ve vědeckém světě velký dopad. Dřív nebyla použita u lidských pacientů. Důvodů bylo hned několik. Jedním z nich bylo zavedení genové terapie, to změnila mRNA vakcína a COVID.

Optogenetika COVID a mRNA

Dalším důvodem bylo, že tyto molekuly pocházejí z organismů, jako jsou řasy a bakterie. Pokud bychom tedy tyto molekuly vložili do těla, byly by například detekovány jako cizí agenti a napadeny imunitním systémem. COVID a mRNA zdánlivě pomohla řešit tento problém. Modifikovaná RNA vede ke degeneraci, vymření, protože nebere v potaz vlastnosti tiché DNA a nedívá se na DNA s pohledu vlnové lingvistické genetiky.

Potřebujeme změnu paradigmatu a přejít z biologického vědomí, do vlnově, frekvenčního, kvantového vědomí. Přejít do vědomí, kde jsme si vědomi širšího chápání i mimo náš tzn. fyzikální svět. Pochopíme-li vliv frekvence, vibrace na naše tělo, změní se tím technologie, kterou používáme. Pokud opravdu chceme porozumět zásadám léčby mozkových poruch, musíme v první řadě vědět jak vznikají (Americký Vojenský Výzkum – Vědí, že Lidé trpí – Bagatelizace Zdravotních Následků – Pandemie).

Nutnost informovat veřejnost o možnostech Optogenetiky

Optogenetika, jako vlnová genetika může být použita k dobru i ke zlu. Veřejnost by měla být informována z veřejných medií a z institucí, které si platíme.

Neuroplasticita mozku a měnící se Struktura Mozku – Neurony používají Elektřinu – Deficity Elektřiny vedou k Nemocem – Optogenetika přeměňuje Světlo na Elektřinu – Elektrickou aktivitou se mění chování Neuronů – Selektivní ovládání Neuronů pomocí Světla – Selektivní Vypínání a Zapínání Neuronů – Selektivní Ladění Davu – Ladění nebo Vytváření Nemocí – Optogenetika se používá v kombinaci s Léky, s Preparáty – Optogenetika k přímému ovládání Mozkových Obvodů – Optogenetika má ve vědeckém světě velký dopad – Optogenetika COVID a mRNA – Nutnost informovat veřejnost o možnostech Optogenetiky

Follow us

Vlnová Genetika Léčí Downův Syndrom

Za použití technologie lingvistické vlnové genetiky bylo dosaženo pozitivních výsledků – Zvukový Vlnový Genetický Program od bratra Romana pomohl

Downův Syndrom a jeho léčba

Napsat komentář